maandag 27 juni 2011

De Mars der Beschaving verliep "geslaagd"

Veel meer deelnemers dan verwacht
De afgelopen nacht werd, van Rotterdam naar Den Haag, de Mars der Beschaving gehouden: een zichtbaar, en tevens hoorbaar, protest tegen de bezuinigingen op cultuur. De organisatie, bij monde van Albert van Andel, sprak van een geslaagd evenement. Naar schatting hebben tussen de drie- en vierduizend mensen meegelopen; de verwachting was dat er vijfhonderd tot duizend mensen zouden meelopen. Onderweg bleek de stoet soms twee à drie kilometer lang. Op diverse plekken kwamen, ondanks het, in principe relatief, stille tijdstip bewoners naar buiten om de lopers aan te moedigen.
Na aankomst in Den Haag werd door één van de voorgangers bekendgemaakt dat men in de loop van deze dag "met tien keer zo veel op het Malieveld" aanwezig zou zijn "om het kabinet te laten zien dat dit niet de weg der beschaving is."

Respectabel inititatief

Hoezeer men ook waardering zou kunnen opbrengen voor de inzet en het doorzettingsvermogen, de actie kan pas als geslaagd gelden als deze Mars ook daadwerkelijk leidt tot enige Beschaving bij de, in dat opzicht volstrekt verkeerde, Machthebbers, die zich als cultuurbeulen gedragen.
Het ziet er immers naar uit dat de voorstellen van nu nog maar een begin vormen van de maatregelen die over enige tijd zullen uitmonden in een totalitaire staat waarin de kritische burgers zich maar moeten troosten met de Kracht der Vreugde, en dat is extra moeilijk als beulen de culturele mogelijkheden voor vreugde een grote kop kleiner hebben gemaakt en dat zullen blijven doen.

Debat in Tweede Kamer

Heden zal de Tweede Kamer debatteren over deze ingrepen in de cultuur. Inmiddels is bekend geworden dat de beide regeringspartijen, evenals de gedoogpartner, nu toch vinden dat er moet worden gezocht naar mogelijkheden om Opera Zuid in Maastricht te laten voortbestaan, evenals het Residentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Gelders Orkest. Aangezien Fries een taal is en veel culturele uitingen in die taal plaatsgrijpen, dient ook het theatergezelschap Tryater in Friesland te blijven bestaan.

Geen opmerkingen: