woensdag 21 december 2011

Aleksej Navaljnyj uit gevangenschap vrijgelaten

Aleksej Navaljnyj (*1976).
De Russische advocaat en mensenrechtenactivist Aleksej Navanjnyj is heden vrijgelaten. Hij werd begin deze maand opgepakt en in het gevang gesmeten omdat hij activiteiten tegen de verkiezingsfraude in de Russische Federatie aan de kaak gesteld had. Hoewel de door en door vergiftigde geesten die dat uitgestrekte land besturen, met als symbool van duivels kwaad premier Poetin, die in het voorjaar van 2012 weer president wil worden om zijn politiek uit de afgrond ─ dus vol leugens en liederlijkheid en onderdrukking ─ te kunnen voortzetten. Het feit dat hij een vazal op de post van president heeft gezet, meneer Medvedev (Van Beeren, zeg maar, hetgeen met het symbool Russische Beer goed overeenkomt), maar die vanaf het begin niets anders was dan een marionet in de hand van die extreem weerzinwekkende incarnatie van de anti-democratie: de verscheurende wilde beer Vladimir Poetin.
De Russische dictator
Vladimir Poetin.
Buiten de gevangenis, opgewacht door tientallen aanhangers en een ruime vertegenwoordiging van de internationale pers, verklaarde Navaljnyj dat de strijd tegen Poetin nadrukkelijk dient te worden voortgezet om ─ hopelijk ─ te kunnen voorkomen dat die gruwelijke dictator opnieuw president wordt.
Hoe bezopen moet de voormalige Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder zijn geweest toen hij Poetin als "lupenreiner Demokrat" heeft gekwalificeerd. Ook die hoogst abjecte Schröder, zakelijk verbonden met Poetin in verband met de gasleidingen vanuit Rusland, mag, alleen al om die redenen, nooit meer een politieke functie bekleden.
__________
NASCHRIFT 25 december 2011: Tijdens de grote manifestatie in Moskou, alsmede in andere steden van het 'Russische Rijk', werden op zaterdag 24 december duidelijke woorden gesproken aan het adres van dictator Poetin ─ die in één der meest recente afleveringen van The Daily Show van Jon Stewart als dicK-tator werd gekwalificeerd ─, vooral door Aleksej Navaljnyj, die erop wees dat "Wij" in de meerderheid zijn en niet Poetin en zijn corrupte kongsi.
Bij alle sympathie en mogelijke steun, die we aan deze moedige advocaat en mensenrechten-activist willen betuigen, zij er toch even op gewezen dat hij zich moet hoeden voor doorslaan in de praktijk ─ zolang hij het Beest uit de Afgrond ermee kan verslaan, is dat prima ─, indachtig het Nietzsche-woord dat men een Monster moet worden om Monsters (althans effectief) te kunnen bestrijden. Doch daarna is het noodzakelijk dat men terugkeert tot een zo mogelijk normaal verlopend proces van democratisering en alles wat daarbij hoort.

Michail Gorbatsjov.
Michail Gorbatsjov (inmiddels 80 jaar en oud-president van de Sovjetunie; Nobelprijs voor de Vrede 1990) ─ van wie werd aangekondigd dat hij aan de manifestatie zou deelnemen, liet weten dat Poetin diende af te treden, in het belang van de Russische staat. Die Gorbatsjov is op tal van punten ernstig onderschat, een proces van geleidelijke veranderingen onder zijn leiding. met een ietwat opgevoerde Glasnost en Perestrojka, zou Moedertje Rusland veel narigheid in de vorm van de huidige situatie hebben kunnen besparen. Wellicht zou hij, ondanks zijn hoge leeftijd, toch nog weer een actieve rol in de Russische maatschappij van heden kunnen vervullen. Als boegbeeld van een Vredes- en Vrijheidsbeweging slaat hij bepaald geen slecht figuur.

Geen opmerkingen: