woensdag 30 maart 2011

Schoolleiding wil vrije meningsuiting onderdrukken

HYPED.NL van heden meldt het volgende:
"Een leerling die een leraar op zijn Facebook account een dikzak noemde, is vrijwel direct daarna voor onbepaalde termijn geschorst van school. Nadat de jongen een grote lading huiswerk had gekregen van de leraar biologie schreef hij dat de “leraar een dikzak is die nou eens moet ophouden met het eten van grote hoeveelheden fast food”. De school ontdekte de boodschap en schorste de jongen. Maar, nu ligt de school onder vuur omdat het recht op “free speech” van de jongen zou zijn aangetast."

COMMENTAAR:

Laat die jongen, of laten diens ouders, onmiddellijk een kort geding aanspannen tegen de schoolleiding, en de dag daarna zit die jongen weer op zijn oude stek. Er is geen enkele reden denkbaar waardoor het woord dikzak, in de context van feit of fictie gebruikt, strafbaar zou kunnen zijn voor de wet en derhalve evenmin met welke sanctie dan ook door een volstrekt van elke redelijkheid gespeende schoolleiding.'
En als de jongen in kwestie zijn uiting als kritiek aan het adres van de leraar heeft bedoeld, dan is het per definitie niet strafbaar, hetgeen nader wordt omschreven in Artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht. Met name als het om beledigingen in het kader van kritiek gaat.

Die schoolleiding kan zich van alles inbeelden, maar men mag nu eenmaal geen regels stellen die indruisen tegen het in de Grondwet gestelde, net zo min als een vereniging een huishoudelijk reglement mag opstellen dat strijdig is met de statuten.

Geen opmerkingen: