dinsdag 17 maart 2009

Duits tv-raad-spel Ich trage einen großen Namen

Wie is mijn beroemde voorouder?
In principe elke zondag in de vooravond — tussen 18:15 uur en 18:45 uur — wordt op de Duitse televisiezender SWR (Südwest Rundfunk) het raad-spel Ich trage einen großen Namen altijd gepresenteerd door Wieland Backes, die op dezelfde zender— waar hij in 1973 tevens zijn carrière is begonnen — elke vrijdag 's avonds tussen 22:00 uur en 23:30 uur het praatprogramma Nachtcafé [1] leidt, dat ooit door hemzelf van de grond werd getild. Zijn manier van presenteren is uniek en wel zodanig dat hij daarmee alle andere gastheren en gastvrouwen van alle overige Duitse praatprogramma's — die onnodigerwijs vrijwel alle als talk show worden gekwalificeerd en waarin door sommige presentatoren al op even overbodige wijze nogal wat wordt afgebruld — ver achter zich laat. Deze man is mede daardoor de geschikte gastheer voor Ich trage einen großen Namen.
Woensdag 's avonds laat, tussen 23:30 uur en middernacht, wordt de uitzending van zondag herhaald, maar dan in het 'derde programma' van de Norddeutsche Rundfunk (NDR).

Formule
De formule is vrij simpel: drie, meestentijds door het medium televisie, bekende Duitsers moeten raden wie hun als gast wordt voorgezet Het enige dat ze van tevoren te horen krijgen is een stuk muziek uit de betreffende periode. Tijdens die muziek wordt voor de kijkers thuis — die niet het geduld hebben mee te raden — de naam van de beroemde voorouder op het scherm getoond.Wieland Backes ontvangt de gast en laat de teamleden raden. Als die door de antwoorden — die in principe uit Ja of Nee bestaan — dreigen af te dwalen, grijpt een loods in met een tip. Aan het eind van de sessie — beroemde persoon geraden of niet — vertelt de loods in het kort nog via een minibio één en ander over de gezochte.
Heel wat beroemde protagonisten zijn zo — via hun directe of indirecte nazaten — in dat programma — hetgeen al enige decennia bestaat — de revue gepasseerd: componisten, filosofen, schrijvers en dichters, uitvinders en zo meer. Sigmund Freud was lang geleden vertegenwoordigd door zijn kleinzoon — Thomas, de zoon van Anna Freud — die de kijkers en luisteraars liet delen in enkele bijzonderheden omtrent zijn grootvader en over datgene wat hij zelf zoal in het leven deed.
Wieland Backes voert nog altijd een gesprek met de gast. Hoewel de tijd daarvoor beperkt is, slaagt hij er steevast in bijzonderheden naar boven te halen door zijn gerichte manier van vragen en bijpassende interactie, waarmee altijd duidelijk de gast centraal blijft.
Menig presentator zou bij Wieland Backes in de leer moeten, en niet alleen Duitstaligen die zich via de beeldbuis als schreeuwerige, al te egocentrische, typen profileren.
__________
[1] Het praatprogramma Nachtcafé — van Wieland Backes, die wel als gevoelige polarisator met diepgang wordt omschreven — wordt direct zaterdags, vroeg in de middag — vanaf 12:20 uur ook weer door de SWR herhaald.

Geen opmerkingen: