maandag 25 juli 2011

Die Noorse dader is een terrorist bij uitstek

Elk bericht over de daad van extremistische krankzinnigheid in de Noorse hoofdstad Oslo en op een eiland met jonge mensen ─ met meer dan negentig doden, als gevolg van het optreden van één man ─ dat spreekt van de schutter en niet van terrorisme, gaat voorbij aan de werkelijkheid of verdringt deze.
Vanzelfsprekend hebben we hier met een daad van terrorisme te maken. Juist het feit dat men dit begrip meer en meer reserveert voor islamitisch getinte aanslagen en dergelijke, geeft al aan hoezeer ook de betrokken journalistiek zich van de feiten afwendt en tracht door middel van semantiek een ander etiket te plakken op een daad zo gruwelijk als alle andere terroristische handelingen, of die nu in Apeldoorn, Alphen aan den Rijn, in Basra, Teheran of New York plaatshebben.
Terrorisme vindt soms plaats in een huwelijksbed, in gezinnen ─ de brandhaard van zoveel extremisme en andere vormen van krankzinnigheid, door ouders opgedrongen aan kinderen: de erfzonde, zeg maar ─ en binnen groepen in een overigens relatief vredelievende samenleving. Overal waar vormen van onderdrukking zich voordoen, kan sprake zijn van terrorisme.
Als een islamitisch getinte aanslag twee slachtoffers had geëist, had het merendeel van de westerse pers geen seconde geaarzeld om te spreken over terrorisme, maar nu een veelvoud aan slachtoffers is gevallen door ─ de trekker overhalende hand van ─ een vertegenwoordiger van het Kaukasische ras in een Scandinavisch land, slaan talrijke individuen en groepen massaal op de vlucht. Dat is een symptoom van een zeer ernstige, besmettelijke ziekte in deze westerse samenleving; het is dan ook de ziekte die vakbekwaam dient te worden behandeld, zo nodig door middel van verstandig toegediende homeopatische doseringen, en zeker niet door middel van symptoombestrijding, want dat is slechts het volstrekt inadequate optreden van tovenaarsleerlingen.
__________
NASCHRIFT 26 juli: Gisteravond liet de Noorse politie weten het aantal slachtoffers te moeten bijstellen: naar beneden tot zesenzeventig. Dat maakt voor de waanzin en de ernst van het in en om de Noorse hoofdstad gepleegde terrorisme vanzelfsprekend helemaal niets uit.

Geen opmerkingen: