vrijdag 24 juli 2009

Een jongedame met welversneden, poëtische pen

De Pre-Raphaelieten
Jongstleden dinsdag heeft BBC Two Television de eerste aflevering van een zesdelige dramareeks uitgezonden over de in het midden van de negentiende eeuw in Engeland ontstane kunstenaarsbent genaamd The Pre-Raphaelite Broterhood — een groepering schilders, van wie sommigen ook op andere artistieke terreinen werkzaam waren. Via de vooraf uitgezonden trailers leek het erop, althans dat wordt beweerd, dat het duidelijk om een groep jongere lieden ging, die vooral hun neus achterna zouden zijn gegaan als zij werden geconfronteerd met aantrekkelijke vrouwen. Goed, dat mag dan niet het belangrijkste zijn geweest van wat de heren zoal hebben bewerkstelligd, maar ten eerste kan men zich ten rechte afvragen of zulks niet van zoveel groeperingen van schilders, theatermakers, circusartiesten, en nog zo velen meer in de wereld van de niet-burgerlijk-degelijke beroepen; en daarnaast is de vraag beslist gerechtvaardigd in welke mate die wulpse jongeheren andere, en vooral minder goede, kunst zouden hebben gecreëerd als ze, zonder al te sterke sublimatie in godsdient dan wel een andersoortige religie, toch zouden hebben afgezien van die vormen van erotiek, en zeker niet te vergeten één der meest voorkomende fysieke uitingen daarvan: de seksualiteit in velerlei gedaanten. Want — de stelling poneer ik maar weer eens — zonder erotiek geen kunst.

Christina Rossetti
Naast haar beide oudere broers Dante Gabriel (1828-1882) en William Michael (1829-1919) heeft Christina Georgina Rossetti zich ook een plaats weten te veroveren binnen de sfeer van die kunstenaarsbent, zij het dat zij, vanaf haar twintigste jaar voor het voetlicht trad met markante gedichten. Eén voorbeeld daarvan vindt u hieronder, voor vijf andere en wat meer informatie over de dichteres raadplege men het omvangrijkere artikel De enige sister tussen al die mannetjes van de Pre-Raphaelite Brotherhood van gisteren, gepubliceerd op het fin de siècle weblog All art is quite useless van Rond1900.nl.

* * * * * *

Another Spring

If I might see another Spring
I'd not plant summer flowers and wait:
I'd have my crocuses at once,
My lefless pink mezereons,
My chill-veined snowdrops, choicer yet
My white or zure violet,
Leaf-nested primrose; anything
To blow at once, not late.

If I might see another Spring
I'd listen to the dayligt birds
That build their nests and pair and sing,
Nor wait for matelessnightingale;
I'd listen to the lusty herds,
The ewes with lambs as white as snow.

If I might see another Spring —
Oh stinging comment on my past
That all my past results in "if"—
If I might see another Spring
I'd laugh to-day, to-day is brief;
I would not wait for anything:
I'd use to-day that cannot last,
Be glad to-day and sing.
__________
Afbeelding: Portret van Christina Georgina Rossetti, vervaardigd door haar broer Dante Gabriel Rossetti.

Geen opmerkingen: