maandag 26 september 2011

Joods Nieuwjaar: Wat moeten we met religie?

Religie volgens Jonathan Sacks
Opperrabbijn Jonathan Sacks.
BBC One-television vertoont in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 september, tussen 00:15 uur en 00:45 uur, de reportage Rosh Hashana ─ What's the point of religion?, welke is gemaakt ter gelegenheid van het Joods Nieuwjaar. We zullen ─ als we de tijd nemen om het programma te bekijken ─ worden geconfronteerd met rabbi Jonathan Sacks, die ons informeert over hetgeen hij ziet als het belang van (zijn) religie.

maandag 19 september 2011

NTR Podium: Rudolf Noerejev/Het Nationale Ballet

In het televisieprogramma NTR Podium, waarvan op maandag 19 september opnieuw een aflevering zal worden uitgezonden ─ en wel vanaf 23:50 uur tot 00:55 uur in de nacht op dinsdag 20 september, via Nederland 2 ─, wordt deze keer een documentaire vertoond met de titel Rudolf Nureyev, een Rus in de polder: een half Engelse, half Nederlandse titel, aangezien we die Russische persoonsnaam in het Nederlands als Noerejev moetenspellen.
Deze danser leefde van 17 maart 1938 tot 6 januari 1993.
In 1968 heeft genoemde, wereldvermaarde, balletdanser contact gezocht met Het Nationale Ballet in Nederland [1] en daar waagde hij zich aan meer eigentijds repertoire. Voordien had hij alleen de grote, klassieke rollen vertolkt. In genoemd jaar danste Noerejev de hoofdrol in Monument voor een Gestorven Jongen van choreograaf Rudi van Dantzig.
Tijdens een zolderopruiming, voorafgaande aan het vijftigjarig bestaan (en niet vijftigjarig jubileum, want het is niet het jubileum dat een halve eeuw oud wordt, maar het gezelschap dat een halve eeuw bestaat) in 2011, is uniek filmmateriaal te voorschijn gekomen, waarin Rudolf Noerejev te zien is tijdens de repetitie van genoemd ballet.

__________
[1] Het gerucht is nogal hardnekkig: een beruchte sensatie-roddel-lasterjournalist zou een kostbaar schilderij uit zijn collectie hebben verkocht om de komst van Noerejev naar ons land te kunnen bekostigen.

donderdag 15 september 2011

Agressieve verleidingskunst met oerlelijke letters

"Krantje mee, meneer?"
Op de plek in mijn woonplaats waar op vrijwel elke werkdag ─ en als er een zondagmarkt wordt gehouden, eveneens op dat tijdstip ─ jongelui staan en pogingen doen om de aan hen voorbij trekkenden te interesseren in een dagblad, is daarbij meestal sprake van twee verschillende, doch zelden tegelijk aangeboden, ochtendkranten. Meestal wimpel ik die (vooral jongemannen) af met een kwinkslag, die niet altijd wordt begrepen. "Zodra je Ontrouw aanbiedt, ben ik van de partij," roep ik dan, of: "De Elitekrant wil ik wel." Meestentijds blijken deze opmerkingen te diep te gaan, soms duurt het even, en dat krijg ik dan op de terugweg alsnog, en met een stralende lach, toegevoegd.

Leugens en Laster
Veel minder vaak dan voor die ─ door de lezers van deze site wel gedestilleerde  krantentitels staan er jongens van een geheel ander kaliber met de meest gelezen krant van het o zo wakkere Nederland: een contradictio in terminis. Onderzoeken hebben, decennia geleden reeds, uitgewezen dat die ochtendkrant in kwestie heel wat aan lezers zou moeten inboeten als dit blad in een avond-uitgave zou verschijnen: de Nederlander begint zijn dag vrij tot zeer rechts, en blijkt in de loop van de dag milder, en daarmee ook nog eens linkser, te worden.
Tegen die veel agressiever optredende jongelui welke, met lagen en listen, die krant met dat grove en ellendig-lelijke voorkomen aanprijzen ─ ze zullen er vast wel op worden geselecteerd ─, roep ik: "In dit leven en de eerstvolgende duizend reïncarnaties wik ik die rotkrant niet." In de meeste gevallen ─ en zulks gebeurde de afgelopen dagen enkele malen ─ wordt zo'n opmerking gepareerd met een beteuterd gezicht, doch eerder deze week bevroor de verleidelijke glimlach van de leptosoom in kwestie, die wel met een hele kop en niet al te brede schouders boven de resterende, wandelende en winkelende, lieden uitstak. Hij beet me toe dat dat niets voorstelde want dat hij al zeker tienduizend keer was gereïncarneerd. Nu had ik gemeend dat al die "nieuwe levens" ertoe dienden om te tonen dat je in die ontwikkelingsgeschiedenis iets over jezelf en het leven had geleerd, maar zijn lichaamstaal kreeg iets dreigends tijdens zijn betoog. Wel in overeenstemming met de mentaliteit van het rioolvod in kwestie.

Afstotelijk product
Alleen al die mofs aandoende letters in de titel maken mij al vele decennia fysiek onpasselijk en ik kan in het openbaar toch niet zeven maal mijn eigen lichaamsgewicht ophoesten, ten overstaan van Neerlands wakk're burgers op Neerlands dierb're grond. In aanmerking nemende dat die letters gedurende al die jaren niet zijn gewijzigd, zal de conclusie wel gerechtvaardigd zijn dat zoiets onderdeel vormt van de strategie om dubieuze tot zeer kwalijke sentimenten in de mens langs subliminale weg te stimuleren.
De 'krant' waar het hier om gaat ─ O neen, die naam noemen we niet ─ en waarvan de kwalijke praktijken bij een iegelijk bekend (zouden kunnen) zijn die dat echt wenst, is het onderwerp van de Zembla-aflevering van vrijdag 16 september, uit te zenden door de Vara op Nederland 2, tussen circa 21:20 uur en 22:00 uur.
Jazeker, normaliter noemen we de titel van zo'n bijdrage, maar dat laten we hier achterwege omdat daarin weer de naam van dat ellendige fenomeen voorkomt, en we zouden het absoluut niet leuk vinden als zou blijken dat u dan wel spontaan gaat braken en er niet mee kunt ophouden als u toch met die naam van dat extreem abjecte uitwerpsel van de drukpers wordt geconfronteerd.
Erg hè?

Wel kijken!
Als u de moeite wilt nemen om toch naar die Zembla-aflevering te kijken ─ en dat willen wij u, hier en nu, met klem adviseren ─, dan krijgt u details voorgeschoteld die u wakker kunnen schudden. Regisseur Erwin Otten beseft de relativiteit daarvan, zo blijkt uit een artikel in de VPRO-Gids die het programma aankondigt.
Helaas verslechtert dat informatieve weekblad ook in ijltempo. Inmiddels kent men ook daar al niet meer de taalregels met betrekking tot het spellen van voltooid verleden deelwoorden en, inmiddels vanzelfsprekend, evenmin die voor het werkwoord in de derde persoon enkelvoud.

donderdag 8 september 2011

De Rekenkamer: De prijs van De Nachtwacht

Op vrijdag 9 september start op Nederland 3-tv een nieuwe reeks van het KRO-programma De Rekenkamer. Daarin wordt, ook nu weer, een onderzoek ingesteld naar dieper liggende achtergronden in verband met de vraag hoeveel 'wij' betalen, waarom, waarvoor.
In de eerste aflevering van de nieuwe reeks, die tussen ca. 20:25 uur en 21:05 uur wordt uitgezonden, willen de programmamakers graaag weten hoeveel het schilderij De Nachtwacht uit 1642 van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 of 1607-1669) waard is.

De Nachtwacht uit 1642, van Rembrandt van Rijn.

In de praktijk blijkt echter dat het niet bepaald een simpele zaak is om een adequaat antwoord te vinden op die ogenschijnlijk vanzelfsprekende vraag. Van de zijde van het Rijksmuseum komt echter niet de geringste mededeling dienaangaande.
Presentatoren van het programma zijn Stefan Sasse, Sofie vab den Enk, Ajouad El Miloudi en Sander de Kramer.


zondag 4 september 2011

Het andere in ons ─ Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Arte-televisie heeft op maandag 5 september een documentaite op het programma staan met de titel Jekyll and Hyde: Das Andere in uns. Het is een documentaire uit 2007, in opdracht van de Sudwest Rundfunk gerealiseerd door Artem (zeg: Artjom) Demenok.
Het thema daarvan is goed en kwaad en dat wordt behandeld aan de hand van het verhaal The strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, gepubliceerd in 1866 [1], één der letterkundige werken van de Engelse schrijver Robert Louis Stevenson (1850-1894), die vooral roem heeft verworven, en wel over de gehele wereld, met zijn roman Treasure Island uit 1883.
Een herhaling van deze film in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9 zal worden uitgezonden in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 september vanaf 03:00 uur. 

__________
Afbeelding: Auteur Robert Louis Stevenson omstreeks 1888, gefotografeerd door Lloyd Osbourne [2].
__________

[1] Het lag in de bedoeling om dit verhaal ─ dat overigens ook als novelle en als korte roman wordt beschouwd ─ te publiceren in december 1885, doch toen het boek gereed was, bleken de winkels overvol te zijn met kerstartikelen. Daarom werd de publicatie ervan uitgesteld tot januari 1886.
[2] Lloyd Osbourne (1868-1947) was de stiefzoon van R.L. Stevenson. Samen hebben ze drie boeken geschreven.