vrijdag 12 februari 2010

Protestantisme: Christendom toen en anno heden

BBC Two Television
Zoals u reeds uit eerder uitgezonden afleveringen van de Britse televisieserie A history of christianity hebt kunnen destilleren, heeft professor Diarmaid MacCulloch oorsprong en ontwikkeling van het christendom als een serieuze zaak beschouwd en deze goed bestudeerd, ten gevolge waarvan hij u een prachtig overzicht in onderdelen kan aanbieden. Dat gebeurt op zaterdag13 februari aanstaande opnieuw, tussen 18:15 uur en 19:15 uur, ook nu weer op de televisiezender BBC 2. Deze keer is de beurt aan de fase Protestantism  The evangelical explosion, een onderwerp dat voor zichzelf spreekt.

Nederland 2-tv
Het adjectief waarmee de explosie in kwestie wordt omschreven, maakt in deze regels de overgang simpel naar de Nederlandse zendgemachtigde met datzelfde bijvoegelijk naamwoord als nadere aanduiding ter bepaling van welke omroep we hier bedoelen.
Enkele minuten voordat professor MacCulloch zijn uitleg over dat bewuste onderdeel van de geschiedenis van het christendom beëindigt, wordt op Nederland 2 om ongeveer 19:05 uur een begin gemakt met de uitzending van een nieuwe aflevering van het programma
Door de wereld, over de vraag waarmee christenen vandaag de dag bezig zijn. Wat bindt hen en hoe geeft men het geloof handen en voeten?
Andries Knevel presenteert het programma.

Geen opmerkingen: