zaterdag 31 december 2011

Dramaserie Homeland vanaf 1 januari op NL 3

De Nederlandse zender BNN is mij een gruwel, vooral door de mateloos-pijnlijke stupiditeit die velen aldaar aan de dag leggen. Amerikaanse dramaseries verafschuw ik ook al: ze zijn mij vrijwel steevast te Yankerig en daardoor volmaakt oninteressant. Wie echter verwacht dat ik onder alle omstandigheden afzie van de aankondiging van een combinatie van beide elementen, heeft het in dit geval mis. Voor de eerste keer, overigens.
Claire Danes in
Homeland.
Op 1 januari 2012, tussen 20:00 uur en 21:00 uur, presenteert genoemde 'jongerenzender' op Nederland 3 de eerste aflevering van een twaalfdelige Amerikaanse dramaserie (en dat is dan nog maar het eerste seizoen), die  ─ zoals dat gebruikelijk geworden is ─ met het begrip pilot wordt aangeduid. 
Daarin raakt CIA-agente Carrie er zeker van dat een reddingsoperatie ─ van ene sergeant Nicholas, die sedert acht jaar in Irak is vermist ─ is opgezet door de Iraakse inlichtingendienst.
In de belangrijkste rollen komen we Claire Danes en Damien Lewis tegen.

zondag 25 december 2011

Herdenking van de geboortedag van Isaac Newton, het (alternatieve) kerstkind van de Verlichting

Sir Isaac Newton in 1701. 
Portret door Godfrey Kneller
(1646-1723). In de 
National 
Portrait Gallery London.
Op 25 december in het jaar 1647 [1] werd Isaac Newton in Woolsthorpe-by-Colsterworth geboren, en als gevolg van zijn vele verdiensten en internationale naam en faam wordt hij ook wel gezien als een alternatief voor het Kindeke van Bethlehem, dat volgens massa's naïeven en anderszins onnozelen ─ speciaal voor hen allen wordt er binnen de Kerk de Dag der Onnoosle Kinderen gevierd ─ op de wereld is gekomen en heeft hij, onder toeziend oog van zijn bloedeigen God de Vader, zichzelf opgeofferd om u een beter leven in het Hiernamaals te garanderen. Waar het derhalve zo extreem saai en evenzo irritant tegelijk moet zijn, zullen ze mij later niet tegenkomen.
Hoewel ik in de dagelijkse praktijk heb geleerd dat er meer is tussen hemel en aarde ─ maar dan, vanzelfsprekend, niet in godsdienstige zin ─ dan alleen hetgeen de wetenschap ons te bieden heeft, is een alternatief voor die baarlijke nonsens van het Borelingske, mij dan ook welkom, al is er geen sprake van enige noodzaak. Ook zonder Isaac Newton red ik me redelijk, aangezien de door hem ontdekte natuurwetten ook na zijn verscheiden gewoon zijn blijven bestaan.
Sir Isaac Newton overleed op 31 maart 1727 te Kensington.

__________
[1] Die geboortedag geldt volgens de Juliaanse kalender. Als we de Gregoriaanse kalender als uitgangspunt nemen, zag Newton het levenslicht op 4 januari 1643.

zaterdag 24 december 2011

Arte-tv: Philiosophie ─ God als wijsgerig fenomeen

Raphaël Enthoven.
Aandacht voor God
In de aflevering van het programma Philiosophie, die in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 december door de Frans-Duitse cultuurzender Arte-tv zal worden uitgezonden tussen 01:30 uur en 02:00 uur, is het thema God. Dieu, om precies te zijn, aangezien het om een oorspronkelijk Frans programma gaat dat in de Duitse versie wordt voorzien van een zogenoemde voice over. Dat laatste is weliswaar bepaald niet aangenaam, maar altijd beter dan het weerzinwekkend-monsterlijke nasynchroniseren dat zelfs op zichzelf respecterende cultuurzenders gebeurt.
Het zal geen toeval zijn dat dit thema aan de orde komt in de zogeheten kerstnacht, al weten al degenen, die bereid zijn ware kennis te vergaren, reeds geruime tijd dat Jezus ─ de latere Christus ─ helemaal niet in december werd geboren. Simpelweg omdat twee millennia geleden er in die regio steeds regentijd heerste en er geen herders met hun kuddes bij nachte buiten lagen in het veld om aldaar hun schaapjes te tellen.

Abdenour Pierre Bidar.
Abdenour Pierre Bidar als gast
Zoals dat in elke aflevering op de zondag het geval is, wordt ook voor dit thema een gast uitgenodigd die met de vaste presentator van het programma Philosophie, de lijn van het thema uit het (verre) verleden zal doortrekken naar het heden. Raphaël Enthoven (* 1975) heeft deze keer de in 1971 geboren fiolosoof Abdenour Bidar ─ docent aan Franse elitescholen ─ te gast. 
Hij heeft reeds vier boeken gepubliceerd over de ontwikkeling van de Islam in de eenentwintigste eeuw.

woensdag 21 december 2011

Aleksej Navaljnyj uit gevangenschap vrijgelaten

Aleksej Navaljnyj (*1976).
De Russische advocaat en mensenrechtenactivist Aleksej Navanjnyj is heden vrijgelaten. Hij werd begin deze maand opgepakt en in het gevang gesmeten omdat hij activiteiten tegen de verkiezingsfraude in de Russische Federatie aan de kaak gesteld had. Hoewel de door en door vergiftigde geesten die dat uitgestrekte land besturen, met als symbool van duivels kwaad premier Poetin, die in het voorjaar van 2012 weer president wil worden om zijn politiek uit de afgrond ─ dus vol leugens en liederlijkheid en onderdrukking ─ te kunnen voortzetten. Het feit dat hij een vazal op de post van president heeft gezet, meneer Medvedev (Van Beeren, zeg maar, hetgeen met het symbool Russische Beer goed overeenkomt), maar die vanaf het begin niets anders was dan een marionet in de hand van die extreem weerzinwekkende incarnatie van de anti-democratie: de verscheurende wilde beer Vladimir Poetin.
De Russische dictator
Vladimir Poetin.
Buiten de gevangenis, opgewacht door tientallen aanhangers en een ruime vertegenwoordiging van de internationale pers, verklaarde Navaljnyj dat de strijd tegen Poetin nadrukkelijk dient te worden voortgezet om ─ hopelijk ─ te kunnen voorkomen dat die gruwelijke dictator opnieuw president wordt.
Hoe bezopen moet de voormalige Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder zijn geweest toen hij Poetin als "lupenreiner Demokrat" heeft gekwalificeerd. Ook die hoogst abjecte Schröder, zakelijk verbonden met Poetin in verband met de gasleidingen vanuit Rusland, mag, alleen al om die redenen, nooit meer een politieke functie bekleden.
__________
NASCHRIFT 25 december 2011: Tijdens de grote manifestatie in Moskou, alsmede in andere steden van het 'Russische Rijk', werden op zaterdag 24 december duidelijke woorden gesproken aan het adres van dictator Poetin ─ die in één der meest recente afleveringen van The Daily Show van Jon Stewart als dicK-tator werd gekwalificeerd ─, vooral door Aleksej Navaljnyj, die erop wees dat "Wij" in de meerderheid zijn en niet Poetin en zijn corrupte kongsi.
Bij alle sympathie en mogelijke steun, die we aan deze moedige advocaat en mensenrechten-activist willen betuigen, zij er toch even op gewezen dat hij zich moet hoeden voor doorslaan in de praktijk ─ zolang hij het Beest uit de Afgrond ermee kan verslaan, is dat prima ─, indachtig het Nietzsche-woord dat men een Monster moet worden om Monsters (althans effectief) te kunnen bestrijden. Doch daarna is het noodzakelijk dat men terugkeert tot een zo mogelijk normaal verlopend proces van democratisering en alles wat daarbij hoort.

Michail Gorbatsjov.
Michail Gorbatsjov (inmiddels 80 jaar en oud-president van de Sovjetunie; Nobelprijs voor de Vrede 1990) ─ van wie werd aangekondigd dat hij aan de manifestatie zou deelnemen, liet weten dat Poetin diende af te treden, in het belang van de Russische staat. Die Gorbatsjov is op tal van punten ernstig onderschat, een proces van geleidelijke veranderingen onder zijn leiding. met een ietwat opgevoerde Glasnost en Perestrojka, zou Moedertje Rusland veel narigheid in de vorm van de huidige situatie hebben kunnen besparen. Wellicht zou hij, ondanks zijn hoge leeftijd, toch nog weer een actieve rol in de Russische maatschappij van heden kunnen vervullen. Als boegbeeld van een Vredes- en Vrijheidsbeweging slaat hij bepaald geen slecht figuur.

dinsdag 20 december 2011

Het uur van de wolf: Documentaire Max van Praag

In mijn vroegste jeugd ging er vrijwel geen dag voorbij of de stem van de toen zeer populaire Nederlandse zanger van, vooral, het levenslied: Max van Praag (1913-1991), was wel via een van de twee Nederlandse radiozenders te horen. Alleen de mensen die (een van) zijn vele optredens bezochten en die, welke over hem lazen in de toenmalige tijdschriften, beseften hoe geliefd die man was.

Zanger Max van Praag. Foto van Het uur van de wolf.

Hij ontving zakken vol post van bewonderaars uit alle windstreken van, in ieder geval, ons eigen land. Hij slaagde erin het ene top-nummer na het andere te realiseren: Nederlands repertoire, wel te verstaan.
Zijn dochter Marga van Praag heeft, samen met programmamaker Ad van Liempt, een documentaire over haar vader gemaakt, welke onder de titel Max van Praag, de stem van de jaren vijftig zal worden uitgezonden in de NTR-reeks Het uur van de wolf, te zien op dinsdag 20 december, tussen 22:55 uur en 23:55 uur, via de televisiezender Nederland 2.

zondag 18 december 2011

The essay over de kracht van het werk van Dickens

Vijf keer een kwartier besteedt het BBC Radio 3-programma The essay aan de kracht van het oeuvre van de ooit super populaire Engelse auteur Charles Dickens (1812-1870), die nog steeds een redelijke tot goede belangstelling geniet. Niet iedereen is op dezelfde wijze, of soms helemaal niet, gecharmeerd van de man en/of van zijn boeken. De manier waarop Dickens regaeerde op de Pre-Rafaëlieten, liet ook danig te wensen over, en dat hij daarmee zijn vriendenkring binnen de culturele sector van die periode in de Engelse geschiedenis bepaald niet groter heeft gemaakt, ligt voor de hand.


Marley's Ghost, getekend door karikaturist
John Leech (1817-1864).

The writer's Dickens

De vijf afleveringen van het programma The writer's Dickens worden, zoals dat gebruikelijk is binnen het kader van het radioprogramma in kwestie, verspreid over vijf avonden ─ deze keer in de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 december ─ steeds gedurende het laatste kwartier van de dag ─ dus tussen 23:45 uur en middernacht onze tijd ─ uitgezonden.
Elk van die vijf kwartieren heeft een eigen thema; dat van de vrijdagse aflevering luidt Christmas. Daarmee zijn we aangeland bij Dickens' meest beroemde verhaal: A Christmas Carol in Prose uit 1843, dat ook dit jaar wel weer ergens in Europa ─ zo niet op tal van plekken ─ als film, of als anderszins gedramatiseerde versie, de ether ingeslingerd zal worden.

Great Expectations

Daarnaast is onlangs bekend geworden dat de Britse televisiezender BBC One op dinsdag 27 december het kostuumdrama Great Expectations, op basis van de gelijknamige Dickens-roman uit 1860-1861 ─ eerst verschenen als feuilleton ─, zal uitzenden.

woensdag 14 december 2011

Treinen in Devon en Cornwall in Rail away

Isambard Kingdom Brunel,
Brits spoorwegingenieur.
Neerlands Evangelische Omroep presenteert op donderdag 15 december op Nederland 2-tv, vanaf ca. 19:55 uur, de bijna een half uur durende aflevering GB: Devon and Cornwall, in de serie Rail away, over spoorlijnen, verspreid over de globe.
In deze aflevering wordt het verhaal verteld van de spoorlijn door het zuidwestelijk deel van Engeland.
Degene, die verantwoordelijk is voor de aanleg van de spoorlijn door Devon en Cornwall ─ Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), die vanaf 1833 als spoorwegingenieur werkzaam was en in die hoedanigheid reeds betrokken was bij de aanleg van de spoorlijn van Londen naar Bristol ─ toonde zich een groot voorstander van breedspoor en de zogeheten atmospheric power: dat is een vorm ban luchtdruk, die de trein zou moeten aandrijven.

dinsdag 13 december 2011

BBC One: Imagine . . . Books ─ The last chapter?

"Van veel boeken te maken is geen einde," kunnen we lezen in het Bijbel-boek Prediker. [1]
Of we dat heden ten dage nog zo letterlijk kunnen nemen ─ maar dat geldt voor uitzinnig veel wat er in die anthologie staat ─, als dat nog enige decennia geleden het geval was, wordt met de dag twijfelachtiger. Het begint er, meer en meer, op te lijken dat het klassieke boek uiteindelijk toch zal worden verdrongen door het digitale boek dat inmiddels zo'n hoge vlucht heeft genomen.

BBC-presentator Alan Yentob met een open, klassiek-papieren, boek.

BBC-presentator Alan Yentob gaat daarover in gesprek met diverse schrijvers: Alan Bennett, Ewan Morrison, Gary Shteijngart en Douglas Coupland,  met uitgever Gail Rebuck, en ook nog met bibliothecaris Rachel Morrison en impresario Ed Victor.

Het programma waarin deze gesprekken voorkomen, is een aflevering van het programma Imagine . . . , deze keer met als titel Books ─ The last chapter?  Uitzending is op dinsdag 13 december, vanaf 23:35 uur tot in de nacht op woensdag 14 december 00:40 uur.
__________

[1] Prediker: Hoofdstuk 12, vers 11.

zondag 11 december 2011

Toerkmenistan: In de schaduw van een Heilig Boek

Holland Doc 24 ─ een van de vele digitale Nederlandse zenders die zeven etmalen per week achtereen uitzenden ─ biedt, op maandag 12 december ─ vanaf 23:06 uur tot in de nacht op dinsdag 13 december om 00:41 uur ─ een VPRO-documentaire met de titel Shadow of the Holy Book, over het onderzoek dat is ingesteld naar de wijze waarop internationale bedrijven, in verband met gewenste overeenkomsten voor de staat Toerkmenistan, gebruik hebben gemaakt van de Ruhnama (het Boek van de Ziel), dat als heilig boek van het genoemde land geldt.
Het doel daarvan was om overeenkomsten ter waarde van vele miljoenen aangaande olie en gas te realiseren: bodemschatten die Toerkmenistan in overvloed bezit.
Deze documentaire zal worden herhaald, door dezelfde zender, op dinsdag 13 december, tussen 21:00 uur en 22:35 uur. Voor eventuele herhalingen in de uren overdag en in de nacht, zij verwezen naar de Programmagegevens op de website van genoemd televisiekanaal.

Words and music over 'onze relatie met alcohol'

Malcolm Lowry.
Foto uit 1946.
Een fascinerend gezelschap 'komt bijeen' in de aflevering van het culturele programma Words and music van BBC Radio 3, die op zondag 11 december, tussen 19:30 uur en 20:45 uur onze tijd wordt uitgezonden. Poëzie, proza en klassieke muziek vormen ook nu weer de 'ingrediënten' voor het thema van deze week: onze relatie met alcohol.
Sally Dexter en Jon Strickland zijn deze keer degenen die de voordrachten verzorgen. De teksten zijn voor deze aflevering afkomstig ban drie auteurs, die qua persoonlijkheid en oeuvre wel zeer uiteenlopen. Naast Charles Dickens (1812-1870) ─ een decembermaand zonder Dickens is bijna ondenkbaar ─ komen Malcolm Lowry (1909-1957) en de Franse schrijfster Colette (1873-1954) [1] aan de beurt.
Voor de muziek is de keuze gevallen op stukken uit het werk van de Italiaan Giuseppe Verdi (1813-1901), de Engelsman Peter Warlock (1894-1930) [2], de onovertroffen Franse grootheid Maurice Ravel (1875-1937) en de Amerikaan Aaron Copland (1900-1990).
__________
[1] Colette is de schrijversnaam van Sidonie-Gabriele Colette.
[2] Peter Warlock is het pseudoniem van Philip Arnold Heseltine.

vrijdag 9 december 2011

Taal-terugblik in Man over Woord op Canvas-tv

In de vierde aflevering van het zesdelige taalprogramma Man over Woord ─ dat wordt omschreven als een luchtig docu-magazine ─ van het tweede, Nederlandstalig-Belgische televisienet Canvas, gaat de Vlaamse acteur en zanger Pieter Embrechts (geb. 1972) eveneens op zoek naar de geheimen van ons Nederlands. Hij wordt daarin bijgestaan door Reinhilde Decleir.

Op vrijdag 9 december, tussen 20:40 uur en 21:10 uur, kunnen we voor het eerst meebeleven hoe onze taal klonk ─ lees: volgens de uitkomst van onderzoeken zou hebben moeten klinken ─ in respectievelijk 1500, 1000 en 500. De makers van Man over Woord hebben een taalhistoricus ingeschakeld om ─ aan de hand van tal van oude documenten met beschrijvingen, gedichten en zo meer ─ een dialoog te reconstrueren zoals die in de genoemde jaren (eventueel) had kunnen klinken.

woensdag 7 december 2011

Ernst en luim over de financiële crisis

De ernst
In de avonduren van woensdag 7 december kunt u via het beeldscherm van uw huisbioscoop kijken naar twee programma's ─ direct achtereen ─ over de financiële crisis, welke tot in sommige details van ons dagelijks leven blijft voortwoeden.
Dat begint om 22:00 uur onze tijd op de televisiezender BBC Two met de documentaire Inside Job, in Storyville, de programmareeks van Charles Ferguson, over de financiële crisis die in 2008 schijnbaar plotsklaps is begonnen. Als gevolg daarvan hebben over de hele wereld miljoenen mensen hun baan verloren en zijn ze,  in de context daarvan, ook nog eens hun huis kwijtgeraakt. Twenty trillion US-Dollars heeft die crisis tot nu toe gekost.
Ferguson heeft tientallen protagonisten 'in het centrum van de crisis' geïnterviewd: van politici tot en met top-economen. Hij wil met de inhoud van die gesprekken in het geheel niet het gevolg was van een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dat fraude, verkeerd management en tal van dubieuze producten welke door banken, verzekeraars, en de zogeheten rating-bureaus in de markt werden gezet'' en die heel veel, en steeds meer, risico's in zich bergen, de hoofdoorzaak zijn van hetgeen er op dit gebied is gebeurd.
De documentaire duurt tot 23:40 uur onze tijd.

Filmmaker Jamie Kastner, van de docu Sla munt uit de crisis.

De luim

Vijf minuten nadat de Storyville-docu van BBC Two uit is, begint op Nederland 2-tv de film Sla munt ui de crisis, een aflevering in de serie VPRO-Import.
Filmmaker Jamie Kastner is van mening dat we ons helemaal niets hoeven aan te trekken van de heersende crisis, en hij toont aan dat we er munt uit kunnen slaan door ons het eindproduct voor te zetten van zijn speurtocht met de camera: de grappigste documentaire over de huidige crisis.
Deze documentaire ─ met de oorspronkelijke titel Recessionize! For fun and profit! 15 Simple Steps ─ zal worden herhaald op het digitale vierentwintig uurs kanaal Holland Doc 24; eerst op zaterdag 10 december, tusse 20:04 uur en 21:00 uur, en dan nog eens op woensdag 24 december, tussen 18:01 uur en 18:58 uur.

Eventuele extra herhalingen, overdag en in de nachtelijke uren, kunt u vinden in de afdeling Programmagegevens op de website van de digitale zender in kwestie.

maandag 5 december 2011

Hollywoods kastdeuren blijven hermetisch dicht

Rock Hudson in de trailer 
van de speelfim Giant (1956).
Ruim een kwart eeuw is het alweer geleden dat de Hollywood-acteur ─ en vermeende vrouwenheld ─ Rock Hudson, die met burgerlijke naam Roy Harold Scherer junior (1925-1985) heette, aan aids is overleden. Al snel bleek dat hij een leven lang 'in de kast' had doorgebracht en een langdurige, intieme relatie had onderhouden met collega-acteur Tab Hunter (*1931). Doordat dit enige tijd hèt onderwerp van gesprek was en, tot ver buiten Hollywood, voor een levendige discussie heeft gezorgd, leek het er even op dat sommige of misschien zelfs veel kastdeuren zouden opengaan in en om de studio's waar de stof waarvan dromen zijn gemaakt hoogtij vieren, en dat men zich eens wat meer zou gaan bezighouden met de werkelijkheid van alledag in het leven van tal van protagonisten, die voor hun omgeving nog meer toneel moesten opvoeren dan in de studio's. Doch ook hier bleek dat de Wens de Vader van de Gedachte was en bleef, en dat de kastdeuren van Hollywood potdicht bleven, al zijn er inmiddels wel enige homoseksuele actrices die zich, gelukkig, niet hebben laten weerhouden, zich als zodanig te manifesteren.
Niet zo lang voordat deze situatie met een overleden Rock Hudson de bladen beheersten, had acteur Harry Hamlin zich reeds beklaagd dat hij geen nieuwe rollen meer had gekregen nadat hij in een speelfilm de rol van een homseksueel op zich had genomen en zich binnen het kader van het verhaal zodanig had moeten gedragen met zijn collega Michael Ontkean.

De Arte-documentaire Rock Hudson ─ Dark and Handsome, die meer over het dubbelleven van de acteur gaat dan over zijn functioneren in dozijnen speelfilms, wordt op dinsdag 6 december,tussen 23:00 uur en middernacht,  uitgezonden in de Avro-serie Close up via Nederland 2. 

zondag 4 december 2011

Words and music deze keer over temperamenten

De aflevering van het vaste programmaonderdeel op de zondagavond van de Britse cultuurzender BBC Radio 3 zal worden uitgezonden tussen 19:30 uur en 20:45 uur onze tijd, heeft als thema Four Temperaments [1]. Joe Dunlop en Joanne Tope houden voordrachten.
Teksten zijn deze keer afkomstig van klassiek Engelse dichters uit de afgelopen zeven eeuwen.

De Engelse dichter
John Donne (1573-1631).
Daarbij gaat het om onder anderen Geoffrey Chaucer (ca. 1345-1400), John Donne (1573-1631), William Wordsworth (1770-1850) en Dylan Thomas (1914-1953).
Drie Engelse componisten, John Dowland (1563-1626), en twee die de in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw hebben geleefd, 'leveren' de muziek voor deze aflevering: Edward Elgar (1847-1934) en Gustav Holst (1874-1934), en dat geldt voor de 'volle negentiende eeuwse' Oostenrijker Anton Bruckner (1824-1896).

Zie tevens het artikel van heden op onze zustersite Tempel van het fin de siècle.
__________

[1] De vier temperamenten zijn:  cholerisch, flegmatisch, melancholish en sanguinisch.
De Deense componist Carl Nielsen (1865-1931) heeft zijn Tweede Symfonie, opus 16, (uit de jaren 1901-1902) voorzien van de ondertitel De fire temperamenter. Daarin is de volgorde zoals hier omschreven.

maandag 28 november 2011

Boeken-tips december: visies op Nederland (1)

Nu het er met het fenomeen boekhandel niet bepaald goed voor staat ─ hetgeen overigens niet alleen voor ons land, België en Duitsland het geval is, maar veeleer wereldwijd ─, is het de hoogste tijd dat wij u, onder meer op deze site, enkele cadeau-tips aan de hand doen voor de decembermaand, als u tot degenen behoort die deze periode van het jaar als een tijd voor geschenken beschouwen, ook al is het eventueel voor uzelf.
Daarbij denken wij, altijd al, in eerste instantie aan boeken. Zeker zolang men nog de keuze heeft uit een ruim aanbod aan nieuw verschenen boeken, is het nu nog mogelijk, aangezien in ijltempo de ene boekhandel na de andere sluit, en dat geldt tevens voor antiquariaten. Uiteindelijk ─ en dat is op relatief korte termijn ─ zullen er slechts enkele grote zaken overblijven, die qua antiquarische en tweedehands boeken een groot aanbod zullen houden, maar qua nieuws zal de keuze zeer beperkt raken.
Twee specifiek Nederlandse kwesties in de vorm van documentaties hebben de laatste weken mijn aandacht getrokken en met die twee boeken wil ik de lezers in deze bijdrage confronteren. Het eerste is alweer een herdruk van een eerder dit jaar uitgekomen boek met impressies van Nederland in een alternatieve
atlas, het tweede is dezer dagen voor het eerst verschenen. Toevalligerwijs ─ maar men zou dat, afhankelijk van de invalshoek, ook wel opzettelijk kunnen noemen ─ zijn beide documentaties door dezelfde uitgeverij op de markt gebracht: Nieuw Amsterdam. Die alternatieve atlas vindt u hieronder, het boek over ons land en zijn bewoners komt in aflevering 2.Jan Rothuizen: De zachte atlas van Nederland

Een alternatieve ─ zeg maar gerust: zeer alternatieve ─ atlas van Nederland is van de hand van beeldend kunstenaar Jan Rothuizen (geb. 1968). De inhoud van het boek vormt de getekende neerslag van een uitgebreide wandeling door Nederland, waarbij hij alles, wat hij zag, heeft genoteerd, evenals hetgeen hij heeft ondergaan, en de denkprocessen die daarvan het gevolg waren. Uiteindelijk is daarvan een en ander, ook letterlijk, in kaart gebracht. Dat humor daarbij van grote betekenis is (geweest), blijkt uit het resultaat; een dergelijke visie kan geen kwaad, ook al betreft het een overval op een juwelierszaak of de inzet van een traumahelikopter, waarbij de maker van het latere boek in gesprek was met de piloot.
De diverse beelden, die Jan Rothuizen op zijn netvlies had, heeft hij, per thema, over twee pagina's van zijn boek uitgespreid; inderdaad: op atlas-formaat.
Het gaat bij de inhoud consequent om de uitbeelding van maatschappelijk relevante toestanden en gebeurtenissen; anders gezegd: het zijn plattegronden van een cultuur in een letterlijk en figuurlijk breed spectrum.
Dat wordt onder meer waargemaakt in een bezoek aan een negentigjarige vrouw die nog zelfstandig woont, en in hetgeen de auteur heeft ontdekt tijdens een rondgang door het internationaal vermaarde woonwarenhuis uit Zweden: dat over ongeveer vier decennia meer dan veertig procent van Neerlands bevolking alleenwonend zal zijn. (De vraag is of die cijfers zeer recent zijn of dat deze stammen uit een tijd van voor de financiële crisis van 2008.)
Het boek is overzichtelijk ingedeeld naar thema's. In een register is elke plaats (topografisch en overdrachtelijk) en elk voorwerp terug te vinden.

Laatste tekening, deze keer op één pagina, in de
Zachte atlas van Nederland, door Jan Rothuizen.

De auteur heeft het boek opgedragen aan zijn vader, William Rothuizen, die hem heeft leren kijken. Die vader wist inderdaad waar hij zijn oog op liet vallen, zoals een schitterende Rolls Royce, waarin hij medio jaren zeventig van de vorige eeuw reed.

__________
Jan Rothuizen: De zachte atlas van Nederland. 128 pagina's op het formaat 23 x 32 cm, voorzien van flappen. Ontwerp van Roosje Klap. Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam, 2011 (zesde druk). ISBN 978 90 468 1114 6. Prijs € 19,95.

zondag 27 november 2011

Een religieuze oorlog over klimaatverandering?

Op zondag 27 november, nog net vóór middernacht, om 23:55 uur, begint op het tweede Duitse publieke televisienet (ZDF) een nieuwe aflevering van het, in principe maandelijks eenmaal uit te zenden programma Das Philosophische Quartett, zoals gebruikelijk gepresenteerd door Peter Sloterdijk en Rüdiger Safranski.

 SF-auteur Frank Schäzting, links; naast hem fysicus Gerd Ganteför. (Afbeelding ZDF).

De als discussieprogramma gekwalificeerde thema-uitzending heeft deze keer als thema Klimawandel ─ ein Glaubenskrieg? Er zullen ook deze keer weer twee gasten deelnemen. Deze keer zijn dat Frank Schätzing en Gerd Ganteför. Laatstgenoemde us als fysicus verbonden aan de Universiteit van Konstanz, zijn tegenhanger in de discussie is auteur van bestsellers, die probeert de mensen bewust te maken van een niet alleen dreigende katastrofe, maar van een katastrofe die zich meer dan alleen aftekent, doch reeds in gang gezet is. Frank Schätzing bespeelt ook de angsten van zijn lezers, en dat is volstrekt legitiem, en des te meer als dat ertoe bijdraagt dat de aardbewoners zich wat bewuster gaan gedragen ten opzichte van de natuur, het milieu en de beschikbare grondstoffen, die er, in zeer belangrijke mate toe zullen moeten bijdragen dat de mens ook in leven kan blijven, zowel qua voedsel alsook op het punt van energie, en niet als laatste met betrekking tot een steeds schaarser wordend basiselement: Water.

'Words and music' over de Great Exhibition 1851

William Carlos Williams.
Pasfoto met signatuur (1921).
In 1851 werd in Londen een zeer omvangrijke expositie gehouden ─ een Wereldtentoonstelling ─ over industrie in combinatie met cultuur. Die tentoonstelling is de geschiedenis ingegaan als de Great Exhibition.
'Words and music', dat een vast onderdeel uitmaakt van de programmering van de Britse cultuurzender BBC Radio 3, biedt in de aflevering van zondag 27 november ─ uit te zenden tussen 19:30 uur en 20:15 uur onze tijd ─ uitingen van poëzie en proza met betrekking tot die Wereldtentoonstelling van 1851, gepresenteerd door middel van voordrachten door acteur Scott Handy (*1968) en actrice Catherine Harvey , aangevuld met teksten van William Carlos Williams (1883-1963).

Het muzikale element in deze aflevering stamt van onder anderen Angela Morley (1924-2009), Aleksandr Mosolov (1900-1973) en Béla Bartók (1881-1945).

donderdag 24 november 2011

Arte-tv: Geschiedenis van de wijnteelt in Europa

Onder de titel Wein ─ Eine Wissenschaft für sich vertoont Arte-tv op vrijdag 25 november, tussen 21:45 uur en 22:40 uur, een documentaire over de geschiedenis van de wijnteelt in Europa.

dinsdag 22 november 2011

Een duidelijke stem uit Amerika: John Steinbeck

John Steinbeck in 1962.
Nobelprijs Literatuur in 1962
Melvyn Bragg (*1939) heeft een documentaire gemaakt over het culturele erfgoed van de Amerikaanse schrijver John Steinbeck (1902-1968), die in 1962 werd onderscheiden met de Nobelprijs voor Literatuur.
Diverse van zijn boeken zijn verfilmd en hebben daardoor een veel groter publiek bereikt dan het geval zou zijn geweest zonder die omzetting in beelden. Tortilla Flat uit 1935 werd voor het witte doek aangekocht door Victor Fleming (1889-1949), die de rolprent, met Spencer Tracy en Hedy Lamarr, in 1942 heeft uitgebracht. De roman East of Eden uit 1952 werd in 1955 door Elia Kazan (1909-2003) verfilmd met onder anderen James Dean (1931-1955), die daarmee zijn definitieve doorbraak in de wereld van de cinema heeft kunnen waarmaken. 

Films en een opera
Van de korte roman Of mice and men uit 1937 ─ het eerste werk dat de schrijver ruim erkenning heeft opgeleverd ─ werd niet alleen een toneelversie en diverse keren een verfilming gerealiseerd ─ voor het laatst in 1992 met John Malkovich ─, er is ook een opera naar dit verhaal gecomponeerd in 1969 (uitgebracht in 1970) door de Amerikaan Carlisle Floyd (*1926). In 1976 werd dit muziekdrama tijdens het Holland Festival in het Circustheater te Scheveningen in première gegeven.

Een van de aardigste tussen de vele, uiteenlopende, boeken van Steinbeck is Travels with Charley uit 1962, waarin hij een trektocht, begin jaren zestig, van 15.000 kilometer door de VS, samen met zijn hond, de poedel Charley, beschrijft: samen in een camper, die hij de prachtige naam Rosinante ─ naar het paard van Don Quichotte ─ heeft gegeven.

Melvyn Bragg: voordracht in
jaren negentig vorige eeuw.
Documentaire BBC Four
Op dinsdag 22 november, tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd, presenteert BBC Four de documentaire John Steinbeck: Voice of America, van Melvyn Bragg, die inmiddels een halve eeuw aan de BBC is verbonden, in diverse functies. Een herhaling wordt door hetzelfde instituut voor beeld en geluid uitgezonden op donderdag 24 november, tussen 21:00 uur en 22:00 uur, eveneens onze tijd. 

maandag 21 november 2011

Moderne dromen in de huidige VS-cultuur

De Britse kunstcriticus ─ en auteur van diverse boeken over het thema kunsten ─ Andrew Graham-Dixon (geboren in 1960) die tevens diverse kunstprogramma's voor enkele van de BBC-televisiezenders heeft gepresenteerd en over alle thema's die hem beroeren eveneens in diverse Britse kranten heeft gepubliceerd ─ is recentelijk door de Verenigde Staten van Amerika gereisd, op zoek naar de cultuur van dat uitgestrekte land.De aflevering van zijn programma Art of America, die op maandag 21 november via BBC Four te volgen is tussen 22:00 uur en 23:00 uur onze tijd, draagt de titel Modern dreams.
Deze uitzending betreft de tweede aflevering van drie met hetzelfde thema. Hierin gaat de presentator op zoek naar hetgeen zich in de moderne Amerikaanse metropool op cultureel gebied afspeelt. Hij begint zijn zoektocht aan de voet van het door Frankrijk geschonken Statue of Liberty, dat hij omschrijft als "a pioneering early skyscraper". Hij is thuisgekomen met gegevens over de bedoelingen en ambities van jonge Amerikaanse kunstenaars.

zondag 20 november 2011

Kruispunt: Het geheim van hoge ouderdom

In de aflevering Lang zullen we leven van het RKK-programma Kruispunt, die op zondag 20 november zal worden uitgezonden via Nederland 2 ─ tussen 23:05 uur en 23:30 uur ─ proberen de mensen van het programma het geheim van een lang èn gelukkig leven te ontrafelen. Dat doet ietwat sprookjesachtig aan, vooral als we bedenken onder welke omstandigeden vele mensen, ook in onze westerse beschaving oud worden.
"Waarom worden steeds meer mensen gezond oud?" luidt de vraag. Ietwat, tot sterk, kort door de bocht als je het zo stelt. Weliswaar zijn de ontwikkelingen binnen de medische wereld zodanig dat er steeds meer kan worden gedaan aan fysieke kwalen, in ieder geval veelal zodanig dat de directe gevolgen ervan minder speurbaar zijn. Daar staat tegenover dat als de mensen die oud worden of hun familie niet over voldoende middelen beschikken, respectievelijk bereid zijn deze in te zetten, in een instelling moeten leven, er veelvuldig zodanige psychische klachten ontstaan als gevolg van de bejegening/behandeling door de mensen die er werken, dat men zich kan afvragen of het sprookjeselement van lang en gelukkig zich wel zo algemeen voordoet, respectievelijk zich nog ooit zal kunnen voordoen, als wordt geïmpliceerd.

Bovendien is het nogal schizoïde: er wordt steeds meer mogelijk om de mensen oud te laten worden, letterlijk, maar tegelijkertijd mankeert er steeds meer aan adequate zorg, een adequate omgeving en een adequate manier van leven. Het gaat immers niet alleen om vegeteren. Daarbij komt de vraag, en die wordt in de Kruispunt-aflevering eveneens gesteld:
Hoe kijken we als samenleving naar ouderen?
Als de ontwikkelingen zich doorzetten en ouderen zich steeds beter zullen weten te weren, komt het binnen enkele decennia zover dat er een Grijze Partij in het Parlement zal opkomen die steeds meer aanhang zal krijgen en uiteindelijk de leiding zal kunnen overnemen. Of dat op zich een zegen is, staat nog te bezien. Het is de moeite van het proberen zeker waard.

zaterdag 19 november 2011

Chinese kunstenaar Ai Weiwei opnieuw getreiterd

Beschuldigd van pornografie
"Naaktheid is geen pornografie," luidt de reactie van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei op de beschuldiging die nu tegen hem is geuit door de Chinese Justitie ─ die ook niet meer is dan een handlanger in de weerzinwekkend-fascistoïde politiek die door de Chinese regering wordt bedreven ten opzicht van kunstenaars, en met name de vooruitstrevende Ai Weiwei, die in het westen in hoog aanzien staat, getuige de werken die musea van hem exposeren en tevens in een andere maatschappelijke context, onder meer in Groot-Brittannië.
China mag zich dan wel meer en meer profileren als moderne staat, vanzelfsprekend uitermate kapitalistisch, maar loopt in maatschappelijk opzicht meer dan een halve eeuw achter op sociale ontwikkelingen die normaal dienen te zijn jegens individuen. Alleen al op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Chinese overheid leeft, uit vrees voor de macht van de kunsten, nog  in de duistere middeleeuwen.
Justitie in China beschuldigt Ai Weiwei er nu maar eens van dat hij pornografie maakt, en meent dat te kunnen aantonen aan de hand van naaktfoto's waarop Ai Weiwei te zien is met enkele vrouwen.


Onbedaarlijk getreiter
Het was duidelijk dat de Chinese overheid er alles aan gelegen is deze kunstenaar monddood te maken. Al eerder is de man door de autoriteiten in China vastgezet, maar na 81 dagen vrijgelaten, zij het met beperkingen. Toen luidde de beschuldiging achterstand in belastingen, nu komen de treiteraars weer met iets anders.
Zullen we nog even in herinnering roepen dat de opstallen van de kunstenaar met de grond gelijk werden gemaakt? Het doet wel erg denken aan de misdaden die in nazi-Duitsland werden gepleegd ten opzichte van de vrije kunsten.

woensdag 16 november 2011

VPRO op Nederland 3: Sunny side of sex

Op donderdag 17 november staat op Nederland 3, tussen 20:55 uur en 21:55 uur ─ het vierde en laatste deel van de door de VPRO voorgestelde documentairereeks Sunny side of sex op het programma.
In alle afleveringen van die serie wordt de Nederlandse actrice Sunny Bergamnn (*1973) gevolgd tijdens haar zoektocht op andere plaatsen in de wereld naar ideeën over seksualiteit, welke wij, nuchtere westerlingen als zeer verrassend ervaren. Datzelfde geldt met betrekking tot opvattingen elders over het wezen vrouw, als ook ten aanzien van het menselijk lichaam.
Seks is ─ immers ─ heel wat veelzijdiger en ook complexer dan wij dag in, dag uit voorgelegd krijgen, in eerste instantie door tal van uitingen in de sfeer der onvermijdelijke reclame.
De meeste van onze westerse kerken hebben, zij het in onderlinge nuances, het fenomeen seks min of meer als zondig gekwalificeerd. De opvattingen van de oude Indiërs staan daar lijnrecht tegenover: zij zien het seksuele genot als een religieuze uiting, en op grond daarvan prediken zij het vrijelijk beleven van seks. Dat zou toch menig westerling eveneens in sterke mate moeten aanspreken.
Op de grens van India met Bangladesh leven de Baul, die seksuele yoga als een heel oud ritueel beheersen en dat dagelijks in praktijk brengen. Zij zien het menselijk lichaam als een altaar en seks beschouwen ze als een gebed.

zondag 13 november 2011

Documentaire op Arte-tv over Alexander de Grote

Arte-televisie presenteert op zondag 13 november, tussen 22:05 uur en 22:55 uur, een documentaire over Alexander de Grote, die leefde van 356 tot 323 vóór onze jaartelling. Dat epitheton ornans de Grote werd toegevoegd aan de persoonsnaam Alexander de Derde van Macedonië.
De film schetst een beeld van dit wonderbaarlijke wezen, die door historici en kritische mensen van nu wordt gezien als even een weerzinwekkend, en derhalve even verachtelijk, wezen als Napoleon en Hitler, en dat is, zeker bekeken uit de opvattingen over wereld en mensen van nu, niet zo verwonderlijk. Dat beeld is opgebouwd aan de hand van afbeeldingen en archeologische vondsten.
Deze film uit 2011 van Bernard George, voorgesteld in HD-kwaliteit, op het beeldformaat 16:9, zal worden herhaald op zondag 27 november, als de dag nog duister is: vanaf 06:05 uur.

zaterdag 5 november 2011

Chanson: een gezongen geschiedenis van Frankrijk

De Nederlandstalige, Belgische zender Klara (voor: Klassiek radio)heeft een programma getiteld Chanson, waarvan op zondag 6 november een aflevering zal worden uitgezonden tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Daarin wordt nader ingegaan op de ziel en de verhalen achter het Franse chanson. Dat fenomeen ─ althans de bekendste nummers in dat kader ─ biedt aanleiding tot het voorstellen van figuren en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Frankrijk.
De presentatie zal worden verzorgd door Claude Blondeel, Warre Borgmans en Bart Van Loo.

donderdag 3 november 2011

Lezing door Jimmy Wales, vrijdag op BBC Radio 3

In het literaire programma The verb van de Britse zender BBC Radio 3, dat op vrijdag 4 november wordt uitgezonden tussen 23:00 en 24:00 uur (onze tijd) wordt aandacht besteed aan de opening van het Free Thinking Festival 2011, met daarin een lezing door Jimmy Wales, oprichter van het internet-naslagwerk Wikipedia.
__________
Afbeelding: Jimmy Wales, geboren 1966, de oprichter van Wikipedia. Foto uit 2008.

woensdag 2 november 2011

NEDERLAND LEEST-boekenlegger: slecht voorbeeld

In het boek dat dezer dagen als cadeautje van uw openbare bibliotheek wordt verstrekt in de periode 21 oktober tot en met 18 november, Het leven is verrukkulluk, geschreven door Remco Campert (*1929), als dertigste druk een halve eeuw nadat het voor het eerst is verschenen ─ zolang de voorraad strekt, zullen we maar zeggen ─ is, zoals dat sedert de eerste keer dat dit initiatief met succes is ingevoerd, een boekenlegger bijgevoegd. Aan de voorzijde staat de tekst te lezen, zoals afgedrukt in de afbeelding bovenaan deze tekst, aan de achterzijde staat datgene wat u hieronder ziet afgedrukt, met daarin een staaltje verkrachting van ons Nederlands, zoals we die weliswaar dag in, dag uit krijgen voorgeschoteld door lezers van de meeste Journaals die ons televisie-bestel rijk (?) is, maar die desniettemin een absoluut taboe dient te zijn voor een instituut dat de mensen aan het lezen wil krijgen, respectievelijk houden.
Zullen we daarom ─ hier en nu ─ afspreken dat het gebruikte woord boekencommunity een pijnlijke uitglijder is en daarom dient te worden bijgezet in de categorie eens maar nooit meer?
Overigens zondigt Campert zelf ook voorin het boek reeds tegen een taalregel door het woord aantal als meervoud te behandelen en er in het gezegde niet het vereiste enkelvoud aan te koppelen. Nu dit boek in een voor Nederlandse begrippen enorme oplage is verschenen, zullen we elke hoop op verbetering van de presentatie door onder meer alle NOS Journaal-lezers en hun collega's van de regionale omroepen ─ die allen op dit punt klakkeloos de slechte voorbeelden volgen ─ eigenlijk wel kunnen opgeven.

maandag 31 oktober 2011

Arte-thema-avond 1 november: over corruptie

Bijna twee uur duurt de thema-avond, die door Arte-televisie op dinsdag 1 november zal worden uitgezonden tussen 20:14 uur en 22:00 uur, onder de titel Kampf der Korruption!
Deze avond wordt afgeweken van de meest gangbare vorm waarin thema-avonden van Arte-tv worden samengesteld, want afgesloten met het onderdeel Die Diskussion. De 'corruptie-avond' bestaat uit twee onderdelen.
Tussen 20:15 uur en 21:05 uur wordt de documentaire vertoond met de titel Im Sumpf der Subventionen, waarin we worden geconfronteerd met de manieren waarop miljoenen aan subsidiegelden uit Brussel langs allerlei duistere wegen, zijpaden en dwaalwegen verdwijnen.
Direct in aansluiting begint om 21:05 uur nog een documentaire: Der Club der Unbestechlichen. Die gaat over Network, opgericht in 2005 door een initiatief van Eva Joly, die tot op dat moment het beroep van onderzoeksrechter uitoefende. Network is bedoeld als anti-corruptie netwerk dat wereldwijd opereert.

zaterdag 29 oktober 2011

Exact honderd jaar geleden stierf Joseph Pulitzer

Joseph Pulitzer, geboren op 10 april 1847 en overleden op de dag af een eeuw geleden, is het meest bekend geworden door de naar hem genoemde Pulitzer Prize.
Deze Amerikaanse krantenman van Hongaarse origine ─ met oorspronkelijk de naam Politzer József ─ was uitgever van de St. Louis Post Dispatch en van de New York World.
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw werd hij, nadat hij enkele dagbladen had verworven en daarin de nieuwe journalistiek had geïntroduceerd, een van de leidende figuren in de Democratische Partij. Hij was actief in de bestrijding van grote concerns en van corruptie.
In het decennium daarna  betekende de hevige concurrentie tussen Pulitzers World aan de ene kant, en de New York Journal van William Randolph Hearst (1863-1951) daartegenover, het begin van de zogenaamde Yellow Press, met als gevolg dat er kranten met zeer grote oplagen ontstonden op basis van advertentie-opbrengsten, die bij de lezers op interesse stootten vanwege de veelzijdige vormen van nieuws, amusement en reclame.

dinsdag 25 oktober 2011

Grote klassieken in verband met de dag 25 oktober

Op 25 oktober stierf de Engelse dichter Geoffrey Chaucer, en werd de Spaanse schilder Pablo Picasso geboren. Er zat echter wel bijna vijf eeuwen tussen die beide gebeurtenissen. De beide protagonisten zouden beiden in de loop der tijden wereldgeschiedenis schrijven. Chaucer (1343-1400) als auteur van de befaamde Canterbury Tales, die voor een deel in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog door Per Paolo Pasolini (1922-1975) zijn verfilmd ─, Picasso (1881-1973) als de belangrijkste schilder van de twintigste eeuw.
__________
Afbeelding: Voorplat van de Penguin Classics-editie van Chaucers Canterbury Tales, in modern Engels overgezet. De afbeelding van de auteur is afkomstig uit een manuscript met miniaturen, dat zich thans in het British Museum bevindt.


zondag 23 oktober 2011

Koos Speenhoff werd op deze dag in 1869 geboren

Diverse bundels
Op deze dag in 1869 werd de bekende en alom gevierde Nederlandse zanger, volksdichter en auteur Jacobuss Hendrikus (Koos) Speenhoff in Kralingen geboren. Jarenlang was de man de populairste zanger van Nederland. Hij trad op met eigen liedjes die hij, uiteindelijk in tien bundels (met pianobegeleiding) bijeengebracht heeft. Daarnaast verschenen nog diverse andere uitgaven, zoals de hiernaast afgebeelde editie (zonder jaartal uitgegeven) van de Honderdtien Krekelzangen.

Dat zijn liedjes zeer populair waren, bleek uit de grote oplagen die de bundels haalden. In 1916 werden de eerste vijf bundels in een goedkope uitgave opnieuw gedrukt, en daarvan verschenen aanvankelijk per jaar een nieuwe druk; dat was in ieder geval zo tot in 1921.

Koos Speenhoff in 1916.
Oprichter toneelgroep
De liedjes van Speenhoff zijn tot lang na zijn overlijden populair gebleven en werden nog in de eerste tijd na de oorlog, tot in de jaren zestig veelvuldig gezongen of voorgedragen door de toen oudste generaties. Op het platteland zal dat langer het geval geweest zijn dan in de grote steden.

Speenhoff heeft tevens de groep Het Klein Tooneel opgericht. In 1945 is hij omgekomen tijdens een abusievelijk uitgevoerd bombardement op Den Haag.

maandag 17 oktober 2011

The essay met dichteres Ruth Padel: Wild Things

De Engelse dichteres
Ruth Padel. Foto overge-
nomen van haar website.
In het werk-dagelijkse, een kwartier durende, program The essay van de Britse zender BBC radio 3, besteedt de Engelse dichteres Ruth Padel (geboren in 1946), gedurende de vijf avonden van maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober het laatste kwartier van die etmalen (onze tijd), aandacht aan enkele dieren. Geen wonder: ze is niet alleen letterkundige maar ook intens betrokken bij een Zoölogisch Genootschap.

Op maandag 17 oktober is dat The deer
Op dinsdag 18 oktober is dat The robin
Op woensdag 19 oktober is dat The badger 
Op donderdag 20 oktober is het The butterfly
Op vrijdag 21 oktober is de aandacht gericht op The fox.

donderdag 13 oktober 2011

Eigentijdse poëzie van de Groninger Boekito (2)

Zoete jongen


Hij droeg de
kleine pot
tevreden

nam zo de 

honing met 
zich mede

daarna was
hij snel 
beneden
. . . . . . . . . .
er ontbraken
een paar treden


*    *    *    *


VVV + VVD


Het strand
de zijkant
van ons land
een prachtige
vakantierand
ligt nogal
tamelijk vol
met zand
helm is daar 
een bekende plant
op niveau
woont zij riant
en houdt de
korrels in de mand
. . . . . . . . . .
vrolijk speelt

dus nu de band
jazzmuziek uit
dixieland

__________

Voor de eerste aflevering van Eigentijdse poëzie van de Groninger Boekito raadplege men de bijdrage van heden op het aan deze site gelieerde cultuurweblog Kunst en cultuur.
Daar wordt u, onderaan de gedichten, meteen doorverwezen via links naar enkele dochtersites van deze Cultuurtempel, waarop de afgelopen jaren reeds andere gedichten, gedachten en aforismen van dezelfde, maar toen ietwat jongere, auteur zijn gepubliceerd. Prachtig gewoon!

vrijdag 7 oktober 2011

"Straks lekker slapen en morgen gezond weer op."

Sonja Barend in 1985.
Terugblikken
Met de woorden Straks lekker slapen en morgen gezond weer op! [1] besloot Sonja Barend jaren achtereen haar praatprogramma Sonja op Zaterdag dat door de Vara werd uitgezonden. Ik geloof dat Sonja zo ongeveer de enige was die daarna niet de misleidende mededeling deed dat ze de kijkers graag weer wilde zien. Nog afgezien van de praktisch volstrekte onmogelijkheid die daarmee wordt verwoord, zit er een systeem in: u via een dergelijke, subliminale indoctrinatie, te laten geloven dat u er helemaal bij hoort. Bij radio-uitzendingen hoor je nooit dergelijke nonsens, waarmee we kunnen vaststellen dat het inmiddels klassieke ─ volgens sommigen zelfs antieke ─ fenommen radio minder illusoir, en daarmee realistischer, is.
De inmiddels 71 jaar jonge Sonja Barend verschijnt deze zaterdag, 8 oktober, tussen 22:25 uur en 23:20 uur, nog één keer op de televisie met het programma Sonja op Zaterdag op Nederland 1. Daarin zal ze, vast en zeker samen met anderen, terugblikken op Zestig jaar Nederlandse televisie.
Over dat thema kan de lezer overigens ook een boek vol met teksten en illustraties lezen en bekijken dat eind september van de persen is gerold.
__________
[1] Desgevraagd verklaarde Sonja dat ze deze uitspraak deed omdat een Joodse moeder zoiets zegt tegen de kinderen als ze naar bed gaan.
__________
NASCHRIFT zondag 9 oktober:
Aan het einde van deze speciale uitzending werd tijd uitgetrokken voor de uitreiking van de SONJA BAREND AWARD. Dat laatste Engelstalige begrip voor een Nederlandse onderscheiding is volkomen absurd. Dat is niet anders dan een uiting van taalvergiftiging. 
 

Er waren uitsluitend Nederlandse journalisten genomineerd:
Twan Huys, Sven Kockelman, Matthijs van Nieuwkerk, alsmede Jeroen Pauw in combinatie met Paul Witteman.
Eerstgenoemde kreeg de meeste stemmen van een speciaal voor deze gelegenheid benoemde commissie van zestig vakjournalisten. Op alle genomineerden was gestemd.
Helaas liet ook Twan Huys bij deze gelegenheid horen dat hij nog steeds niet beseft dat het begrip aantal een enkelvoud is, en volgde hij de volstrekt onaanvaardbare trend, zo'n singularis in het bijbehorende gezegde te koppelen aan een meervoudsvorm. Een ziekte die in alle geledingen van de maatschappij heerst; helaas ook steeds meer binnen de media. En dat woord is een meervoudsvorm (van het enkelvoud medium), welke echter steeds vaker wordt vervangen door een enkelvoud in het bijbehorende gezegde. Schandelijke taaldegeneratie!

Arte-documentaire Kinderen van de toendra

In het Noorden van Siberië woont het volk van de Nenetsen, dat beschikt over een traditionele levensstijl welke ernstig wordt bedreigd nu in die regio van Siberië zowel gas alsook minerale afzettingen zijn gevonden.
Foto ARTE France.
Over dat volk handelt de documentaire die Jérôme de Missolz en Marie-Brunet-Debaines dit jaar voor Arte France hebben gerealiseerd over de Kinderen van de toendra welke op vrijdag 7 oktober door de Frans-Duitse cultuurzender Arte-tv zal worden uitgezonden tussen 22:40 uur en middernacht.
De film, in HD-kwaliteit met stereofonisch geluid, op het beeldformaat 16:9, zal door dezelfde zender worden herhaald op vrijdag 21 oktober, vanaf 10:00 uur in de ochtend.