donderdag 5 maart 2009

Planet Wissen — Terugblik op de Duitse hereniging

Het was een historisch moment van groot belang, zoals het toen leek, in 1989: de 'hereniging' van de beide Duitslanden. "Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört", luidde het al snel legendarische commentaar dat door de voormalige burgemeester van Berlijn en al even voormalige Bondskanselier van West-Duitsland — Willy Brandt (1913-1992) — werd uitgesproken.
In het dagelijks bestaan van de bewoners van de eertijdse DDR is enorm veel veranderd. Als eerste dat hun staat van toen er niet meer is. Velen van hen treuren geenszins om al die oude structuren, anderen daarentegen — onder hen vooral de oudere, hardleerse communisten — menen nog steeds dat het in het land van anno dazumal ten oosten van de Grote Muur zoveel beter was. Maar ook de Bondsrepubliek van de eerste veertig jaar na de oprichting verdween in feite, al bleef de basis voor de uitbreiding — van elf naar zestien deelstaten — dezelfde.
De presentatoren van deze aflevering van Planet Wissen — Brigitte Pavetic en Till Nassif — ontvangen twee gasten om met hen een uur over die hereniging van Duitsland te praten. Beiden leefden indertijd in de DDR: de socioloog en politieke wetenschapper Prof. dr. Klaus Schroeder, en de zangeres Ute Freudenberg. Zij was vroeger één van de bekendste schlagerzangeressen in de DDR, maar na afloop van een optreden, in 1984, ten westen van de Muur is ze niet naar haar vaderland teruggekeerd.
De aflevering, die de titel draagt Das Wiedervereinigte Deutschland — Neuanfang im neuen Staat?, wordt op vrijdag 6 maart, tussen 15:00 uur en 16:00 uur door de Westdeutsche Rundfunk en door de Südwest Rundfunk uitgezonden. Herhalingen zijn te zien op zaterdag van 08:00 uur tot 09:00 uur op de WDR, en op de SWR reeds tussen 05:00 uur en 06:00 uur in de ochtend.
____________
Afbeeldingen
1. Der Reichstag, zetel van regering en parlement in Berlijn.
2. Klaus Schroeder, gast in de aflevering van Planet Wissen.
3. Ute Freudenberg, eveneens gast in diezelfde aflevering.

Geen opmerkingen: