donderdag 16 december 2010

De veelzijdige kunstenaar Alban Berg herdacht

Hier ziet u de latere componist Alban Berg in februari 1899, toen hij veertien jaar oud was. De tekening is gemaakt door Bergs jeugdvriend en mentor Hermann Watznauer (1875-1939).
De komende week, tot de 24ste december kunnen we de nodige bijdragen in krant en tijdschrift, op radio en televisie, alsmede in elektronische media zoals het onderhavige, bijdragen van allerlei kaliber verwachten over de componist Alban Berg, die dan exact drie kwart eeuw eerder zal zijn overleden. Aangezien de meeste media (on)behoorlijk tuk zijn op ronde getallen in verband met herdenkingen, kunt u reeds aanstaande zaterdag in de avonduren tusse 20:00 uur en middernacht, op de Duitse regionale radiozender NDR Kultur twee programma's beluisteren die zich met Alban Berg (1885-1935) uiteenzetten. Het eerste is een aflevering van het regelmatig op zaterdag door die zender gepresenteerde programma Prisma Musik, en twee uur daarna volgt een aflevering van Variationen zum Thema.
Laatste foto van Alban
Berg, kort voor zijn
overlijden genomen.
genomenDaarin worden drie composities van Alban Berg voorgesteld: twee uit de eerste jaren van de vorige eeuw: de Klaviersonate opus 1 en de befaamde Drei Orchesterstücke, opus 6; het derde — dat overigens als eerste binnen dat concert ten gehore zal worden gebracht — is Bergs laatste compositie: het Violinkonzert, gereedgekomen in het sterfjaar van de meester.
__________

Zie ook onze bijdrage over Alban Berg op de fin de siècle website All art is quite useless van Rond 1900.nl.
Op onze zustersite Muziek en mensen kunt u kennisnemen van een foto waarop Alban Berg, samen musicerend met zijn zuster Smaragda te zien is.
Een andere zustersite, Tempel der Letteren toont een voorbeeld van Alban Bergs tekenkunst.
Op de site Tempel der Toonkunst is het orgel ten huize van de familie Berg afgebeeld.
Een schitterende karikatuur van Alban Berg als pianist is te vinden op de site Tempel der Beeldende Kunsten.
Een fraaie ets, voorstellende Gustav Mahler, ui het bezit van Alban Berg, hebben we in een artikeltje van zaterdag 18 december op onze site Muziek en mensen opgenomen.

Geen opmerkingen: