zondag 25 december 2011

Herdenking van de geboortedag van Isaac Newton, het (alternatieve) kerstkind van de Verlichting

Sir Isaac Newton in 1701. 
Portret door Godfrey Kneller
(1646-1723). In de 
National 
Portrait Gallery London.
Op 25 december in het jaar 1647 [1] werd Isaac Newton in Woolsthorpe-by-Colsterworth geboren, en als gevolg van zijn vele verdiensten en internationale naam en faam wordt hij ook wel gezien als een alternatief voor het Kindeke van Bethlehem, dat volgens massa's naïeven en anderszins onnozelen ─ speciaal voor hen allen wordt er binnen de Kerk de Dag der Onnoosle Kinderen gevierd ─ op de wereld is gekomen en heeft hij, onder toeziend oog van zijn bloedeigen God de Vader, zichzelf opgeofferd om u een beter leven in het Hiernamaals te garanderen. Waar het derhalve zo extreem saai en evenzo irritant tegelijk moet zijn, zullen ze mij later niet tegenkomen.
Hoewel ik in de dagelijkse praktijk heb geleerd dat er meer is tussen hemel en aarde ─ maar dan, vanzelfsprekend, niet in godsdienstige zin ─ dan alleen hetgeen de wetenschap ons te bieden heeft, is een alternatief voor die baarlijke nonsens van het Borelingske, mij dan ook welkom, al is er geen sprake van enige noodzaak. Ook zonder Isaac Newton red ik me redelijk, aangezien de door hem ontdekte natuurwetten ook na zijn verscheiden gewoon zijn blijven bestaan.
Sir Isaac Newton overleed op 31 maart 1727 te Kensington.

__________
[1] Die geboortedag geldt volgens de Juliaanse kalender. Als we de Gregoriaanse kalender als uitgangspunt nemen, zag Newton het levenslicht op 4 januari 1643.

Geen opmerkingen: