zaterdag 14 februari 2009

Diverse teksten bewijzen economische belangen

De digitale televisiezender Holland Doc, die zich — in tegenstelling tot datgene wat de naam van het instituut doet vermoeden — niet tot de regio Holland beperkt, zendt op zondag 15 februari 's avonds tussen 20:01 uur en 20:20 uur de typografische film Beautiful world uit. Het is een rolprent met uitsluitend tekst. Grote denkers en kleine(re) goden op het gebied der filosofie komen aan bod met hun uitspraken, maar daarnaast is er evenveel aandacht voor wat kunstenaars in lettercombinaties — woorden en zinnen, zeg maar — ten beste hebben gegeven. Deze worden afgewisseld met (reclame)boodschappen, titels van boeken en logo's, filmteksten, en — zeer up to date: spam. De treurige conclusie is — volgens de zender — dat alles in onze wereld is gekoppeld aan economische belangen.
Wie zich — van de inmiddels middelbare, en zeker van de oudere, generatie — de Vietnam-oorlog herinnert, weet ook nog wel dat deze uitsluitend om economische belangen werd gevoerd, en het gtevolg was een tijdelijke economische crisis die zich uitte in een volkomen ten onrechte zogenoemde oliecrisis en met de beschuldigende vinger werd gewezen in de richting van de oiliesjeiks, die echter niet zo veel te verwijten viel, aangezien zij traditioneel in dollars werden betaald en zij die steeds verder 'zakkende' dollar niet meer op dezelfde waarde wilden accepteren.
Deze korte, maar krachtige en veelzeggende film zal nog worden herhaald op hetzelfde digitale kanaal op:
maandag 16 februari om 21:30 uur
woensdag 18 februari om 18:15 uur
donderdag 19 februari om 21:15 uur
vrijdag 20 februari om 23:15 uur

Geen opmerkingen: