dinsdag 30 maart 2010

Metropolis over het fenomeen Vrijgezel(len)

In een cultureel-maatschappelijk ooit ontwikkeld geraakt gebied als Nederland en omgeving hoef je in de meeste gevallen  geen verklaring meer te geven als men 'ontdekt' dat je vrijgezel bent. Het feit dat je dan in diverse gezelschappen vrij gezellig kunt meedoen maakt dat je wordt getolereerd of zelfs geaccepteerd. Dat was in vroeger tijden wel anders. Er hing een ietwat dubieuze sfeer om degene die had gekozen voor een bestaan alleen of door het Noodlot in die richting was geduwd. Werden ongehuwd mannen niet zelden aangezien voor, en afgestempeld als, homoseksueel, inmiddels is de beschaving wel zover voortgeschreden dat grote delen van de weserse mensheid wel beseffen dat deze geaardheid ook voorkomt bij gehuwde mannen, en er zijn zelfs geleerden die beweren dat juist daar zoveel meer homo's voorkomen doordat het aantal gehuwde mannen zoveel groter is. En de schatting van 5% tot 20% uit de tijd van het Kinsey-rapport ligt heden ten dage dichter bij het hoogste van de beide genoemde percentages.
De tijd dat een vrijgezel nog bij moeder thuis woonde en alleen al daarom door menigeen niet voor vol werd aangezien, is in wezen voorbij, al zullen er altijd wel uitzonderingen zijn, die deze regel bevestigen.
Het televisieprogramma Metropolis presenteert op de digitale zender Holland Doc 24 de aflevering Singles op dinsdag 30 maart, tussen 22:25 uur en 22:57 uur. Waarom die groepering mensen — de vrijgezellen — nu ook alweer met zo'n abject Yankisme als singles wordt aangeduid, is niet te begrijpen. Onze eigen taal heeft een woord voor dat fenomeen en derhalve is er geen enkele reden om een knieval te doen voor de alles-en-ieder overheersende, in alle opzichten de totale wereldheerschappij nastrevende, Yanken. BAH!

Dat hoeft overigens niets aan de kwaliteit van de inhoud van zo'n documentaire of reportage af te doen. Wie zelf vrijgezel is, zou toch maar eens moeten kijken in hoeverre het gepresenteerde in overeenstemming is met de eigen werkelijkheid.

Geen opmerkingen: