woensdag 29 juni 2011

Duizenden boeken UB Groningen worden gereinigd

Achttien honderd meter bedraagt de totale lengte van de boeken die de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) moet laten reinigen omdat er schimmel op is aangetroffen. Besloten is om dat handmatig te laten doen.
Al die tweeënzestig duizend boeken bevinden zich in het magazijn van de UB. Dat werd deels afgesloten nadat in mei, als gevolg van een te hoge temperatuur en een te hoge vochtigheidsgraad, schimmel was aangetroffen. Over de hoogte van de kosten die de schoonmaakactie met zich meebrengt, zijn nog geen mededelingen gedaan.
De verwachting is dat over een maand de boeken alweer kunnen worden uitgeleend. Dat betekent dat er, bij een werktempo van zeven dagen per week, elke dag zo'n tweeduizend boeken gereinigd zullen moeten worden.

Geen opmerkingen: