zondag 4 april 2010Durch schwere Seelenhindernisse,

Durch wirre Geistesfinsternisse —
Zur ernsten Klarheit,
Zur lichten Warheit.
Lebend offenbart
Stets nur seine Kraft.
Sterbend aber zeigt der Geist,
Wie er durch allen Tod hindurch
Sich stets zum höherm Leben nur bewahrt.Erkenne dich selbst,
Und du findest die Geheimnisse der Welt.
Beschaue die Welt,

Und du findest die Geheimnisse des Selbst.Erkennt der Mensch sich selbst:
Wird ihm das Selbst zur Welt
Erkennt der Mensch die Welt:
Wird ihm die Welt zum Selbst.
__________Het eerste van deze vier gedichten is gedateerd 6 maart 1913.
Het tweede draagt de datum 26 oktober 1910.
Het derde is geschreven door de verjaardag van Dr. Ludwig Noll (1872-1930).
Het vierde is gedateerd 24 december 1918 en is als bijlage bij een
Seelenkalender voor Frau Elisabeth Vreede gerealiseerd.
__________

Meer poëzie van Rudolf Steiner kunt u vinden in onze bijdrage van 4 april op de Nederlandse website All art is quite useless van Rond1900.nl over de cultuur van het fin de siècle. Weer andere gedichten van dezelfde auteur — om precies te zijn: twee uit 1915 — zijn in te vinden op de algemene cultuurwebsite Rondom kunst en culuur, die redactioneel heel direct is gelieerd aan de onderhavige website.

Geen opmerkingen: