maandag 6 juni 2011

Waarschuwing: Hoedt u voor Duitse komieken

Hoewel ze worden gepresenteerd als komieken, zijn ze het zelden.
Urban Priol: Hoog niveau
Bekkentrekkers of uiterst pijnlijk stupide moppentappers van het laagst denkbare niveau ─ of zelfs ver daaronder ─ is doorgaans wat u geboden krijgt als de makers van zo'n programma menen iets of iemand van kwaliteit aan u te presenteren. Vandaar onze waarschuwing: hoedt u vooral voor Duitse komieken.
Want wat zegt nu alleen het woord komiek? Er bestaat immers nauwelijks een werkbare functie-omschrijving, of definitie anderszins. Cabaretiers kunnen best komisch zijn, en dat geldt zelfs voor Duitse vertegenwoordigers van het genre. Want lange tijd gold het (voor-)oordeel dat Duitsers en humor niet samengaan. Als je dan ook nog eens gedurende ongeveer een halve eeuw hele reeksen van dergelijke lieden aan je hebt zien voorbijtrekken, waarbij een 'Hollander' (inderdaad: iemand uit de provincie Noord-Holland) als lichtend voorbeeld werd gesteld, dan kun je toch waarlijk niet anders dan het allerergste vrezen.
Georg Schramm: Hoog niveau
Onze knieën knikken dan ook al bij de gedachte dat de Duitse televisiezender ARD/Das Erste op donderdag 9 juni anderhalf uur achtereen wijdt aan "korte portretten van de 25 meest geliefde Duitse komieken uit vijftig jaar tv-geschiedenis." Ik vrees dat van die negentig minuten, als het heel goed gaat, een kwartiertje zal worden besteed aan lieden uit dat vak die de kwalificatie ook werkelijk verdienen. Dat kan als lieden van het kaliber Matthias Richling, Urban Priol en Georg Schramm, alsmede nog enkele anderen in die reeks zijn opgenomen. Die beliebtesten Komiker der Deutschen wordt uitgezonden op Duitsland 1, tussen 20:15 uur en 21:45 uur.

Geen opmerkingen: