maandag 15 maart 2010

Masturbatie (1) — Het allerlaatste erotische taboe doorbroken door een Arte-documentaire uit 2007?

Twee jeugdigen spreken
Arte-televisie presenteert op maandag 15 maart, tussen 23:10 uur en middernacht, de eerste van drie uitzendingen van dezelfde documentaire: Aus Liebe zu mir: Die Masturbation. Of de term liefde niet wat zwaar aangezet is in deze context van een uitsluitend lichamelijke behoefte, laten we maar even terzijde zolang we de film zelf niet hebben gezien. Maar dat het fenomeen masturbatie een heel speciale plaats inneemt binnen het seksuele gebeuren, moge duidelijk zijn. Immers voor het bevredigen van die behoefte heeft men geen partner van vlees en bloed en zelfs geen geplatineerde gummipop nodig, al zou die bewering, bij nadere beschouwing, wel eens wat aan de oppervlakkige kant kunnen zijn, vooral als we bedenken dat een niet gering aantal mensen een fetisj nodig heeft om de weg naar bevrijding te kunnen bewandelen, en waarom zou dat met dit aspect van soloseks anders zijn dan met de overige uitingen binnen het scala der menselijke erotiek en, meer specifiek, van de praktische seksualiteit als onderdeel van het geheel. 
Volgens Mels van Driel, seksuoloog van het Universitair Medisch Centrum Groningen, is masturbatie het laatste seksuele taboe, maar is dat net iets minder het geval bij mannen dan bij vrouwen, al wordt nu juist van die helft van de mensheid — althans binnen bepaalde maatschappelijke, vooral westerse, structuren — aangenomen dat die alles bespreken, onder meer tijdens het 'poederen van de neus'. [1] Hij is al enkele jaren bezig aan een boek over dit thema. Verwacht mag worden dat het net zo'n deelgeschiedenis van onze cultuur zal worden als zijn twee jaar geleden uitgekomen boek Geheime delen — Alles wat je er altijd al over wilde weten.
De Arte-documentaire zal worden herhaald op vrijdag 19 maart vanaf 05:00 uur en op dinsdag 23 maart, eveneens vanaf 05:00 uur, en ten slotte op vrijdag 26 maart, vanaf 01:45 uur.

Voordien komen we op deze site en eventueel andere nog terug op de inhoud van die film uit 2007 van Jean-Paul Fargier.
__________
[1] Dat vrouwen onophoudelijk kakelen, kleppen en ratelen is een reeds lang bestaand feit, dat echter steeds opnieuw dringend dient te worden gerelativeerd. Niet alleen de apostel Paulus schrijft in Hoofdstuk 5 van zijn eerste brief aan Timotheus over roddelende en eventueel lasterende vrouwen — ". . . sprekende hetgeen niet betaamt" (vers 13). — maar het is duidelijk dat die Paulus nimmer een modern bruin café vol met vrijwel uitsluitend mannen heeft bezocht: een broedplaats van onderliggende homoërotiek, welke door het gros van de deelnemende mannen niet als zodanig wordt (h)erkend. Mijn consequente ervaring aldaar is nu juist dat veel mannen onderling nog meer bazelen en uitbazuinen dan hun niet-seksegenoten. En dat geldt ook en vooral voor diegenen onder hen die menen dat ze daarvan in alle opzichten gevrijwaard zijn.
__________

Afbeelding: Jongeman, druk in de weer met soloseks. Degenen die menen te moeten tegenwerpen dat hij wellicht bezig is zich te ontdoen van ander lichaamsvocht, worden gelogenstraft door de houding van de linkerarm, die duidelijk iets vasthoudt waarop zijn blik gericht is. Het meest voor de hand liggende is een stimulerend plaatje.

Geen opmerkingen: