dinsdag 30 maart 2010

Metropolis over het fenomeen Vrijgezel(len)

In een cultureel-maatschappelijk ooit ontwikkeld geraakt gebied als Nederland en omgeving hoef je in de meeste gevallen  geen verklaring meer te geven als men 'ontdekt' dat je vrijgezel bent. Het feit dat je dan in diverse gezelschappen vrij gezellig kunt meedoen maakt dat je wordt getolereerd of zelfs geaccepteerd. Dat was in vroeger tijden wel anders. Er hing een ietwat dubieuze sfeer om degene die had gekozen voor een bestaan alleen of door het Noodlot in die richting was geduwd. Werden ongehuwd mannen niet zelden aangezien voor, en afgestempeld als, homoseksueel, inmiddels is de beschaving wel zover voortgeschreden dat grote delen van de weserse mensheid wel beseffen dat deze geaardheid ook voorkomt bij gehuwde mannen, en er zijn zelfs geleerden die beweren dat juist daar zoveel meer homo's voorkomen doordat het aantal gehuwde mannen zoveel groter is. En de schatting van 5% tot 20% uit de tijd van het Kinsey-rapport ligt heden ten dage dichter bij het hoogste van de beide genoemde percentages.
De tijd dat een vrijgezel nog bij moeder thuis woonde en alleen al daarom door menigeen niet voor vol werd aangezien, is in wezen voorbij, al zullen er altijd wel uitzonderingen zijn, die deze regel bevestigen.
Het televisieprogramma Metropolis presenteert op de digitale zender Holland Doc 24 de aflevering Singles op dinsdag 30 maart, tussen 22:25 uur en 22:57 uur. Waarom die groepering mensen — de vrijgezellen — nu ook alweer met zo'n abject Yankisme als singles wordt aangeduid, is niet te begrijpen. Onze eigen taal heeft een woord voor dat fenomeen en derhalve is er geen enkele reden om een knieval te doen voor de alles-en-ieder overheersende, in alle opzichten de totale wereldheerschappij nastrevende, Yanken. BAH!

Dat hoeft overigens niets aan de kwaliteit van de inhoud van zo'n documentaire of reportage af te doen. Wie zelf vrijgezel is, zou toch maar eens moeten kijken in hoeverre het gepresenteerde in overeenstemming is met de eigen werkelijkheid.

maandag 29 maart 2010

Documentaire uit 2000 over het doden van tijd

Herhalingen documentaire over het verschijnsel tijd
Tien jaar geleden heeft regisseur IJsbrand van Veelen voor het VPRO-televisiemagazine Noorderlicht een documentaire gemaakt over het fenomeen tijd en hoe deze te 'doden'.
De Britse natuurkundige Julian Barbour (geb. 1937) is van mening dat tijd niets anders is dan een illusie; anders gezegd: tijd bestaat niet; zo is te vinden in zin boek The End of Time (1999).
Die indruk hebben eveneens anderen, niet zelden uit de alfa-wereld, zoals dichters en denkers. Dat valt onder meer te lezen in de vele boeken die over het fenomeen tijd zijn geschreven, en in sommige poëzie, zoals  de laatste regel van het gedicht
EB van M. Vasalis (1909-1998)  uit de bundel Vergezichten en gezichten (1954):


Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?


In de bundel van dezelfde auteur vinden we in het gedicht Wachten in de ochtend uit de bundel De vogel Phoenix (1947) de laatste regel van het eerste couplet:

Er was geen klok, geen tijd, alleen maar duur.


Uitzendingen
De film
Killing time wordt in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 maart — tussen 00:46 uur en 01:12 uur uitgezonden via het digitale kanaal Holland Doc 24. Op dinsdag 30 maart wordt de documentaire herhaald tussen 22:00 uur en 22:25 uur, op hetzelfde kanaal.
Om aan de weet te komen er nog meer herhalingen zullen worden uitgezonden in de nachtelijke uren en overdag tot een uur of zeven in de vroege avond, verdient het de moeite om een kijkje te nemen in de
Programmagegevens van de zender in kwestie.
____________

Afbeeldingen
1. De Britse fysicus Julian Barbour.
2. Voorzijde van een paperbackeditie van het in 1999 voor het eerst verschenen boek
The End of Time.

zondag 28 maart 2010

Film over Verveling als eventueel creatief moment

Regisseur Coco Schrijber heeft een film gemaakt over de mogelijke creatieve kracht van verveling. Je zou niet verwachten dat dit fenomeen tot het wekken van — mogelijkerwijs verborgen — creatitiviteit zou kunnen leiden, vooral niet als je de gevolgen observeert dieverveling doorgaans met zich meebrengt, en je eventueel steeds opnieuw met diezelfde ontwikkeling wordt geconfronteerd. Of moet ik zeggen: als de mensen in kwestie zelf (die) verveling creëren doordat ze met (delen van) het eigen innerlijk niet weten om te gaan: er niet mee uit de voeten kunnen.
Coco Schrijber is van mening dat het vermogen om positief om te gaan met nietsdoen ons is ontvallen. Dat zij dat betreurt ligt nogal voor de hand als men bedenkt dat zij verveling als een intrigerende emotie beschouwt waarmee men in principe twee kanten op zou kunnen. Deze regisseur is van mening dat het fenomeen verveling ons dwingt om eens na te gaan waarom we doen wat wij doen.
De film, getiteld Bloody monday and strawberry pies, wordt uitgezonden op het digitale kanaal Holland Doc 24, op maandag 29 maart, eerst om 19:11 uur en dan nog eens vanaf 22:00 uur. Op dinsdag 30 maart is er weer een herhaling, dan vanaf 22:57 uur. Voor eventueel nog meer herhalingen, die overdag tot een uur of zes, zeven en gedurende de nachtelijke uren nog worden uitgezonden, raadplege men de website van Holland Doc 24, afdeling Programmagegevens.

maandag 15 maart 2010

Masturbatie (1) — Het allerlaatste erotische taboe doorbroken door een Arte-documentaire uit 2007?

Twee jeugdigen spreken
Arte-televisie presenteert op maandag 15 maart, tussen 23:10 uur en middernacht, de eerste van drie uitzendingen van dezelfde documentaire: Aus Liebe zu mir: Die Masturbation. Of de term liefde niet wat zwaar aangezet is in deze context van een uitsluitend lichamelijke behoefte, laten we maar even terzijde zolang we de film zelf niet hebben gezien. Maar dat het fenomeen masturbatie een heel speciale plaats inneemt binnen het seksuele gebeuren, moge duidelijk zijn. Immers voor het bevredigen van die behoefte heeft men geen partner van vlees en bloed en zelfs geen geplatineerde gummipop nodig, al zou die bewering, bij nadere beschouwing, wel eens wat aan de oppervlakkige kant kunnen zijn, vooral als we bedenken dat een niet gering aantal mensen een fetisj nodig heeft om de weg naar bevrijding te kunnen bewandelen, en waarom zou dat met dit aspect van soloseks anders zijn dan met de overige uitingen binnen het scala der menselijke erotiek en, meer specifiek, van de praktische seksualiteit als onderdeel van het geheel. 
Volgens Mels van Driel, seksuoloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen, is masturbatie het laatste seksuele taboe, maar is dat net iets minder het geval bij mannen dan bij vrouwen, al wordt nu juist van die helft van de mensheid — althans binnen bepaalde maatschappelijke, vooral westerse, structuren — aangenomen dat die alles bespreken, onder meer tijdens het 'poederen van de neus'. [1] Hij is al enkele jaren bezig aan een boek over dit thema. Verwacht mag worden dat het net zo'n deelgeschiedenis van onze cultuur zal worden als zijn twee jaar geleden uitgekomen boek Geheime delen — Alles wat je er altijd al over wilde weten.
De Arte-documentaire zal worden herhaald op vrijdag 19 maart vanaf 05:00 uur en op dinsdag 23 maart, eveneens vanaf 05:00 uur, en ten slotte op vrijdag 26 maart, vanaf 01:45 uur.

Voordien komen we op deze site en eventueel andere nog terug op de inhoud van die film uit 2007 van Jean-Paul Fargier.
__________
[1] Dat vrouwen onophoudelijk kakelen, kleppen en ratelen is een reeds lang bestaand feit, dat echter steeds opnieuw dringend dient te worden gerelativeerd. Niet alleen de apostel Paulus schrijft in Hoofdstuk 5 van zijn eerste brief aan Timotheus over roddelende en eventueel lasterende vrouwen — ". . . sprekende hetgeen niet betaamt" (vers 13). — maar het is duidelijk dat die Paulus nimmer een modern bruin café vol met vrijwel uitsluitend mannen heeft bezocht: een broedplaats van onderliggende homoërotiek, welke door het gros van de deelnemende mannen niet als zodanig wordt (h)erkend. Mijn consequente ervaring aldaar is nu juist dat veel mannen onderling nog meer bazelen en uitbazuinen dan hun niet-seksegenoten. En dat geldt ook en vooral voor diegenen onder hen die menen dat ze daarvan in alle opzichten gevrijwaard zijn.
__________

