donderdag 4 november 2010

Zeer respectabel debuut Kamerfilharmonie Der Aa

Voor een gedetailleerde nabeschouwing van het debuutconcert dat de Kamerfilharmonie Der Aa dezer dagen heeft gerealiseerd in Assen en Groningen kunt u terecht in een bijdrage van donderdag 4 november,  op de redactioneel aan deze site gelieerde cultuursite Cultuur in Groningen en omgeving.

Zes violistes vormen ongeveer een zevende deel van het aantal vrouwen
dat deel uitmaakt van het middelgrote symfonieorkest dat onder de
naam 
Kamerfilharmonie Der Aa in Groningen en Assen concerteert.

De belangstelling die het evenement heeft weten te trekken, verschilde onderling niet eens zo veel. In Groningen kwam ongeveer een derde meer aan bezoekers dan in De Schalm van Assen het geval was.

Het ensemble heeft ambitieuze plannen, die we alleen maar van harte kunnen steunen.

Geen opmerkingen: