woensdag 13 februari 2008

Harald Seiwerts erotische fotokunst met humor — een leerproces met perspectief en retrospectief


Serieuze kunst met humor
In aansluiting op de drie hieraan voorafgaande artikelen over het denken, handelen en in boekvorm publiceren van de neerslag van zijn dagelijks werk en veel elementen in de algemene cultuur die daarop betrekking hebben en de daarop gebaseerde opvattingen van seksuoloog/uroloog Mels van Driel van het UMCG te Groningen — met betrekking tot de seksualiteit van de man; ook voor vrouwen! — past de tip voor een bezoek aan de onlangs geopende expositie van Harald Seiwert in Galerie MooiMan in diezelfde stad (alsof de partijen het hebben afgesproken). Net als de, inmiddels veelbesproken doch nog te weinig begrepen, dokter toont fotokunstenaar Harald Seiwert eveneens de broodnodige humor bij een serieus onderwerp.
Zelfs zonder de mededeling onder de hierboven overgenomen afbeelding op de website van de galerie, is de associatie met het klassieke voorbeeld zo nadrukkelijk dat je pas in tweede instantie ziet dat het hier om twee mannen gaat. Dat laatste zal, zelfs aan het begin van de eenentwigste eeuw nog menigeen, vooral onzekere mannen, afschrikken, maar zo'n expositie kan bijdragen aan het verder voortschrijden van de beschaving. Maar voor de naam van de galerie geldt dan ook het oude gezegde: Nomen est omen. En wie wil er beweren dat er zoveel meer mooie vrouwen zijn dan mooie mannen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, is de ervaring aan deze zijde.

De kunstenaar
Volgens de inleidende regels op de website van Galerie MooiMan heeft Harald Seiwert, die weliswaar in het directe oostelijke buurland is geboren maar al jaren in Nederland werkt, een reputatie verworven als fotograaf en photoshop-kunstenaar. De daaraan gekoppelde mededeling dat hij op een geheel eigen wijze diverse meesterwerken uit de kunstgeschiedenis weergeeft, wordt ondersteund door de op de website van de galerie direct daarnaast — en bij deze regels helemaal bovenaan — afgebeelde eigentijdse vertaling naar fotokunst anno nu van een zeer bekend kunstwerk uit de geschiedenis, dat velen kennen, aangezien het ook boekomslagen heeft gesierd en in menig andere context is opgedoken. Hoevelen echter kunnen de naam van de oorspronkelijke kunstenaar, hetzij direct, hetzij na heel diep nadenken, noemen?
Wat leren wie hierdoor? Dat een bezoek aan een hedendaagse tentoonstelling met nieuw werk ons ook nog weer met de meesterwerken van anno toen confronteert, en daarin schuilt onder meer één der meest wezenlijke kenmerken van goede kunst in het algemeen en van kunst met humor in het bijzonder, aangezien ook humor een uiterst serieuze zaak is. Gezapige kunst vertrost, die van Harald Seiwert daarentegen vertroost. En prikkelt de zinnen — en als het aan de kant van de beschouwer even meezit, ook het (m/v) hoofd en zijn eventuele inhoud — in meer dan één opzicht.
__________
Tot en met vrijdag 22 maart is de tentoonstelling met de in deze context zeer veelzeggende titel Inspired by. . . nog te bezichtigen in Galerie MooiMan in de Noorderstationstraat 40, 9717 KP Groningen. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14:00 uur en 18:00 uur, en eventueel op afspraak. Tel: +31 (0)50 5710394. NB: Het eerste weekeinde van de maand is de galerie gesloten.
De eigenaren van Galerie MooiMan!, Sandro Kortekaas en Jan van Stralen, hebben besloten de expositie met werken van Harad Seiwert te verlengen tot en met zondag 30 maart. Zie ook onze bijdrage op Tempel der Filmkunst.

zondag 10 februari 2008

Mels van Driel over mannenkwaaltjes — donderdag 14 februari bij MAX & Loretta via Nederland 2

Penibele kwesties
Mels van Driel — u weet nog wel — de als auteur optredende medisch specialist die onlangs een TV Noord-presentator een daghengst — want van een nachtmerrie te spreken zou een understatement zijn — heeft bezorgd met zijn onnavolgbare kalmte ten aanzien van het thema Lid en Ballen en hun eventuele kwalen. . . . . Al was, ten gevolge van eenzijdig, al te eenzijdig, gerichte voorpubliciteit in de diverse media — een woord dat een meervoud is van medium en derhalve nooit een gezegde in het enkelvoud mag krijgen — dat tweeslachtige onderhoud in een televisieprogramma met een terugblik op de meest opmerkelijke nieuwsfeiten in de aan de vrijdag in kwestie voorafgegane week, de nadruk wel penetrant-lullig op het lid komen te liggen. Ja, eigenlijk zouden we in dit geval moeten spreken van Stante Pene, aangezien het Mannelijk Lid in de berichtgeving met Kop en Roede boven alles uitstak, en daarom ook alleen aan de vereisten voor een Vereniging in eigerlei vorm was gekoppeld.

Nuances verwacht
De werkelijkheid was, zoals dat vaak gaat, echter geheel anders en vooral genuanceerder. Daarvan hopen we tevens de neerslag te mogen beleven als de dokter zelf eens zal worden onderzocht door Loretta Schrijver en hij zijn zegje zal doen in het programma MAX & Loretta, dat komende donderdag, 14 februari, via Nederland 2 zal worden uitgezonden tussen 17:35 uur en 18:25 uur, met een herhaling op vrijdag 15 februari tussen 11:10 uur en 12:00 uur in de ochtend. Er zijn in die vijftig minuten ook nog twee andere gasten, zodat er in principe niet drie kwartier lang zal worden gezocht naar onderwerpen uit het boek van Mels van Driel, hetgeen de giecheligheid in de hand zou kunnen werken en er daardoor minder aandacht resteert voor de talrijke, in Van Driels boek voorkomende, medische aspecten van de geslachtsapparatuur bij de 'heren der schepping' en alle daaraan op enigerlei wijze gekoppelde fenomenen: ook voor vrouwen!
In het eerste hoofdstuk wordt reeds getoond dat niet de klepel hier de hoofdmoot van het klokkenspel vormt, en dus niet de keu centraal staat, doch de ballen, en dat er in de geschiedenis van de vele duizenden jaren op de aardkloot al heel wat kwalen en kwaaltjes in verband met deze lichaamsdelen zijn gesignaleerd en besproken. En nu staan ze, omkaderd door verwijzingen naar, en citaten uit, de wereldliteratuur hier bijeen, zijn nuchter overzichtelijk, en ook — letterlijk alsmede in overdrachtelijke zin — goed geïllustreerd op een rijtje gezet. Zover is de beschaving inmiddels voortgeschreden.
Wij hopen en verwachten dat Loretta Schrijver flink wat beter en professioneler in staat zal zijn al deze onderdelen van het wezen man zodanig te bespelen dat er nog iets vruchtbaars uit kan komen.
____________
Afbeeldingen
1. Mels van Driel, medicus en auteur. Foto overgenomen van de achterzijde van zijn boek.
2. Loretta Schrijver, televisiepresentatrice voor de omroep MAX.
3. Klokkenspel met werkbaarheidsfactor 3? Nee, gewoon twee ballen met één relatief korte keu. Overigens heeft de jongeman die aan dat onderdelencomplex vastzit, wel een aardig gezicht.