zondag 10 februari 2008

Mels van Driel over mannenkwaaltjes — donderdag 14 februari bij MAX & Loretta via Nederland 2

Penibele kwesties
Mels van Driel — u weet nog wel — de als auteur optredende medisch specialist die onlangs een TV Noord-presentator een daghengst — want van een nachtmerrie te spreken zou een understatement zijn — heeft bezorgd met zijn onnavolgbare kalmte ten aanzien van het thema Lid en Ballen en hun eventuele kwalen. . . . . Al was, ten gevolge van eenzijdig, al te eenzijdig, gerichte voorpubliciteit in de diverse media — een woord dat een meervoud is van medium en derhalve nooit een gezegde in het enkelvoud mag krijgen — dat tweeslachtige onderhoud in een televisieprogramma met een terugblik op de meest opmerkelijke nieuwsfeiten in de aan de vrijdag in kwestie voorafgegane week, de nadruk wel penetrant-lullig op het lid komen te liggen. Ja, eigenlijk zouden we in dit geval moeten spreken van Stante Pene, aangezien het Mannelijk Lid in de berichtgeving met Kop en Roede boven alles uitstak, en daarom ook alleen aan de vereisten voor een Vereniging in eigerlei vorm was gekoppeld.

Nuances verwacht
De werkelijkheid was, zoals dat vaak gaat, echter geheel anders en vooral genuanceerder. Daarvan hopen we tevens de neerslag te mogen beleven als de dokter zelf eens zal worden onderzocht door Loretta Schrijver en hij zijn zegje zal doen in het programma MAX & Loretta, dat komende donderdag, 14 februari, via Nederland 2 zal worden uitgezonden tussen 17:35 uur en 18:25 uur, met een herhaling op vrijdag 15 februari tussen 11:10 uur en 12:00 uur in de ochtend. Er zijn in die vijftig minuten ook nog twee andere gasten, zodat er in principe niet drie kwartier lang zal worden gezocht naar onderwerpen uit het boek van Mels van Driel, hetgeen de giecheligheid in de hand zou kunnen werken en er daardoor minder aandacht resteert voor de talrijke, in Van Driels boek voorkomende, medische aspecten van de geslachtsapparatuur bij de 'heren der schepping' en alle daaraan op enigerlei wijze gekoppelde fenomenen: ook voor vrouwen!
In het eerste hoofdstuk wordt reeds getoond dat niet de klepel hier de hoofdmoot van het klokkenspel vormt, en dus niet de keu centraal staat, doch de ballen, en dat er in de geschiedenis van de vele duizenden jaren op de aardkloot al heel wat kwalen en kwaaltjes in verband met deze lichaamsdelen zijn gesignaleerd en besproken. En nu staan ze, omkaderd door verwijzingen naar, en citaten uit, de wereldliteratuur hier bijeen, zijn nuchter overzichtelijk, en ook — letterlijk alsmede in overdrachtelijke zin — goed geïllustreerd op een rijtje gezet. Zover is de beschaving inmiddels voortgeschreden.
Wij hopen en verwachten dat Loretta Schrijver flink wat beter en professioneler in staat zal zijn al deze onderdelen van het wezen man zodanig te bespelen dat er nog iets vruchtbaars uit kan komen.
____________
Afbeeldingen
1. Mels van Driel, medicus en auteur. Foto overgenomen van de achterzijde van zijn boek.
2. Loretta Schrijver, televisiepresentatrice voor de omroep MAX.
3. Klokkenspel met werkbaarheidsfactor 3? Nee, gewoon twee ballen met één relatief korte keu. Overigens heeft de jongeman die aan dat onderdelencomplex vastzit, wel een aardig gezicht.

Geen opmerkingen: