dinsdag 19 juli 2011

Het huwelijk tussen het Pentagon en 'Hollywood'

Nederland 2-tv presenteert dinsdag 19 juli een nieuwe aflevering van het AVRO-programma Close up, met deze keer als thema
Het geheime wapen van Washington: Hollywood.
In eerste instantie verwacht je dat het om scientology zal gaan, aangezien de filmwereld is vergeven van leden van die omstreden sekte, die vooral in de Bondsrepubliek Duitsland, begrijpelijkerwijs onder vuur ligt, en door onderzoekster Caberta meer dan eens als kriminelle Vereiniging is gekwalificeerd.
Doch neen, niet zoiets engs als een, al dan niet godsdienstige, sekte is het onderwerp, maar het Pentagon: misschien net geen sekte, wel heel kwalijk tot en met zeer eng. In de aflevering van Close up komen we aan de weet dat dit Pentagon al decennia innige betrekkingen onderhoudt met tal van eigenaren/directeuren van filmmaatschappijen, hetgeen hier en daar heeft geleid tot bijzondere oorlogsfilms. De vraag, welke nu nog steeds opgeld doet, is: zijn de kijkers zichn ervan bewust dat ze een uitgebreide, relatief lange reclameboodschap voorgeschoteld hebben gekregen?

Geen opmerkingen: