dinsdag 27 januari 2009

Zeer tijdelijke onderbrenging in Duitse inrichting

Tijd(stip)verschuiving
Er zijn momenten dat je je groen en blauw ergert — om alle eventueel andere opduikende kleuren nu maar even terzijde te laten — omdat het aangekondigde tijdstip van een interessant televisieprogramma is verschoven vanwege zoiets overbodigs als sport op de buis. En toch al helemaal als dat is vanwege het onbedaarlijke, plebejisch-agressieve klootjesvolkvermaak dat de naam voetballen draagt.
Daar kunnen wij ons in principe dermate aan ergeren dat we soms zelf geloven er goed aan te doen een deskundige op het gebied van zielskwellingen te raadplegen. En dan denk je — hoe zou je aan iets anders kunnen denken aan de Duitse Anstalt, die onder auspiciën van het ZDF, u tienmaal per jaar in staat stelt u te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen, al dan niet met (heel direct) commentaar. En juist vanwege dat stomme voetbalspel moest de uitzending van de nieuwste openstelling van die inrichting worden verschoven. In dit geval tot — voor zover we da nu kunnen bepalen — 23:10 uur.


BBC-documentaire op Canvas
Maar sommige nadelen hebben een voordeel, en dat is hier zeker het geval, aangezien de zender Canvas — het tweede, Nederlandstalige, Belgische televisienet — vanaf 22:20 uur tot het tijdstip waarop het Duitse gesticht van de televisiezender ZDF opengaat, het eerste deel van twee van een BBC-documentaire over een wetenschappelijk experiment waardoor wordt bewezen hoe moeilijk — en voor het gemak voegen wij daar nog maar even aan toe: soms onmogelijk — het is om te onderscheiden tussen mensen die zijn behept met een vorm van gekte enerzijds en aan de andere kant de zogenoemde normale mensen.
Dat betekent in de praktijk dat u eventueel met meer kennis van zaken — of niet natuurlijk — in de Duitse inrichting — zij het passief — kunt deelnemen aan de eventuele diagnoses die daar door de opper-primus-inter-pares doctor Urbal Priol zullen worden gesteld, al gaat het wellicht om een conglomeraat van psychotische stoornissen die niet onder de noemer van één der bekende ziektebeelden vallen dan wel om psychosen op endogene (respectievelijk exogene) grondslag en andere geestelijke defecttoestanden.
In ieder geval wordt u weer volop de gelegenheid geboden u te laven aan — en eventueel achteraf te reflecteren over — de kwinkslagen die over en weer zullen vallen tussen de beide protagonisten — Urban Priol en Georg Schramm [1] — en hun gasten van hedenavond: de acteur en cabaretier Uwe Steimle, de componist, zanger en cabaretier Andreas Rebers en het jolige jongmens uit de Duitse wereld van het aparte theatergebeuren: Kay Ray.
__________

[1] De boeken van Urban Priol en Georg Schramm zijn verschen ten huize van uitgeverij Karl Blessing.
____________
Afbeeldingen
1. De beide protagonisten van de Anstalt met altijd weer Neues: Georg Schramm en Urbal Priol.
2. Het logo van de ZDF-inrichting die tien keer per jaar een klein uurtje open huis houdt.
3. Cabaretier en componist Andreas Rebers met zijn onafscheidelijke muziekinstrument: de accordeon.
4. Acteur / cabaretier Uwe Steimle.

Geen opmerkingen: