maandag 22 februari 2010

Tegenlicht-documentaire over de huidige crisis

De recessie voorbij?
Waar zijn ze toch gebleven: de woede, verzet en de alternatieven die waren aangekondigd?
De informatie die wordt verstrekt over de meest recente aflevering van het VPRO-programma Tegenlicht — welke zal worden uitgezonden op maandag 22 februari, vanaf 20:55 uur tot tegen 22:00 uur— begint met de veronderstelling dat de economische recessie nu wel achter de rug is.
Hoewel grote groepen burgers de achterliggende gevolgen van de crisis alsnog zullen voelen — en dat vooral doordat, zoals gebruikelijk, de diverse overheden, zoals vrijwel altijd, de verkeerde keuzes zullen maken, die, zoals gewoonlijk, van een vijandigheid jegens minderbedeelden zal getuigen —, ontstaat terecht de indruk dat de wilskracht en de daaraan gekoppelde dadendrang tot vrijwel nihil is gereduceerd.

De opstand(igheid) voorbij?
Waar  is de overtuiging gebleven dat men ingrijpende maatregelen zou moeten nemen om het heersende economische systeem te hervormen? Is er nog het geringste bespeurbaar van verzet? En waar zijn alle ooit aan de orde gekomen alternatieven die zijn ontstaan uit woede over het gebeurde?
In de Tegenlicht-aflevering wordt onderzocht hoe het mogelijk is dat er geen opstand is uitgebroken jegens onder meer degenen die direct — en eventueel indirect — verantwoordelijk zijn voor de financieel-economische crisis.
Onder regie van Bregtje van der Haak komen die thema's in de film aan de orde, evenals een beeld dat wordt geschetst met betrekking tot hoe het er nu had kunnen uitzien als de aanvankelijke woede gedurende de periode van de financieel-economische crisis een constante zou zijn gebleven.
__________
Afbeelding: Regisseur Bregtje van der Haak. (Foto overgenomen van Holland Doc.)

Arte deze week: In het voetspoor van de Nomaden

Gedurende de eerste vier dagen van deze week presenteert Arte-televisie, in de vroege avonduren tussen 19:30 uur en 20:15 uur, van maandag 22 tot en met donderdag 25 februari, elk van die avonden een aflevering uit de vierdelige documentaire serie Auf den Spuren der Nomaden. Daarin wordt en nomadenvolk gevolgd tijdens zijn toch door de Mongolische steppe.
Alle vier afleveringen hebben dezelfde lengte, zijn afkomstig uit Mongolië en hebben de heren Richard Dennison en Tim Cope als regisseurs. Het geheel is een bijdrage van het tweede publieke Duitse televisienet ZDF aan Arte-televisie.


De eerste aflevering, van maandag, draagt de titel Die Augen des Wolfs en zal door Arte worden herhaald op maandag 1 maart, 's middags om 14:00 uur.

Gottes vergessenes Land luidt de benaming van de tweede aflevering die op dinsdag deze week volgt en eveneens op dinsdag 2 maart, maar dan weer in de middaguren, zal worden herhaald.
In aflevering 3, op woensdag 24 februari, gaat de reis verder, maar kennelijk komt men terecht op een driesprong of iets van dien raard, aangezien de titel Am Scheideweg luidt. Herhaling: volgende week, zelfde dag, 's middags vanaf 14:00 uur.
Die letzte Hürde heet de laatste aflevering, die op donderdag om 19:30 uur op de buis komt en op donderdag 4 maart nogmaals.
__________
Afbeelding: Mongolië, zoals te zien in de reeks In het voetspoor der Nomaden. (Foto: ZDF, © Tim Cope.)

zaterdag 20 februari 2010

God in de beklaagdenbank — BBC Two-television

Eén van de meest opvallende aspecten die gedurende de ontwikkeling van het christendom aan het licht zijn gekomen is met zekerheid het scepticisme. Dit kenmerkende element behoort uitsluitend bij het christendom; bij andere grote religieuze stromingen zal men dat fenomeen niet of nauwelijks tegenkomen. Dat thema komt aan de orde in weer een nieuwe aflevering van de serie documentaires die als onderdeel van het zaterdagavond-programma door BBC 2 wordt uitgezonden. De aflevering in kwestie draagt de titel God in the dock. Aan het woord komt, ook in deze aflevering opnieuw Diarmaid MacCulloch.
U kunt het allemaal zelf meemaken op 19 februari, 's avonds tussen 20:15 uur en 21:15 uur (onze tijd) op de zender BBC Two-television.

vrijdag 12 februari 2010

Protestantisme: Christendom toen en anno heden

BBC Two Television
Zoals u reeds uit eerder uitgezonden afleveringen van de Britse televisieserie A history of christianity hebt kunnen destilleren, heeft professor Diarmaid MacCulloch oorsprong en ontwikkeling van het christendom als een serieuze zaak beschouwd en deze goed bestudeerd, ten gevolge waarvan hij u een prachtig overzicht in onderdelen kan aanbieden. Dat gebeurt op zaterdag13 februari aanstaande opnieuw, tussen 18:15 uur en 19:15 uur, ook nu weer op de televisiezender BBC 2. Deze keer is de beurt aan de fase Protestantism  The evangelical explosion, een onderwerp dat voor zichzelf spreekt.

Nederland 2-tv
Het adjectief waarmee de explosie in kwestie wordt omschreven, maakt in deze regels de overgang simpel naar de Nederlandse zendgemachtigde met datzelfde bijvoegelijk naamwoord als nadere aanduiding ter bepaling van welke omroep we hier bedoelen.
Enkele minuten voordat professor MacCulloch zijn uitleg over dat bewuste onderdeel van de geschiedenis van het christendom beëindigt, wordt op Nederland 2 om ongeveer 19:05 uur een begin gemakt met de uitzending van een nieuwe aflevering van het programma
Door de wereld, over de vraag waarmee christenen vandaag de dag bezig zijn. Wat bindt hen en hoe geeft men het geloof handen en voeten?
Andries Knevel presenteert het programma.