Afbeelding: Jongeman, druk in de weer met soloseks. Degenen die menen te moeten tegenwerpen dat hij wellicht bezig is zich te ontdoen van ander lichaamsvocht, worden gelogenstraft door de houding van de linkerarm, die duidelijk iets vasthoudt waarop zijn blik gericht is. Het meest voor de hand liggende is een stimulerend plaatje.

maandag 8 maart 2010

De Nederlandse avond van het boek met jubileum

75 Jaar Boekenweek
Op maandag 8 maart, in de avond tussen 20:25 uur en 21:45 uur, wordt op Nederland 2 een terugblik geboden op het literaire jaar — dat zal derhalve voornamelijk over 2009 gaan —, en daarnaast wordt in de uitzending stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de Boekenweek en het daaraan gekoppelde Boekenweekgeschenk.
De presentatie zal worden verzorgd door Joost Karhof; hij ontvangt als gasten de schrijvers Heleen van Royen, Joost Zwagerman, Robert Vuysje, Tom Naegele en Connie Braam.

donderdag 4 maart 2010

Verhalen van E.Th.A. Hoffmann op donderdag: eerst in muziek en vervolgens voorgelezen

Offenbachs muziekdrama
De klassieke muziekzender Mezzo-televisie presenteert op donderdag 4 maart vanaf 17:00 uur in de namiddag de opera Les contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach (1819-1880). Meer over dit muziekdrama is te vinden in een artikel op onze zustersite Tempel van het Muziektheater. Daarin wordt u echter nog weer verwezen naar een langere bijdrage op een andere cultuursite, omdat daarin nog meer te details zijn opgenomen.

Am Abend vorgelesen

Die verhalen van Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1825) blijken nog altijd meer dan oppervlakkig populair te zijn, anders moeten geïnteresseerden zodanig aan de weg timmeren dat zij het voor elkaar krijgen dat deze via het medium radio opnieuw onder de aandacht van die luisteraars berengen welke eventueel belangstelling voor de schrijver en zijn werk zouden kunnen hebben.
Al eerder hebben we op onze zustersite Tempel der Letteren gewezen op een verhaal van deze Duitse auteur, dat zou worden voorgelezen in het literaire radioprogramma Am Abend vorgelesen op de regionale Duitse zender NDR Kultur. Daarna zijn er nog diverse avonden gewijd aan het werk van Hoffmann: eerst nog een verhaal en daarna nog acht afleveringen van hetzelfde programma aan de roman Das Majorat, die voor het eerst werd gepubliceerd in 1817.

Der Sandmann Op 4 maart zal het verhaal Der Sandmann aan de orde komen in de eerste van vier afleveringen. De Duitse theater- en filmacteur Gerd Wameling zal het voorlezen. De tweede wordt uitgezonden op vrijdag 5 maart, op dezelfde zender en op hetzelfde tijdstip: tussen 22:00 uur en 22:35 uur. De derde en vierde aflevering zullen volgen op maandag 8 en dinsdag 9 maart. 

Afbeeldingen

1. E.Th.A. Hoffmann. (Karikatuur door de auteur zelf.)
2. De acteur Gerd Wameling. (Foto: © Lukas Einsele, overgenomen van de website van Gerd Wamelings impresariaat: Agentur Sibylle Flöter.) 

woensdag 3 maart 2010

BBC-Culture Show over senioren-Romeo and Juliet

De omkering van het probleem
In het programma
Culture Show waarvan BBC 2-tv op donderdag 4 maart een nieuwe aflevering zal uitzenden, kunt u onder meer kijken naar een interview met theaterregisseur Tom Morris, die over een nieuw productie komt praten: Juliet and Her Romeo, waarin de beide jonge protagonisten van de oorspronkelijke tragedie uit de jaren 1591-94 van William Shakespeare (1564-1616) worden vervangen door mensen in de leeftijdscategorie van tachtig plus. Die twee worden in hun liefde gedwarsboomd doordat ze er door hun kinderen van worden weerhouden om met elkaar te trouwen.
De betreffende aflevering van de Culture Show zal aanstaande donderdagavond worden uitgezonden tussen 20:00 uur en 21:00 uur onze tijd.

maandag 1 maart 2010

'Ingeruilde' Tegenlicht-docu hedenavond op NL 2

De Tegenlicht-documentaire, die wij een goede week geleden op deze site in uw belangstelling wilden aanbevelen, is op het laatste moment vervangen in verband met de actualiteit. Toen werd die aflevering uitgezonden, welke voor hedenavond was bedoeld: over Afghanistan.
Doch vanavond kunt u, tussen 20:55 uur en circa 22:00 uur op onze eigen televisiezender Nederland 2,  alsnog kijken naar de documentaire over de volstrekt pijnlijk-onjuiste veronderstelling dat de financieel-economische recessie nu wel voorbij zal zijn.