dinsdag 17 maart 2009

Duits tv-raad-spel Ich trage einen großen Namen

Wie is mijn beroemde voorouder?
In principe elke zondag in de vooravond — tussen 18:15 uur en 18:45 uur — wordt op de Duitse televisiezender SWR (Südwest Rundfunk) het raad-spel Ich trage einen großen Namen altijd gepresenteerd door Wieland Backes, die op dezelfde zender— waar hij in 1973 tevens zijn carrière is begonnen — elke vrijdag 's avonds tussen 22:00 uur en 23:30 uur het praatprogramma Nachtcafé [1] leidt, dat ooit door hemzelf van de grond werd getild. Zijn manier van presenteren is uniek en wel zodanig dat hij daarmee alle andere gastheren en gastvrouwen van alle overige Duitse praatprogramma's — die onnodigerwijs vrijwel alle als talk show worden gekwalificeerd en waarin door sommige presentatoren al op even overbodige wijze nogal wat wordt afgebruld — ver achter zich laat. Deze man is mede daardoor de geschikte gastheer voor Ich trage einen großen Namen.
Woensdag 's avonds laat, tussen 23:30 uur en middernacht, wordt de uitzending van zondag herhaald, maar dan in het 'derde programma' van de Norddeutsche Rundfunk (NDR).

Formule
De formule is vrij simpel: drie, meestentijds door het medium televisie, bekende Duitsers moeten raden wie hun als gast wordt voorgezet Het enige dat ze van tevoren te horen krijgen is een stuk muziek uit de betreffende periode. Tijdens die muziek wordt voor de kijkers thuis — die niet het geduld hebben mee te raden — de naam van de beroemde voorouder op het scherm getoond.Wieland Backes ontvangt de gast en laat de teamleden raden. Als die door de antwoorden — die in principe uit Ja of Nee bestaan — dreigen af te dwalen, grijpt een loods in met een tip. Aan het eind van de sessie — beroemde persoon geraden of niet — vertelt de loods in het kort nog via een minibio één en ander over de gezochte.
Heel wat beroemde protagonisten zijn zo — via hun directe of indirecte nazaten — in dat programma — hetgeen al enige decennia bestaat — de revue gepasseerd: componisten, filosofen, schrijvers en dichters, uitvinders en zo meer. Sigmund Freud was lang geleden vertegenwoordigd door zijn kleinzoon — Thomas, de zoon van Anna Freud — die de kijkers en luisteraars liet delen in enkele bijzonderheden omtrent zijn grootvader en over datgene wat hij zelf zoal in het leven deed.
Wieland Backes voert nog altijd een gesprek met de gast. Hoewel de tijd daarvoor beperkt is, slaagt hij er steevast in bijzonderheden naar boven te halen door zijn gerichte manier van vragen en bijpassende interactie, waarmee altijd duidelijk de gast centraal blijft.
Menig presentator zou bij Wieland Backes in de leer moeten, en niet alleen Duitstaligen die zich via de beeldbuis als schreeuwerige, al te egocentrische, typen profileren.
__________
[1] Het praatprogramma Nachtcafé — van Wieland Backes, die wel als gevoelige polarisator met diepgang wordt omschreven — wordt direct zaterdags, vroeg in de middag — vanaf 12:20 uur ook weer door de SWR herhaald.

zondag 15 maart 2009

Alternatieve, controleerbare (deel)apotheek thuis

Kennis en kunde
Wie een beetje handig is en tegelijkertijd over de nodige kennis van bomen en planten beschikt, kan — als hij of zij op de juiste manier te werk gaat — zelf geneesmiddelen maken. In het BBC-programma Grow your own drugs wordt in de aflevering van maandag 16 maart — Trees — nader ingegaan op de mogelijkheden van het zelf kweken van planten en kruiden, om daar na enige tijd zelf de vruchten van te kunnen plukken en balsem of gel te maken. Als voorbeeld wordt de kastanje genoemd, die geschikt is voor het maken van een gel die kan worden gebruikt om de pijn te verzachten die iemand dikwijls lijdt als gevolg van spataderen.
Deze aflevering wordt uitgezonden tussen 21:30 uur en 22:00 uur via BBC Two.

zaterdag 7 maart 2009

Wim Sonneveld nader bekeken in RKK's Kruispunt

Niet in vergeetboek
Hoewel het al weer 35 jaar is geleden dat de — toen immens populaire — Nederlandse cabaretier Wim Sonneveld in de leeftijd van 56 jaar is overleden, bestaat er toch ook in onze tijd nog steeds relatief veel belangstelling voor hem. Mede daarom zal de zendgemachtigde RKK op zondag 8 maart — 's avonds tussen 22:40 uur en 23:15 uur — via Nederland 2 in het televisieprogramma Kruispunt aandacht besteden aan de man die zo populair was op de, vooral Nederlandse, theaterplanken van noord tot zuid en van oost tot en met west en eveneens diagonaal.
Dit jaar zal op de sterfdag van Sonneveld — 8 maart — een boek over de eertijdse cabaretier verschijnen waarin nader wordt ingegaan op diens jeugdjaren in Utrecht, waar hij toen zijn dagen sleet als zoon van een kruidenier.

donderdag 5 maart 2009

Planet Wissen — Terugblik op de Duitse hereniging

Het was een historisch moment van groot belang, zoals het toen leek, in 1989: de 'hereniging' van de beide Duitslanden. "Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört", luidde het al snel legendarische commentaar dat door de voormalige burgemeester van Berlijn en al even voormalige Bondskanselier van West-Duitsland — Willy Brandt (1913-1992) — werd uitgesproken.
In het dagelijks bestaan van de bewoners van de eertijdse DDR is enorm veel veranderd. Als eerste dat hun staat van toen er niet meer is. Velen van hen treuren geenszins om al die oude structuren, anderen daarentegen — onder hen vooral de oudere, hardleerse communisten — menen nog steeds dat het in het land van anno dazumal ten oosten van de Grote Muur zoveel beter was. Maar ook de Bondsrepubliek van de eerste veertig jaar na de oprichting verdween in feite, al bleef de basis voor de uitbreiding — van elf naar zestien deelstaten — dezelfde.
De presentatoren van deze aflevering van Planet Wissen — Brigitte Pavetic en Till Nassif — ontvangen twee gasten om met hen een uur over die hereniging van Duitsland te praten. Beiden leefden indertijd in de DDR: de socioloog en politieke wetenschapper Prof. dr. Klaus Schroeder, en de zangeres Ute Freudenberg. Zij was vroeger één van de bekendste schlagerzangeressen in de DDR, maar na afloop van een optreden, in 1984, ten westen van de Muur is ze niet naar haar vaderland teruggekeerd.
De aflevering, die de titel draagt Das Wiedervereinigte Deutschland — Neuanfang im neuen Staat?, wordt op vrijdag 6 maart, tussen 15:00 uur en 16:00 uur door de Westdeutsche Rundfunk en door de Südwest Rundfunk uitgezonden. Herhalingen zijn te zien op zaterdag van 08:00 uur tot 09:00 uur op de WDR, en op de SWR reeds tussen 05:00 uur en 06:00 uur in de ochtend.
____________
Afbeeldingen
1. Der Reichstag, zetel van regering en parlement in Berlijn.
2. Klaus Schroeder, gast in de aflevering van Planet Wissen.
3. Ute Freudenberg, eveneens gast in diezelfde aflevering.