dinsdag 17 juni 2008

Kan ik drie miljoen pond zomaar gratis krijgen? — Ben ik dan toch één der weinige uitverkorenen?

Misselijkmakende trucs
Wijlen mijn wijze grootvader zou bij het aanbod van Madam Silva D., die zomaar drie miljoen Britse ponden aan mij wenst over te maken, de uitdrukking hebben gebruikt: "Wie dat gelooft, heeft een kalf in het hoofd."
Gisteren kwam haar elektronische post bij mij binnen, waarin ze vertelde dat wijlen haar man dit bedrag in Engeland op een bank voor haar had gedeponeerd om na zijn heengaan verder (goed) te kunnen leven, maar nu de dokter een carcinoom bij haar heeft ontdekt en aan die mededeling heeft toegevoegd dat ze niet meer lang te leven heeft, wil die mevrouw dat ik al dat geld krijg. Uitverkoren door een ware Madam. Het zal je maar gebeuren.
De kwalificatie Madam heeft reeds een behoorlijk negatieve connotatie, maar als iemand zichzelf zo gaat noemen, wees dan dubbel voorzichtig! Madam D. kent mij niet, en andersom, dus is de eerste vraag — voor het geval men nog niet heeft begrepen dat het hier om weer een smerige truc gaat om die gegevens van u los te krijgen welke criminelen willen hebben om er hun weerzinwekkende wandaden mee te realiseren — Waarom in de naam van Confucius, Jean-Paul Sartre èn Sjef van Oekel zou iemand die helemaal niks van mij weet, willen dat ik drie miljoen pond krijg — gratis, cadeau, present, voor niets, voor niemendal?
Als zo'n wens serieus zou zijn en de mevrouw in kwestie werkelijk mij — en mutatis mutandis eventueel u — op het oog heeft en die miljoenen toch haar eigendom zijn, is het immers veel beter om een detective in te huren, die heel snel achter de adresgegevens van de gewenste persoon kan komen, waarna ze dat geld immers veel beter in een aangetekend pakje aan mijn, respectievelijk uw, adres kan zenden, eventueel met het verzoek om een Bericht van Onvangst. Nee, zuivere koffie kan zoiets nooit zijn, dus wees zo verstandig en laat u nimmer laten leiden door de wens naar wat extra geld, aangezien het er zonder uitzondering toe zal leiden dat het u veel geld extra gaat kosten.
Evenmin zijn de bedoelingen van diegenen koosjer die u benaderen in een voorwereldlijk gruis-Engels dat nog net, maar met veel inspanning, te begrijpen is — al moet eraan worden toegevoegd dat de gepatenteerde debiliteit pas echt goed uit de doeken komt als u snel daarna weer een brief krijgt maar nu met wat Nederlandse woorden, die onderling geen samenhang meer vertonen, aangezien de meeste van die woorden in onze taal niet bestaan, maar in het geval van woordcombinaties gepoogde letterlijke vertalingen, en daarmee wartaal, zijn en derhalve in het gunstigste geval op de lachspieren kunnen werken. Men meldt u in alle gevallen echter dat men uw banknummer nodig heeft om ergens uit Afrika geld te kunnen laten overmaken — en ook dan gaat het om tonnen, respectievelijk miljoenen —, maar dat de dubieuze regering in het betreffende land dit niet zal toelaten als het naar haar, zijn eigen rekening zal gaan, aangezien de overledene een tegenstander van het geweldadige regime zou zijn geweest. U daarentegen staat, ook bij de dictatuur, in een goed blaadje of bent een geheel onbeschreven blad, en zult al dat geld binnen enkele dagen op uw rekening ontvangen, waarna u instructies ontvangt waar u de rest — na aftrek van uw premie, die bij de één tien, bij de ander vijftien of zelfs twintig procent bedraagt — naar toe moet sturen.
Hier en daar zijn reeds waarschuwingen uitgegaan dat het in die gevallen om witwassen van crimineel geld zou kunnen gaan. Dus ook hier, en wel voor eigen zieleheil en lijfelijk welzijn, doe het met een paar euro minder en leef gestaag verder zonder dat u zich op sleeptouw laat nemen in een crimineel gebeuren, dan wel het slachtoffer zult worden van hackers, die eerst uw gegevens (maar vooral uw banknummer) vragen en u vervolgens kaal plukken, en wel zodanig dat u nimmer meer verder zult kunnen komen dan een aangifte, aangezien het elders ter wereld gebeurt door lieden, die zich hebben weten te verzekeren van de één of andere vorm van immuniteit. U zult altijd degene zijn die er zeer bekaaid af zal komen.

Geen opmerkingen: