zaterdag 12 april 2008

Noorderlingen in Galerie MooiMan te Groningen

Vier schilders bijeen
Zondag 13 april 's middags om 16:00 uur wordt in de enige mannengalerie van Noord-Europa de expositie Noorderlingen geopend. Het betreft hier werk van vier beeldend kunstenaars, die allen zijn geboren in het gebied rond de stad Groningen, in de periode tussen 1952 en 1980. In wezen gaat het om schilderkunst van twee verschillende generaties, waarbij de oudste ─ Wiebren Arema, geboren in 1952 te Oosterend ─ nog tamelijk invloeden van de jaren direct na de tweede wereldoorlog kan vertonen. Hij varieert op geheel eigen wijze het thema mens en diens omgeving, en dat mondt uit in een kleurrijke sfeertekening.

De twee jongeren
De beide jongsten daarentegen ─ Jannes Koetsier (1979, Groningen) en René Kuipers (1980, Drachten) ─ staan in principe verder af van al datgene wat die generatie van na de oorlog heeft 'meegekregen' van ouders en van de overige omgevingsinvloeden van anno toen.
Jannes Koetsier is heel erg verknocht aan olieverf die nadrukkelijk zichtbaar is en hij concentreert zich veelal op het menselijk lichaam. Daardoor wordt meteen een spanningsveld gecreëerd tussen het gebruikte materiaal en datgene wat als resultaat wordt uitgebeeld; die tensie zorgt voor een toegevoegde waarde aan de creaties.
Het idee kleren maken de man vormt een leidraad in het geëxposeerde werk van René Kuipers. Het thema vervreemding, dat in diens optiek valt af te lezen aan de 'verpakking' van de mens, vormt een centraal gegeven in zijn benadering.
Hij heeft daarbij gekozen voor een hedendaags perspectief dat hij verleent aan werken van schilders uit een verder verleden en daarmee creëert hij een haast visionaire discrepantie tussen het menselijk wezen sec enerzijds en daartegenover de aan dit zoogdier in zijn ontwikkelingsgang 'vastgemaakte' parafernalia.

Tegenstellingen verenigd
Enigszins tussen de genoemde uitersten qua generaties ─ althans in het gegeven van een kleine drie decennia verschil in geboortejaren ─ bevindt zich de schilder Wim Poort (1963, Slochteren) en zijn werk. Hij laat zien dat tegenstellingen in het hoofd, eenmaal onder handen van de kunstenaar, tot een sterk amalgaam kunnen worden omgesmeed. Hij vertaalt een menselijk wezen in verf of steen. Portretten kunnen als zijn specialisme worden gezien, maar ook binnen die discipline heeft hij de vaak als smalle marges ondergane beperkingen weten op te rekken, door niet alleen portretten in de klassieke betekenis van het begrip te creëren, maar ook binnen dat kader vrije expressie als geheiligd middel te gebruiken om tot zijn doel te geraken.

Expositie tot en met 18 mei

In aanwezigheid van de vier kunstenaars zal de expositie om 16:00 uur worden geopend, maar vanaf 15:00 uur zijn de tentoongestelde werken reeds te bezichtigen.
Elke vrijdag, zaterdag en zondag ─ behalve gedurende het eerste weekeinde van elke maand ─ is het uitgestalde werk te zien tussen 14:00 uur en 18:00 uur, en verder na telefonische afspraak (050 5710394).
____________
Afbeeldingen
1. Wiebren Arema: detail van Klaas met spiegelbeeld.
2. Jannes Koetsier: detail van Serie 3, nummer 16.
3. René Kuipers: detail van Zelfportret.
4. Wim Poort: detail van Meeting Picasso.

1 opmerking:

Anoniem zei

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Flores Online, I hope you enjoy. The address is http://flores-on-line.blogspot.com. A hug.