zondag 23 oktober 2011

Koos Speenhoff werd op deze dag in 1869 geboren

Diverse bundels
Op deze dag in 1869 werd de bekende en alom gevierde Nederlandse zanger, volksdichter en auteur Jacobuss Hendrikus (Koos) Speenhoff in Kralingen geboren. Jarenlang was de man de populairste zanger van Nederland. Hij trad op met eigen liedjes die hij, uiteindelijk in tien bundels (met pianobegeleiding) bijeengebracht heeft. Daarnaast verschenen nog diverse andere uitgaven, zoals de hiernaast afgebeelde editie (zonder jaartal uitgegeven) van de Honderdtien Krekelzangen.

Dat zijn liedjes zeer populair waren, bleek uit de grote oplagen die de bundels haalden. In 1916 werden de eerste vijf bundels in een goedkope uitgave opnieuw gedrukt, en daarvan verschenen aanvankelijk per jaar een nieuwe druk; dat was in ieder geval zo tot in 1921.

Koos Speenhoff in 1916.
Oprichter toneelgroep
De liedjes van Speenhoff zijn tot lang na zijn overlijden populair gebleven en werden nog in de eerste tijd na de oorlog, tot in de jaren zestig veelvuldig gezongen of voorgedragen door de toen oudste generaties. Op het platteland zal dat langer het geval geweest zijn dan in de grote steden.

Speenhoff heeft tevens de groep Het Klein Tooneel opgericht. In 1945 is hij omgekomen tijdens een abusievelijk uitgevoerd bombardement op Den Haag.

Geen opmerkingen: