zaterdag 31 december 2011

Dramaserie Homeland vanaf 1 januari op NL 3

De Nederlandse zender BNN is mij een gruwel, vooral door de mateloos-pijnlijke stupiditeit die velen aldaar aan de dag leggen. Amerikaanse dramaseries verafschuw ik ook al: ze zijn mij vrijwel steevast te Yankerig en daardoor volmaakt oninteressant. Wie echter verwacht dat ik onder alle omstandigheden afzie van de aankondiging van een combinatie van beide elementen, heeft het in dit geval mis. Voor de eerste keer, overigens.
Claire Danes in
Homeland.
Op 1 januari 2012, tussen 20:00 uur en 21:00 uur, presenteert genoemde 'jongerenzender' op Nederland 3 de eerste aflevering van een twaalfdelige Amerikaanse dramaserie (en dat is dan nog maar het eerste seizoen), die  ─ zoals dat gebruikelijk geworden is ─ met het begrip pilot wordt aangeduid. 
Daarin raakt CIA-agente Carrie er zeker van dat een reddingsoperatie ─ van ene sergeant Nicholas, die sedert acht jaar in Irak is vermist ─ is opgezet door de Iraakse inlichtingendienst.
In de belangrijkste rollen komen we Claire Danes en Damien Lewis tegen.

zondag 25 december 2011

Herdenking van de geboortedag van Isaac Newton, het (alternatieve) kerstkind van de Verlichting

Sir Isaac Newton in 1701. 
Portret door Godfrey Kneller
(1646-1723). In de 
National 
Portrait Gallery London.
Op 25 december in het jaar 1647 [1] werd Isaac Newton in Woolsthorpe-by-Colsterworth geboren, en als gevolg van zijn vele verdiensten en internationale naam en faam wordt hij ook wel gezien als een alternatief voor het Kindeke van Bethlehem, dat volgens massa's naïeven en anderszins onnozelen ─ speciaal voor hen allen wordt er binnen de Kerk de Dag der Onnoosle Kinderen gevierd ─ op de wereld is gekomen en heeft hij, onder toeziend oog van zijn bloedeigen God de Vader, zichzelf opgeofferd om u een beter leven in het Hiernamaals te garanderen. Waar het derhalve zo extreem saai en evenzo irritant tegelijk moet zijn, zullen ze mij later niet tegenkomen.
Hoewel ik in de dagelijkse praktijk heb geleerd dat er meer is tussen hemel en aarde ─ maar dan, vanzelfsprekend, niet in godsdienstige zin ─ dan alleen hetgeen de wetenschap ons te bieden heeft, is een alternatief voor die baarlijke nonsens van het Borelingske, mij dan ook welkom, al is er geen sprake van enige noodzaak. Ook zonder Isaac Newton red ik me redelijk, aangezien de door hem ontdekte natuurwetten ook na zijn verscheiden gewoon zijn blijven bestaan.
Sir Isaac Newton overleed op 31 maart 1727 te Kensington.

__________
[1] Die geboortedag geldt volgens de Juliaanse kalender. Als we de Gregoriaanse kalender als uitgangspunt nemen, zag Newton het levenslicht op 4 januari 1643.

zaterdag 24 december 2011

Arte-tv: Philiosophie ─ God als wijsgerig fenomeen

Raphaël Enthoven.
Aandacht voor God
In de aflevering van het programma Philiosophie, die in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 december door de Frans-Duitse cultuurzender Arte-tv zal worden uitgezonden tussen 01:30 uur en 02:00 uur, is het thema God. Dieu, om precies te zijn, aangezien het om een oorspronkelijk Frans programma gaat dat in de Duitse versie wordt voorzien van een zogenoemde voice over. Dat laatste is weliswaar bepaald niet aangenaam, maar altijd beter dan het weerzinwekkend-monsterlijke nasynchroniseren dat zelfs op zichzelf respecterende cultuurzenders gebeurt.
Het zal geen toeval zijn dat dit thema aan de orde komt in de zogeheten kerstnacht, al weten al degenen, die bereid zijn ware kennis te vergaren, reeds geruime tijd dat Jezus ─ de latere Christus ─ helemaal niet in december werd geboren. Simpelweg omdat twee millennia geleden er in die regio steeds regentijd heerste en er geen herders met hun kuddes bij nachte buiten lagen in het veld om aldaar hun schaapjes te tellen.

Abdenour Pierre Bidar.
Abdenour Pierre Bidar als gast
Zoals dat in elke aflevering op de zondag het geval is, wordt ook voor dit thema een gast uitgenodigd die met de vaste presentator van het programma Philosophie, de lijn van het thema uit het (verre) verleden zal doortrekken naar het heden. Raphaël Enthoven (* 1975) heeft deze keer de in 1971 geboren fiolosoof Abdenour Bidar ─ docent aan Franse elitescholen ─ te gast. 
Hij heeft reeds vier boeken gepubliceerd over de ontwikkeling van de Islam in de eenentwintigste eeuw.

woensdag 21 december 2011

Aleksej Navaljnyj uit gevangenschap vrijgelaten

Aleksej Navaljnyj (*1976).
De Russische advocaat en mensenrechtenactivist Aleksej Navanjnyj is heden vrijgelaten. Hij werd begin deze maand opgepakt en in het gevang gesmeten omdat hij activiteiten tegen de verkiezingsfraude in de Russische Federatie aan de kaak gesteld had. Hoewel de door en door vergiftigde geesten die dat uitgestrekte land besturen, met als symbool van duivels kwaad premier Poetin, die in het voorjaar van 2012 weer president wil worden om zijn politiek uit de afgrond ─ dus vol leugens en liederlijkheid en onderdrukking ─ te kunnen voortzetten. Het feit dat hij een vazal op de post van president heeft gezet, meneer Medvedev (Van Beeren, zeg maar, hetgeen met het symbool Russische Beer goed overeenkomt), maar die vanaf het begin niets anders was dan een marionet in de hand van die extreem weerzinwekkende incarnatie van de anti-democratie: de verscheurende wilde beer Vladimir Poetin.
De Russische dictator
Vladimir Poetin.
Buiten de gevangenis, opgewacht door tientallen aanhangers en een ruime vertegenwoordiging van de internationale pers, verklaarde Navaljnyj dat de strijd tegen Poetin nadrukkelijk dient te worden voortgezet om ─ hopelijk ─ te kunnen voorkomen dat die gruwelijke dictator opnieuw president wordt.
Hoe bezopen moet de voormalige Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder zijn geweest toen hij Poetin als "lupenreiner Demokrat" heeft gekwalificeerd. Ook die hoogst abjecte Schröder, zakelijk verbonden met Poetin in verband met de gasleidingen vanuit Rusland, mag, alleen al om die redenen, nooit meer een politieke functie bekleden.
__________
NASCHRIFT 25 december 2011: Tijdens de grote manifestatie in Moskou, alsmede in andere steden van het 'Russische Rijk', werden op zaterdag 24 december duidelijke woorden gesproken aan het adres van dictator Poetin ─ die in één der meest recente afleveringen van The Daily Show van Jon Stewart als dicK-tator werd gekwalificeerd ─, vooral door Aleksej Navaljnyj, die erop wees dat "Wij" in de meerderheid zijn en niet Poetin en zijn corrupte kongsi.
Bij alle sympathie en mogelijke steun, die we aan deze moedige advocaat en mensenrechten-activist willen betuigen, zij er toch even op gewezen dat hij zich moet hoeden voor doorslaan in de praktijk ─ zolang hij het Beest uit de Afgrond ermee kan verslaan, is dat prima ─, indachtig het Nietzsche-woord dat men een Monster moet worden om Monsters (althans effectief) te kunnen bestrijden. Doch daarna is het noodzakelijk dat men terugkeert tot een zo mogelijk normaal verlopend proces van democratisering en alles wat daarbij hoort.

Michail Gorbatsjov.
Michail Gorbatsjov (inmiddels 80 jaar en oud-president van de Sovjetunie; Nobelprijs voor de Vrede 1990) ─ van wie werd aangekondigd dat hij aan de manifestatie zou deelnemen, liet weten dat Poetin diende af te treden, in het belang van de Russische staat. Die Gorbatsjov is op tal van punten ernstig onderschat, een proces van geleidelijke veranderingen onder zijn leiding. met een ietwat opgevoerde Glasnost en Perestrojka, zou Moedertje Rusland veel narigheid in de vorm van de huidige situatie hebben kunnen besparen. Wellicht zou hij, ondanks zijn hoge leeftijd, toch nog weer een actieve rol in de Russische maatschappij van heden kunnen vervullen. Als boegbeeld van een Vredes- en Vrijheidsbeweging slaat hij bepaald geen slecht figuur.

dinsdag 20 december 2011

Het uur van de wolf: Documentaire Max van Praag

In mijn vroegste jeugd ging er vrijwel geen dag voorbij of de stem van de toen zeer populaire Nederlandse zanger van, vooral, het levenslied: Max van Praag (1913-1991), was wel via een van de twee Nederlandse radiozenders te horen. Alleen de mensen die (een van) zijn vele optredens bezochten en die, welke over hem lazen in de toenmalige tijdschriften, beseften hoe geliefd die man was.

Zanger Max van Praag. Foto van Het uur van de wolf.

Hij ontving zakken vol post van bewonderaars uit alle windstreken van, in ieder geval, ons eigen land. Hij slaagde erin het ene top-nummer na het andere te realiseren: Nederlands repertoire, wel te verstaan.
Zijn dochter Marga van Praag heeft, samen met programmamaker Ad van Liempt, een documentaire over haar vader gemaakt, welke onder de titel Max van Praag, de stem van de jaren vijftig zal worden uitgezonden in de NTR-reeks Het uur van de wolf, te zien op dinsdag 20 december, tussen 22:55 uur en 23:55 uur, via de televisiezender Nederland 2.

zondag 18 december 2011

The essay over de kracht van het werk van Dickens

Vijf keer een kwartier besteedt het BBC Radio 3-programma The essay aan de kracht van het oeuvre van de ooit super populaire Engelse auteur Charles Dickens (1812-1870), die nog steeds een redelijke tot goede belangstelling geniet. Niet iedereen is op dezelfde wijze, of soms helemaal niet, gecharmeerd van de man en/of van zijn boeken. De manier waarop Dickens regaeerde op de Pre-Rafaëlieten, liet ook danig te wensen over, en dat hij daarmee zijn vriendenkring binnen de culturele sector van die periode in de Engelse geschiedenis bepaald niet groter heeft gemaakt, ligt voor de hand.


Marley's Ghost, getekend door karikaturist
John Leech (1817-1864).

The writer's Dickens

De vijf afleveringen van het programma The writer's Dickens worden, zoals dat gebruikelijk is binnen het kader van het radioprogramma in kwestie, verspreid over vijf avonden ─ deze keer in de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 december ─ steeds gedurende het laatste kwartier van de dag ─ dus tussen 23:45 uur en middernacht onze tijd ─ uitgezonden.
Elk van die vijf kwartieren heeft een eigen thema; dat van de vrijdagse aflevering luidt Christmas. Daarmee zijn we aangeland bij Dickens' meest beroemde verhaal: A Christmas Carol in Prose uit 1843, dat ook dit jaar wel weer ergens in Europa ─ zo niet op tal van plekken ─ als film, of als anderszins gedramatiseerde versie, de ether ingeslingerd zal worden.

Great Expectations

Daarnaast is onlangs bekend geworden dat de Britse televisiezender BBC One op dinsdag 27 december het kostuumdrama Great Expectations, op basis van de gelijknamige Dickens-roman uit 1860-1861 ─ eerst verschenen als feuilleton ─, zal uitzenden.

woensdag 14 december 2011

Treinen in Devon en Cornwall in Rail away

Isambard Kingdom Brunel,
Brits spoorwegingenieur.
Neerlands Evangelische Omroep presenteert op donderdag 15 december op Nederland 2-tv, vanaf ca. 19:55 uur, de bijna een half uur durende aflevering GB: Devon and Cornwall, in de serie Rail away, over spoorlijnen, verspreid over de globe.
In deze aflevering wordt het verhaal verteld van de spoorlijn door het zuidwestelijk deel van Engeland.
Degene, die verantwoordelijk is voor de aanleg van de spoorlijn door Devon en Cornwall ─ Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), die vanaf 1833 als spoorwegingenieur werkzaam was en in die hoedanigheid reeds betrokken was bij de aanleg van de spoorlijn van Londen naar Bristol ─ toonde zich een groot voorstander van breedspoor en de zogeheten atmospheric power: dat is een vorm ban luchtdruk, die de trein zou moeten aandrijven.

dinsdag 13 december 2011

BBC One: Imagine . . . Books ─ The last chapter?

"Van veel boeken te maken is geen einde," kunnen we lezen in het Bijbel-boek Prediker. [1]
Of we dat heden ten dage nog zo letterlijk kunnen nemen ─ maar dat geldt voor uitzinnig veel wat er in die anthologie staat ─, als dat nog enige decennia geleden het geval was, wordt met de dag twijfelachtiger. Het begint er, meer en meer, op te lijken dat het klassieke boek uiteindelijk toch zal worden verdrongen door het digitale boek dat inmiddels zo'n hoge vlucht heeft genomen.

BBC-presentator Alan Yentob met een open, klassiek-papieren, boek.

BBC-presentator Alan Yentob gaat daarover in gesprek met diverse schrijvers: Alan Bennett, Ewan Morrison, Gary Shteijngart en Douglas Coupland,  met uitgever Gail Rebuck, en ook nog met bibliothecaris Rachel Morrison en impresario Ed Victor.

Het programma waarin deze gesprekken voorkomen, is een aflevering van het programma Imagine . . . , deze keer met als titel Books ─ The last chapter?  Uitzending is op dinsdag 13 december, vanaf 23:35 uur tot in de nacht op woensdag 14 december 00:40 uur.
__________

[1] Prediker: Hoofdstuk 12, vers 11.

zondag 11 december 2011

Toerkmenistan: In de schaduw van een Heilig Boek

Holland Doc 24 ─ een van de vele digitale Nederlandse zenders die zeven etmalen per week achtereen uitzenden ─ biedt, op maandag 12 december ─ vanaf 23:06 uur tot in de nacht op dinsdag 13 december om 00:41 uur ─ een VPRO-documentaire met de titel Shadow of the Holy Book, over het onderzoek dat is ingesteld naar de wijze waarop internationale bedrijven, in verband met gewenste overeenkomsten voor de staat Toerkmenistan, gebruik hebben gemaakt van de Ruhnama (het Boek van de Ziel), dat als heilig boek van het genoemde land geldt.
Het doel daarvan was om overeenkomsten ter waarde van vele miljoenen aangaande olie en gas te realiseren: bodemschatten die Toerkmenistan in overvloed bezit.
Deze documentaire zal worden herhaald, door dezelfde zender, op dinsdag 13 december, tussen 21:00 uur en 22:35 uur. Voor eventuele herhalingen in de uren overdag en in de nacht, zij verwezen naar de Programmagegevens op de website van genoemd televisiekanaal.

Words and music over 'onze relatie met alcohol'

Malcolm Lowry.
Foto uit 1946.
Een fascinerend gezelschap 'komt bijeen' in de aflevering van het culturele programma Words and music van BBC Radio 3, die op zondag 11 december, tussen 19:30 uur en 20:45 uur onze tijd wordt uitgezonden. Poëzie, proza en klassieke muziek vormen ook nu weer de 'ingrediënten' voor het thema van deze week: onze relatie met alcohol.
Sally Dexter en Jon Strickland zijn deze keer degenen die de voordrachten verzorgen. De teksten zijn voor deze aflevering afkomstig ban drie auteurs, die qua persoonlijkheid en oeuvre wel zeer uiteenlopen. Naast Charles Dickens (1812-1870) ─ een decembermaand zonder Dickens is bijna ondenkbaar ─ komen Malcolm Lowry (1909-1957) en de Franse schrijfster Colette (1873-1954) [1] aan de beurt.
Voor de muziek is de keuze gevallen op stukken uit het werk van de Italiaan Giuseppe Verdi (1813-1901), de Engelsman Peter Warlock (1894-1930) [2], de onovertroffen Franse grootheid Maurice Ravel (1875-1937) en de Amerikaan Aaron Copland (1900-1990).
__________
[1] Colette is de schrijversnaam van Sidonie-Gabriele Colette.
[2] Peter Warlock is het pseudoniem van Philip Arnold Heseltine.

vrijdag 9 december 2011

Taal-terugblik in Man over Woord op Canvas-tv

In de vierde aflevering van het zesdelige taalprogramma Man over Woord ─ dat wordt omschreven als een luchtig docu-magazine ─ van het tweede, Nederlandstalig-Belgische televisienet Canvas, gaat de Vlaamse acteur en zanger Pieter Embrechts (geb. 1972) eveneens op zoek naar de geheimen van ons Nederlands. Hij wordt daarin bijgestaan door Reinhilde Decleir.

Op vrijdag 9 december, tussen 20:40 uur en 21:10 uur, kunnen we voor het eerst meebeleven hoe onze taal klonk ─ lees: volgens de uitkomst van onderzoeken zou hebben moeten klinken ─ in respectievelijk 1500, 1000 en 500. De makers van Man over Woord hebben een taalhistoricus ingeschakeld om ─ aan de hand van tal van oude documenten met beschrijvingen, gedichten en zo meer ─ een dialoog te reconstrueren zoals die in de genoemde jaren (eventueel) had kunnen klinken.

woensdag 7 december 2011

Ernst en luim over de financiële crisis

De ernst
In de avonduren van woensdag 7 december kunt u via het beeldscherm van uw huisbioscoop kijken naar twee programma's ─ direct achtereen ─ over de financiële crisis, welke tot in sommige details van ons dagelijks leven blijft voortwoeden.
Dat begint om 22:00 uur onze tijd op de televisiezender BBC Two met de documentaire Inside Job, in Storyville, de programmareeks van Charles Ferguson, over de financiële crisis die in 2008 schijnbaar plotsklaps is begonnen. Als gevolg daarvan hebben over de hele wereld miljoenen mensen hun baan verloren en zijn ze,  in de context daarvan, ook nog eens hun huis kwijtgeraakt. Twenty trillion US-Dollars heeft die crisis tot nu toe gekost.
Ferguson heeft tientallen protagonisten 'in het centrum van de crisis' geïnterviewd: van politici tot en met top-economen. Hij wil met de inhoud van die gesprekken in het geheel niet het gevolg was van een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dat fraude, verkeerd management en tal van dubieuze producten welke door banken, verzekeraars, en de zogeheten rating-bureaus in de markt werden gezet'' en die heel veel, en steeds meer, risico's in zich bergen, de hoofdoorzaak zijn van hetgeen er op dit gebied is gebeurd.
De documentaire duurt tot 23:40 uur onze tijd.

Filmmaker Jamie Kastner, van de docu Sla munt uit de crisis.

De luim

Vijf minuten nadat de Storyville-docu van BBC Two uit is, begint op Nederland 2-tv de film Sla munt ui de crisis, een aflevering in de serie VPRO-Import.
Filmmaker Jamie Kastner is van mening dat we ons helemaal niets hoeven aan te trekken van de heersende crisis, en hij toont aan dat we er munt uit kunnen slaan door ons het eindproduct voor te zetten van zijn speurtocht met de camera: de grappigste documentaire over de huidige crisis.
Deze documentaire ─ met de oorspronkelijke titel Recessionize! For fun and profit! 15 Simple Steps ─ zal worden herhaald op het digitale vierentwintig uurs kanaal Holland Doc 24; eerst op zaterdag 10 december, tusse 20:04 uur en 21:00 uur, en dan nog eens op woensdag 24 december, tussen 18:01 uur en 18:58 uur.

Eventuele extra herhalingen, overdag en in de nachtelijke uren, kunt u vinden in de afdeling Programmagegevens op de website van de digitale zender in kwestie.

maandag 5 december 2011

Hollywoods kastdeuren blijven hermetisch dicht

Rock Hudson in de trailer 
van de speelfim Giant (1956).
Ruim een kwart eeuw is het alweer geleden dat de Hollywood-acteur ─ en vermeende vrouwenheld ─ Rock Hudson, die met burgerlijke naam Roy Harold Scherer junior (1925-1985) heette, aan aids is overleden. Al snel bleek dat hij een leven lang 'in de kast' had doorgebracht en een langdurige, intieme relatie had onderhouden met collega-acteur Tab Hunter (*1931). Doordat dit enige tijd hèt onderwerp van gesprek was en, tot ver buiten Hollywood, voor een levendige discussie heeft gezorgd, leek het er even op dat sommige of misschien zelfs veel kastdeuren zouden opengaan in en om de studio's waar de stof waarvan dromen zijn gemaakt hoogtij vieren, en dat men zich eens wat meer zou gaan bezighouden met de werkelijkheid van alledag in het leven van tal van protagonisten, die voor hun omgeving nog meer toneel moesten opvoeren dan in de studio's. Doch ook hier bleek dat de Wens de Vader van de Gedachte was en bleef, en dat de kastdeuren van Hollywood potdicht bleven, al zijn er inmiddels wel enige homoseksuele actrices die zich, gelukkig, niet hebben laten weerhouden, zich als zodanig te manifesteren.
Niet zo lang voordat deze situatie met een overleden Rock Hudson de bladen beheersten, had acteur Harry Hamlin zich reeds beklaagd dat hij geen nieuwe rollen meer had gekregen nadat hij in een speelfilm de rol van een homseksueel op zich had genomen en zich binnen het kader van het verhaal zodanig had moeten gedragen met zijn collega Michael Ontkean.

De Arte-documentaire Rock Hudson ─ Dark and Handsome, die meer over het dubbelleven van de acteur gaat dan over zijn functioneren in dozijnen speelfilms, wordt op dinsdag 6 december,tussen 23:00 uur en middernacht,  uitgezonden in de Avro-serie Close up via Nederland 2. 

zondag 4 december 2011

Words and music deze keer over temperamenten

De aflevering van het vaste programmaonderdeel op de zondagavond van de Britse cultuurzender BBC Radio 3 zal worden uitgezonden tussen 19:30 uur en 20:45 uur onze tijd, heeft als thema Four Temperaments [1]. Joe Dunlop en Joanne Tope houden voordrachten.
Teksten zijn deze keer afkomstig van klassiek Engelse dichters uit de afgelopen zeven eeuwen.

De Engelse dichter
John Donne (1573-1631).
Daarbij gaat het om onder anderen Geoffrey Chaucer (ca. 1345-1400), John Donne (1573-1631), William Wordsworth (1770-1850) en Dylan Thomas (1914-1953).
Drie Engelse componisten, John Dowland (1563-1626), en twee die de in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw hebben geleefd, 'leveren' de muziek voor deze aflevering: Edward Elgar (1847-1934) en Gustav Holst (1874-1934), en dat geldt voor de 'volle negentiende eeuwse' Oostenrijker Anton Bruckner (1824-1896).

Zie tevens het artikel van heden op onze zustersite Tempel van het fin de siècle.
__________

[1] De vier temperamenten zijn:  cholerisch, flegmatisch, melancholish en sanguinisch.
De Deense componist Carl Nielsen (1865-1931) heeft zijn Tweede Symfonie, opus 16, (uit de jaren 1901-1902) voorzien van de ondertitel De fire temperamenter. Daarin is de volgorde zoals hier omschreven.