donderdag 30 juni 2011

Vijf uur achtereen met en over ballet op BBC Four

Martha Graham doceert
Meer dan vijf uur ballet in één avondprogramma van dezelfde televisiezender kan men tot zich nemen op vrijdag 1 juli via BBC Four, vanaf 20:35 uur tot 01:45 onze tijd,verdeeld over vijf verschillende bijdragen.
Om 20:35 uur start Bicentennial summer 3: Martha Graham, over het werk van deze Amerikaanse choreografe, die we in ons land onder meer hebben kunnen zien tijdens Holland Festival voorstellingen, decennia geleden. Zij leefde van 1894 tot 1991. Nog geen half uur later, om 21:00 uur volgt The most incredible thing, de uitvoering van een dansstuk naar een sprookje van de Deense grootmeester in dat genre: Hans Christian Andersen (1805-1875), op een scenario van Matthew Dunster. Voor de choreografie en de regie tekent Javier de Frutos. Anderhalf uur duurt deze dansfilm.
Dan volgen er, vanaf half elf,  twee bijdragen, direct achtereen, over Sergej Djagilev (1872-1929) en diens Ballets Russes: eerst For art's sake ─ The story of Ballets Russesover de geschiedenis van Djagilevs dansgezelschap. 
Djagilev, in 1904 geportretteerd
door Valentin Serov (1865-1911)
Om 23:30 uur gevolgd door In the spirit of Diagilev, over de invloed die genoemde danser, maar dan als impresario, heeft uitgeoefend op zijn dansgroep. Het is al zaterdag 2 juli, in onze tijdzone, als om 00:45 uur de documentaire Dance! The most incredible thing about contemporary dance begint en tracht ons gedurende een heel nachtelijk uur van, de voor een juist inzicht nodige en gewenste, informatie voorziet.


woensdag 29 juni 2011

Duizenden boeken UB Groningen worden gereinigd

Achttien honderd meter bedraagt de totale lengte van de boeken die de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) moet laten reinigen omdat er schimmel op is aangetroffen. Besloten is om dat handmatig te laten doen.
Al die tweeënzestig duizend boeken bevinden zich in het magazijn van de UB. Dat werd deels afgesloten nadat in mei, als gevolg van een te hoge temperatuur en een te hoge vochtigheidsgraad, schimmel was aangetroffen. Over de hoogte van de kosten die de schoonmaakactie met zich meebrengt, zijn nog geen mededelingen gedaan.
De verwachting is dat over een maand de boeken alweer kunnen worden uitgeleend. Dat betekent dat er, bij een werktempo van zeven dagen per week, elke dag zo'n tweeduizend boeken gereinigd zullen moeten worden.

maandag 27 juni 2011

De Mars der Beschaving verliep "geslaagd"

Veel meer deelnemers dan verwacht
De afgelopen nacht werd, van Rotterdam naar Den Haag, de Mars der Beschaving gehouden: een zichtbaar, en tevens hoorbaar, protest tegen de bezuinigingen op cultuur. De organisatie, bij monde van Albert van Andel, sprak van een geslaagd evenement. Naar schatting hebben tussen de drie- en vierduizend mensen meegelopen; de verwachting was dat er vijfhonderd tot duizend mensen zouden meelopen. Onderweg bleek de stoet soms twee à drie kilometer lang. Op diverse plekken kwamen, ondanks het, in principe relatief, stille tijdstip bewoners naar buiten om de lopers aan te moedigen.
Na aankomst in Den Haag werd door één van de voorgangers bekendgemaakt dat men in de loop van deze dag "met tien keer zo veel op het Malieveld" aanwezig zou zijn "om het kabinet te laten zien dat dit niet de weg der beschaving is."

Respectabel inititatief

Hoezeer men ook waardering zou kunnen opbrengen voor de inzet en het doorzettingsvermogen, de actie kan pas als geslaagd gelden als deze Mars ook daadwerkelijk leidt tot enige Beschaving bij de, in dat opzicht volstrekt verkeerde, Machthebbers, die zich als cultuurbeulen gedragen.
Het ziet er immers naar uit dat de voorstellen van nu nog maar een begin vormen van de maatregelen die over enige tijd zullen uitmonden in een totalitaire staat waarin de kritische burgers zich maar moeten troosten met de Kracht der Vreugde, en dat is extra moeilijk als beulen de culturele mogelijkheden voor vreugde een grote kop kleiner hebben gemaakt en dat zullen blijven doen.

Debat in Tweede Kamer

Heden zal de Tweede Kamer debatteren over deze ingrepen in de cultuur. Inmiddels is bekend geworden dat de beide regeringspartijen, evenals de gedoogpartner, nu toch vinden dat er moet worden gezocht naar mogelijkheden om Opera Zuid in Maastricht te laten voortbestaan, evenals het Residentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Gelders Orkest. Aangezien Fries een taal is en veel culturele uitingen in die taal plaatsgrijpen, dient ook het theatergezelschap Tryater in Friesland te blijven bestaan.

zondag 26 juni 2011

BBC Four-documentaire Guilty pleasures

Resten van de tempel van Apollo te Delphi, waar het orakel 'zat'


Op maandag 27 juni presenteert de Britse televisiezender BBC Four de eerste helft van een tweedelige documentaire met als thema heimelijke genoegens: Guilty pleasures.
De eerste aflevering gaat over Luxury in ancient Greece: Nothing in excess?"
Die drie Engelse woorden kunnen, net als het Griekse origineel, worden vertaald met twee Nederlandse woorden: Niets overmatig. Dat Griekse origineel is te vinden als inscriptie van de tempel van Apollo te Delphi, waar het vermaarde orakel zitting hield.
De eerste helft van die korte serie wordt uitgezonden tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd. De verwachting is dat exact een week later het tweede deel zal worden uitgezonden, op maandag 4 juli.
Professor Michael Scott presenteert het programma. Dat zal worden herhaald, op dezelfde zender, direct in de nacht van maandag op dinsdag om 01:45 uur onze tijd en nogmaals vanaf 04:15 uur. Op vrijdag 1 juli, vanaf 01:45 uur, volgt de laatste herhaling van deze week.

woensdag 22 juni 2011

TV5 Monde: Vier Canadese bijdragen op één avond

Eveline Brochu speelt
in de serie Aveux
Op vrijdag 24 juni staan er vanaf 21:00 uur vier uiteenlopende Canadese bijdragen op het programma van de Franstalige zender TV5 Monde. Dat Canada voor een groot deel tweetalig is, weet menigeen. Goed een halve eeuw geleden bezocht de Franse president Charles de Gaulle het Canadese Quebec. De meestal in het openbaar tamelijk tot sterk histrionisch optredende de Gaulle riep onder meer "Leve Frans Canada!", hetgeen tot de nodige irritatie in de wereldpers heeft geleid.
Om 21:00 uur die avond wordt een aflevering van de Canadese ziekenhuisserie Trauma uitgezonden; om 21:45 uur gevolgd door de eerste aflevering van de dramaserie Aveux. Darna, tussen 22:35 uur en 23:00 uur, volgt een aflevering van de Canadese comedyserie Les Boys.
Na het Zwitserse en Afrikaanse Nieuws, tussen 23:00 uur en 23:55 uur, wordt de avond besloten met een aflevering van de Canadese politieserie Fortier.

dinsdag 21 juni 2011

Wat Charles Darwin (toen nog) niet wist

Charles Darwin aan het 
eind van de jaren dertig 
van de negentiende eeuw.
 Portret (aquarel) door  
George Richmond (1809-1896).
BBC Four-television biedt geïnteresseerden, en alle anderen eveneens, op woensdag 22 juni als laatste programmaonderdeel de documentaire What Darwin didn't know. Daarin komt de vraag aan de orde wat er (allemaal) is gebeurd sedert 1859, het jaar waarin Charles Darwin (1809-1882) zijn evolutietheorie in het boek Origins of species heeft gepubliceerd.
Die film begint op woensdag om 23:35 uur onze tijd en duurt tot 00:55 uur in de nacht op donderdag 23 juni.

woensdag 15 juni 2011

Zuiver, rein en fris in VPRO-reeks Metropolis

In VPRO's buitenlandrubriek Metropolis wordt, in de aflevering die op donderdag 16 juni via Nederland 3 zal worden uitgezonden, persoonlijke hygiëne aan een nader onderzoek onderworpen.
Houtskool kan, geheel onverwacht, voortreffelijk als 
reinigingsmiddel voor het menselijk lichaam fungeren
Behalve zeep functioneren ook houtskool, rivierwater en bosjes takken als voortreffelijke middelen om het menselijk lichaam schoon te houden.

In de aflevering in casu wordt een rondje schoon en fris houden in de diverse hoeken van de wereld gedaan. Hoe houden de mensen zich fris en welke lichaamsdelen krijgen de meeste aandacht in de diverse uithoeken van de aarde?
__________
Een
 documentaire over het tegendeel is te zien op donderdag 16 juni via Nederland 2, en een daarop aanvullende docu wordt vertoond op de digitale zender Holland Doc.

maandag 13 juni 2011

Op zoek naar God? Dan vind je toch helemaal niks!

Toen het hierboven afgebeelde boek in 2007 in de oorspronkelijke Duitse versie was verschenen, hebben we er op deze site een artikel aan gewijd. Aan het eind van die bespreking hebben we de hoop uitgesproken dat er snel een Nederlandse versie zou volgen, simpelweg omdat we het toen dringend noodzakelijk vonden en dat nog steeds nodig achten.
Zegt u nu zelf: zolang er nog valse profeten de huizen langs gaan, "ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt" [1], en een kind van een jaar of acht naar voren schuiven dat woorden spreekt waarvan het de samenhang niet eens kan bevatten, maar als gevolg van de criminele indoctrinatie de teksten wel kan uitspreken. Dergelijke vergiftiging zou de aandacht van de Kinderbescherming en andere instanties moeten trekken, doch zodra er (vermeende) religieuze aspecten in het spel zijn, zetten overheden snel oogkleppen op.
Mij spreken een egel en een biggetje, die samen zelf op zoek gaan naar de samenhang van feiten en naar de manipulatie met onbestaanbaars, dan ook heel wat meer aan dan de woorden uit de vergiftigde mond van een sektenkind.
__________
Michael Schmidt-Salomon: Hoe komen we bij God? vroeg het kleine biggetje ─ Een boek voor iedereen die zich niets laat wijsmaken. Vertaald door Frans Bijlsma;  rijk geïllustreerd door Helge Nyncke. 37 pag., hard kaft. Papieren Tijger, Breda, in samenwerking met De Vrije Gedachte, Rotterdam.
ISBN 978-90-6728-249-9.

zondag 12 juni 2011

Pinkstereditie van Words and Music op BBC Radio 3

Gedichten van zowel Robert Herrick (1591-1674) alsook van Robert Browning (1812-1889) zijn op zondag 12 juni te beluisteren in de nieuwste aflevering van het letteren- en muziekprogramma Words and music van de Britse cultuurzender BBC Radio 3, uit te zenden tussen 23:15 uur en middernacht.
Naast het proza en de poëzie, voorgelezen door Saskia Reeves en David Annen ─ woorden die betrekking hebben op het thema oneindigheid ─, zal er eveneens muziek worden gespeeld die hetzelfde thema tot onderwerp heeft. In dit geval klinkt er werk van Ludwig van Beethoven (1770-1827) en Henri Dutilleux (geboren 1916). 
Over laatstgenoemde meester der Franse twintigste eeuwse muziek is meer te vinden in een bijdrage van dinsdag 19 april op onze dochtersite Muziek en mensen. Binnen dat artikel wordt u door middel van een link verder doorverwezen naar een omvangrijke bijdrage met betrekking tot een bijzonder celloconcert van die componist.

vrijdag 10 juni 2011

BBC Four: Driemaal achtereen Carlos Santana

Carlos Santana in 2000,
optreden in München
Op vrijdag 10 juni presenteert de Britse televisiezender BBC Four, verspreid over ruim tweeënhalf uur, drie films over de Mexicaanse gitarist Carlos Santana (geboren 1947).
Om 22:00 uur onze tijd begint een vijf kwartier durende bijdrage getiteld The Santana story: Angels and Demons, waarin deze musicus zijn levensverhaal vertelt.
Om 23:15 uur volgt Santana in concert, waarin we tot 00:05 uur de opname van een concert vanuit Pasadena Civic Auditorium kunnen zien. Gasten zijn onder meer Lauryn Hill, Rob Thomas, Dave Matthews, Product G & B en Everlast.

Om 00:05 uur in de nacht op zaterdag 11 juni volgt opnieuw een half uur muziek in Sight and sound in concert. De aflevering draagt de korte, maar veelzeggende titel Santana. De gitarist en een band presenteren hoogtepunten uit een concert dat in 1976 werd gegeven en geregistreerd.
De eerste van die drie films zal worden herhaald op in de nacht van Eerste Pinksterdag, zondag 12 juni, op de Tweede Pinksterdag, maandag 13 juni, vanaf 00:35 uur.

donderdag 9 juni 2011

Tweedelige documentaire: Het Wonder Mens

In een tweedelige documentaire ─ Wunder Mensch ─, waarvan het eerste deel op vrijdag 10 juni zal worden uitgezonden door Arte-tv, tussen 21:50 uur en 22:35 uur, komen diverse aspecten van de vraag aan de orde of de verschillende voorkeuren van jongens enerzijds en meisjes aan de andere kant een normaal verschijnsel is op basis van hormonale invloeden of dat maatschappelijke invloeden, vooral van de direct sociale omgeving bepalend zijn.
Wij willen hier echter te bedenken geven dat het ene conglomeraat van invloeden de werking van andere elementen niet per definitie hoeft uit te sluiten.
Het tweede deel van de documentaire zal worden uitgezonden, door dezelfde beelden-aanbieder, op vrijdag 17 juni.

woensdag 8 juni 2011

Het einde van een langdurig zwijgen: abortus

Vier decennia geleden hebben, in Parijs, 343 vrouwen in Le Nouvel Observateur, openlijk toegegeven dat ze zich ─ toen immers nog illegaal ─ hadden laten aborteren. Twee maanden daarna zijn daar nog eens 374 vrouwen bij gekomen die dezelfde openlijke bekentenis hebben afgelegd.
Deze gebeurtenis zou het begin worden van een vrouwenbeweging die zich heeft weten los te weken van het klassieke patroon der rollenverdeling binnen gezin en samenleving; een patroon dat voor de eeuwigheid leek te zijn vastgelegd.
Een conglomeraat van talrijke nieuwe uitingen op het punt van zelfbewustzijn is het streven. Langzaam maar zeker is er een kentering gekomen in het functioneren van de vrouw in een respectabel deel van de West-Europese samenlevingen.
Arte-tv zendt de documentaire ─ Wir haben abgetrieben ─ Das Ende des Schweigens ─ enige keren uit: voor het eerst op woensdag 8 juni, tussen 21:05 uur en 22:00 uur.
De film ─ een Duitse productie uit 2011 van de NDR, geregisseerd door Annette Zinkant en Birgit Schulz ─ wordt voorgesteld in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9. Herhalingen zullen te zien zijn op donderdag 16 juni, om 03:45 uur, en op maandag 20 juni, vanaf 05:05 in de ochtend.

maandag 6 juni 2011

Waarschuwing: Hoedt u voor Duitse komieken

Hoewel ze worden gepresenteerd als komieken, zijn ze het zelden.
Urban Priol: Hoog niveau
Bekkentrekkers of uiterst pijnlijk stupide moppentappers van het laagst denkbare niveau ─ of zelfs ver daaronder ─ is doorgaans wat u geboden krijgt als de makers van zo'n programma menen iets of iemand van kwaliteit aan u te presenteren. Vandaar onze waarschuwing: hoedt u vooral voor Duitse komieken.
Want wat zegt nu alleen het woord komiek? Er bestaat immers nauwelijks een werkbare functie-omschrijving, of definitie anderszins. Cabaretiers kunnen best komisch zijn, en dat geldt zelfs voor Duitse vertegenwoordigers van het genre. Want lange tijd gold het (voor-)oordeel dat Duitsers en humor niet samengaan. Als je dan ook nog eens gedurende ongeveer een halve eeuw hele reeksen van dergelijke lieden aan je hebt zien voorbijtrekken, waarbij een 'Hollander' (inderdaad: iemand uit de provincie Noord-Holland) als lichtend voorbeeld werd gesteld, dan kun je toch waarlijk niet anders dan het allerergste vrezen.
Georg Schramm: Hoog niveau
Onze knieën knikken dan ook al bij de gedachte dat de Duitse televisiezender ARD/Das Erste op donderdag 9 juni anderhalf uur achtereen wijdt aan "korte portretten van de 25 meest geliefde Duitse komieken uit vijftig jaar tv-geschiedenis." Ik vrees dat van die negentig minuten, als het heel goed gaat, een kwartiertje zal worden besteed aan lieden uit dat vak die de kwalificatie ook werkelijk verdienen. Dat kan als lieden van het kaliber Matthias Richling, Urban Priol en Georg Schramm, alsmede nog enkele anderen in die reeks zijn opgenomen. Die beliebtesten Komiker der Deutschen wordt uitgezonden op Duitsland 1, tussen 20:15 uur en 21:45 uur.

woensdag 1 juni 2011

De Nacht van Kunst en Wetenschap in Groningen

Een waarachtig Festival
Twee jaar geleden werd voor het eerst een Nacht van Kunst en Wetenschap te Groningen gerealiseerd; dat was ter gelegenheid van het 395-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoewel de planning toen voor een relatief kleinschalig project was bedoeld ─ overigens wel voor een echt Festival ─, heeft het gebeuren toch tussen 15.000 en 20:000 bezoekers weten te genereren.
Voor 2011 heeft een samenwerkingsverband tussen Het Akkoord van Groningen [1] en het Groninger Museum opnieuw een Nacht van Kunst en Wetenschap georganiseerd, die op zaterdag 4 juni om 20:00 uur begint en zal doorgaan tot in de nacht op zondag 5 juni, opnieuw in de binnenstad van Groningen: op 18 locaties met een totaal van 237 acts.

Veiligheid, vrijheid, optredens en pogingen
Er wordt een poging gedaan het grootste molecuul ooit te bouwen, echte hartcellen te maken, er staat een debat over artistieke vrijheid op het programma, en er wordt gesproken over persoonlijke vrijheid in Cyberspace, chemisch koken komt aan de orde en een wetenschapper vertelt naders over homoseksuele necrofilie bij eenden. Meer van zulks wordt nader verklaard in een voorbeschouwing op deze Nacht, welke te vinden is op onze zustersite Tempel der Wetenschappen.
Over de optredende gezelschappen kunt u meer lezen op onze dochtersite Cultuur in Groningen en omgeving.

Antithese bij linkse hobby's
Gezien de belangstelling vooraf, belooft deze tweede festival-nacht eveneens een groot succes te worden, en als de weergoden meewerken, zou het een spetterend festival kunnen worden. Wat de organisatoren onder meer beogen, is geheel tegengesteld aan hetgeen de cultuurbeulen op machtsposities ─ in onder meer, maar tegelijkertijd vooral, de regering in Den Haag ─ voor ogen staat aan ontwikkelingen ten detrimente van onze cultuur voor de zeer nabije toekomst. Wat ze daarmee laten zien, is onder meer de Macht van de Onmacht.
Tegelijkertijd wil ─ en kan ─ men met een dergelijk grootschalig festival dat ook voor de smalle beurs bereikbaar is, de meer dan loze kreet logenstraffen, dat kunsten al te elitair zijn en ook nog eens een linkse hobby. Maar dergelijk geraaskal met een heel hoog pathologisch gepreoccupeerd gehalte wordt dan ook door bruingetinte rechts-radikalinski's in de wereld gezet.


Kaarten en informatie

Alle gewenste gegevens over details met betrekking tot deze Nacht zijn te vinden op de website van het Grote Gebeuren in de stad van Belcampo, en daar kan men eveneens kaarten bestellen en lezen over de mogelijkheid om kaarten te kopen wanneer men niet in de voorverkoop heeft besteld.
__________
[1] Het Akkoord van Groningen bestaat uit vier partners: het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Gemeente Groningen.