dinsdag 24 februari 2009

Cultuurgeschiedenis van de duif op Arte-televisie

Geliefd en verafschuwd
De Frans-Duitse cultuurzender Arte-TV presenteert op woensdag 25 februari, tussen 20:15 uur en 21:00uur de documentaire getiteld Der Zauber der Taube, een cultuurgeschiedenis van de vogel die wij onder de verzamelnaam duif kennen. Deze vogel is te vinden in alle grote steden ter wereld, waar ze niet altijd even welkom zijn, aangezien hun uitwerpselen gebouwen aantasten.
Hoewel deze gevederde vrienden een toeristische trekpleister vormen — men denke aan de vele duizenden duiven die op het Venetiaanse plein voor de San Marco werden gevoerd, is ook daar het eertijdse enthousiasme van de kant van de bestuurders aardig getemperd. Heden ten dage gelden ze in het centrum van Amsterdam en Groningen, evenals in Delhi en Mekka als milieuvervuilers. Anderzijds worden ze beschouwd als lekker hapje; in de vitrines van de poelier kan men ze uitgestald zien met een prijskaartje dat zelfs voor de smalle beurs af en toe te behappen is. Maar: geen spek voor de vegetariër, die ze liever ziet vliegen en hoort tortelen.
Verder kennen we de duif als brenger van tijdingen, die als klein briefje in een ring aan de poot van het dier worden bevestigd. Vandaar de naam postduif, en die heeft in de loop der tijden heel wat boodschappen overgebracht; niet in de laatste plaats in de eerste periode van de Tweede Wereldoorlog.

Geen herhalingen
Deze documentaire over een al eeuwenoud cultuurverschijnsel met vleugels — in het verhaal over de Ark van Noach komt de duif immers al voor als brenger van een takje, waarmee het einde van de lange omzwervingen over water en nog eens water in zicht was gekomen.
De film uit 2008, die door Karl Köngsberger oorspronkelijk voor de Westdeutsche Rundfunk werd gerealiseerd, zal op het beeldformaat 16:9 worden uitgezonden. In tegenstelling tot de meeste door Arte-televisie uitgezonden documentaires, zal deze vooralsnog niet worden herhaald.
____________
Afbeeldingen
1. Witte duif.
2. Tekst op de titelpagina van de Nederlandse vertaling uit 1977 van een Frans standaardwerk over de Duif.

zaterdag 14 februari 2009

Diverse teksten bewijzen economische belangen

De digitale televisiezender Holland Doc, die zich — in tegenstelling tot datgene wat de naam van het instituut doet vermoeden — niet tot de regio Holland beperkt, zendt op zondag 15 februari 's avonds tussen 20:01 uur en 20:20 uur de typografische film Beautiful world uit. Het is een rolprent met uitsluitend tekst. Grote denkers en kleine(re) goden op het gebied der filosofie komen aan bod met hun uitspraken, maar daarnaast is er evenveel aandacht voor wat kunstenaars in lettercombinaties — woorden en zinnen, zeg maar — ten beste hebben gegeven. Deze worden afgewisseld met (reclame)boodschappen, titels van boeken en logo's, filmteksten, en — zeer up to date: spam. De treurige conclusie is — volgens de zender — dat alles in onze wereld is gekoppeld aan economische belangen.
Wie zich — van de inmiddels middelbare, en zeker van de oudere, generatie — de Vietnam-oorlog herinnert, weet ook nog wel dat deze uitsluitend om economische belangen werd gevoerd, en het gtevolg was een tijdelijke economische crisis die zich uitte in een volkomen ten onrechte zogenoemde oliecrisis en met de beschuldigende vinger werd gewezen in de richting van de oiliesjeiks, die echter niet zo veel te verwijten viel, aangezien zij traditioneel in dollars werden betaald en zij die steeds verder 'zakkende' dollar niet meer op dezelfde waarde wilden accepteren.
Deze korte, maar krachtige en veelzeggende film zal nog worden herhaald op hetzelfde digitale kanaal op:
maandag 16 februari om 21:30 uur
woensdag 18 februari om 18:15 uur
donderdag 19 februari om 21:15 uur
vrijdag 20 februari om 23:15 uur