zaterdag 19 januari 2008

Vooroordelen over de onderzochte mannelijkheid

Omvangrijk boekwerk
Die Mels van Driel met zijn recentelijk reeds veelvuldig in het nieuws gekomen 'penis-onderzoek', neergelegd in een dik boek [1], blijkt een man te zijn met veel gevoel voor humor die hij op een zeer ingetogen wijze weet te uiten, en verder blijkt hij te beschikken over een zeer brede kennis van zaken met betrekking tot zijn onderwerp. Nu is dat voor een — lees: elke — gespecialiseerde arts vanzelfsprekend een conditio sine qua non, maar Van Driels kennis reikt tot aan het allereerste doktersrecept ooit, in spijkerschrift, voor een middel tegen impotentie. Aan deze mededeling verbond hij de conclusie dat het verschijnsel van het mannelijk onvermogen — een onderwerp dat heel direct is verbonden aan het mannelijk geslacht — al zo oud is als de mensheid. En wie is zo vermetel om te denken dat zulks vast niet juist is? Dat moet dan haast wel een zekere maar ook wel heel onzekere man zijn. Dat het onderzoek zich zou hebben toegespitst op het lid-op-zich, had de dokter zelf ook in allerlei berichten gelezen. De pers heeft nu eenmaal de neiging om te oversimplificeren en dan komen zulke vertekende beelden in de wereld, en het is moeilijker deze adequaat te bestrijden. Nu, meer dan een eeuw na verschijning van de werken van Sigmund Freud, beweert nog steeds menigeen dat al die geschriften over seks zouden gaan. Dat zou wel eens de wens als vader van de gedachte kunnen zijn, want niets is minder waar. In dat opzicht valt het te hopen dat de affectieve preoccupatie met betrekking tot het boek van Mels van Driel niet zo'n lang leven beschoren zal zijn, tenzij zo'n sfeer bijdraagt tot kennisneming van wat de dokter nu werkelijk te zeggen heeft.

Een thema van de week op TV Noord
De presentator in de laatst uitgezonden aflevering van het vrijdagse TV Noord-programma De week bekeken, Edwin Pasveer, zat er maar met een nerveus lachje bij en insinueerde min of meer dat het thema misschien toch niet zoveel belangstelling had, en hij verwees naar allerlei in het boek voorkomende weetjes, waarmee men wel tijdens verjaardagsfeestjes zou kunnen scoren. Ook werd enkele keren geopperd dat het thema wel een hobby van de geleerde witjas zou moeten zijn. En flauw als veel presentatoren in een dergelijke context zijn, werd hem tevens gevraagd naar de huiselijke situatie van de geslachtsspecialist: had hij het er in het gezin ook steeds over? Nee hoor, de vrouw, één dochter en drie zonen vonden het allemaal de gewoonste zaak van de wereld en maakten er evenmin een thema van. Behalve één van de drie zoons, die zijn bevindingen beperkte tot de mededeling dat hij de langste van alle (mannelijke) gezinsleden zou hebben.
Met zulke en aanverwante opmerkingen wist de geïncarneerde kalmte genaamd Mels van Driel de pogingen van de presentator steeds weer op een relativerende manier te pareren. Onder meer door te wijzen op het feit dat zijn, inderdaad redelijk omvangrijke, boek vol is met verwijzingen naar kunst en literatuur, en niet in de laatste plaats naar de Gantsche Heilige Schrift — in het dagelijks spraakgebruik Bijbel genoemd — waarin het thema al evenmin een taboe blijkt te zijn. En hij citeerde direct een gedicht van Rutger Kopland. De inmiddels befaamde Ballade van de Urbatiemast zullen we echter vergeefs in dit boek zoeken.
Als alle medische specialisten in staat zouden zijn een dergelijk stuk literatuur op hun vakgebied te realiseren, is het niet ondenkbaar dat de, dikwijls ongegronde, angst voor die 'verre' autoriteit-in-witte-jas op een gezonde en aangename wijze nog wat verder zou worden gerelativeerd. Het ware te wensen.

De auteur
Het boek zelf heb ik nog niet gelezen. Mocht ik daarin nog meer tegenkomen dat voor onze lezers van belang, of simpelweg interessant kan zijn, dan komt er nog een derde artikel over dit thema in deze kolommen.
De auteur is in 1954 geboren en in het dagelijks werk als seksuoloog en uroloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 1991 is hij gepromoveerd op het onderwerp erectiele disfunctie, dat in het boek in kwestie ook aan de orde komt. Zijn bevindingen als medisch specialist weet hij zodanig in woorden te vatten dat de daaruit ontstane artikelen niet alle alleen maar geschikt zijn voor wetenschappelijke publicaties, doch dat diverse ervan tevens voor een groter publiek leesbaar zijn, en dat is een extra grote verdienste voor een wetenschapper.
____________
[1] Mels van Driel: Geheime delen — Alles wat je er altijd al over wilde weten. 504 pag., paperback, uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam. ISBN 978 90 295 6583 7; prijs € 22,50.
____________
Afbeeldingen
1. Voorplat van het boek van Mels van Driel.
2. Gezicht op het Universitair Medisch Centrum Groningen, de werkplek van Mels van Driel.