donderdag 25 december 2008

Kerstwensen van Arte-televisie bederven kijkgenot

Nodeloos en nutteloos
Het ARTE-logo linksboven in beeld tijdens de uitzendingen van deze Frans-Duitse televisie-instantie — een voor de toeschouwer volstrekt overbodige toevoeging aan datgene wat op het scherm wordt geboden, maar voor de zender, in verband met rechten een eventueel noodzakelijk kwaad — was gisteravond extra groot door de volstrekt overbodige toevoeging van tierlantijntjes die daar waarachtige kerstversieringen moesten impliceren. Alsof de bovengemelde toevoeging bij het op zich reeds ongewenste logo niet al meer dan erg genoeg was, werden af en toe ook nog de woorden Frohes Fest toegevoegd. Hoeveel hersenloosheid en smakeloosheid — maar erger nog: volstrekt gebrek aan inzicht, en kennelijk een totale aanwezigheid aan vertrouwen in de eigen keus — spreken uit deze nodeloze, nutteloze en — wat veel pijnlijker is: — onbedaarlijke stompzinnigheid.

Feestvreugde
De feesvreugde van het op het huiskamerscherm veelzijdige en van hoge kwaliteit gebodene was een lust voor oog en oor, alsmede voor het eigen vermogen om grote kunst te ondergaan in de literataire hoogstand welke Pierre de Beaumarchais in La folle journée ou Le mariage de Figaro heeft neergelegd en in het daaruit voortvloeiende, sublieme spel van de leden van de Comédie Française. Deze positieve en in tal van opzichten constructieve elementen van dit onderdeel van het kerstprogramma van ARTE had onaangetast dienen te blijven. Zulke volstrekt onpersoonlijke, elektronische boodschappen doen slechts afbreuk aan het niveau dat een cultuurzender wordt geacht te (re)presenteren. Er is dan ook niet de geringste aanleiding om af te dalen naar de meer dan afstotende laagte die allerlei commerciële zendgemachtigden voor hun kritiekloze aanhang in petto hebben.

1 opmerking:

martin zei

laten we eens ophouden kerst te vieren HET KERSTKIND is allang weer op aarde in de zin van een socratische biplatonisch GERICHT MENS die de liefde voor de MENS heeftNa het jubeljaar 2000 van HUMANIST paus johannes Paulus IS GOD VOOR DE DOMMEN en BISEKSUELE SOCRATES EN PLATO VOOR DE WIJZEN er staat in de openbaringen van de bijbel IK HEB MIJN ROEDE OP JEUGDIGE LEEFTIJD MET DE VUIST GEMETEN dat gezegde komt uit het boek ASTRA VAN SOCRATES en PLATO socrates had zijn roede op jeugdige leeftijd met de vuist gemeten .daar kwam niets anders uit dan dat hij biseksueel EN VAN DE SCHITTERING VAN DIE WAARHEID WILDE HIJ NIET GEAMPUTEERD WORDEN DE VERITATIS SPLENDOR OFWEL ORBI SOCRATES van urbi et orbi en hij was in de zin van PLATO biplatonisch gericht en had als grondlegger van het humanisme DE LIEFDE VOOR DE MENS van BISEKSUELE SOCRATISCHE HUMANIST MARTIN VAN GRIETHUIJSEN die bezig is de LIEVE HEER OP AARDE TE ZETTEN de STEMMEN DES HEERE IS BI PLATONISCH GERICHT