woensdag 8 juni 2011

Het einde van een langdurig zwijgen: abortus

Vier decennia geleden hebben, in Parijs, 343 vrouwen in Le Nouvel Observateur, openlijk toegegeven dat ze zich ─ toen immers nog illegaal ─ hadden laten aborteren. Twee maanden daarna zijn daar nog eens 374 vrouwen bij gekomen die dezelfde openlijke bekentenis hebben afgelegd.
Deze gebeurtenis zou het begin worden van een vrouwenbeweging die zich heeft weten los te weken van het klassieke patroon der rollenverdeling binnen gezin en samenleving; een patroon dat voor de eeuwigheid leek te zijn vastgelegd.
Een conglomeraat van talrijke nieuwe uitingen op het punt van zelfbewustzijn is het streven. Langzaam maar zeker is er een kentering gekomen in het functioneren van de vrouw in een respectabel deel van de West-Europese samenlevingen.
Arte-tv zendt de documentaire ─ Wir haben abgetrieben ─ Das Ende des Schweigens ─ enige keren uit: voor het eerst op woensdag 8 juni, tussen 21:05 uur en 22:00 uur.
De film ─ een Duitse productie uit 2011 van de NDR, geregisseerd door Annette Zinkant en Birgit Schulz ─ wordt voorgesteld in HD-kwaliteit op het beeldformaat 16:9. Herhalingen zullen te zien zijn op donderdag 16 juni, om 03:45 uur, en op maandag 20 juni, vanaf 05:05 in de ochtend.

Geen opmerkingen: