maandag 22 februari 2010

Tegenlicht-documentaire over de huidige crisis

De recessie voorbij?
Waar zijn ze toch gebleven: de woede, verzet en de alternatieven die waren aangekondigd?
De informatie die wordt verstrekt over de meest recente aflevering van het VPRO-programma Tegenlicht — welke zal worden uitgezonden op maandag 22 februari, vanaf 20:55 uur tot tegen 22:00 uur— begint met de veronderstelling dat de economische recessie nu wel achter de rug is.
Hoewel grote groepen burgers de achterliggende gevolgen van de crisis alsnog zullen voelen — en dat vooral doordat, zoals gebruikelijk, de diverse overheden, zoals vrijwel altijd, de verkeerde keuzes zullen maken, die, zoals gewoonlijk, van een vijandigheid jegens minderbedeelden zal getuigen —, ontstaat terecht de indruk dat de wilskracht en de daaraan gekoppelde dadendrang tot vrijwel nihil is gereduceerd.

De opstand(igheid) voorbij?
Waar  is de overtuiging gebleven dat men ingrijpende maatregelen zou moeten nemen om het heersende economische systeem te hervormen? Is er nog het geringste bespeurbaar van verzet? En waar zijn alle ooit aan de orde gekomen alternatieven die zijn ontstaan uit woede over het gebeurde?
In de Tegenlicht-aflevering wordt onderzocht hoe het mogelijk is dat er geen opstand is uitgebroken jegens onder meer degenen die direct — en eventueel indirect — verantwoordelijk zijn voor de financieel-economische crisis.
Onder regie van Bregtje van der Haak komen die thema's in de film aan de orde, evenals een beeld dat wordt geschetst met betrekking tot hoe het er nu had kunnen uitzien als de aanvankelijke woede gedurende de periode van de financieel-economische crisis een constante zou zijn gebleven.
__________
Afbeelding: Regisseur Bregtje van der Haak. (Foto overgenomen van Holland Doc.)

Geen opmerkingen: