zondag 6 februari 2011

Stine Jensen: Ik besta omdat ik kan lijden

Filosofe Stine Jensen sluit de vierdelige serie af over haar queeste naar de wijsgerige wortels van grote thema's en wat deze (kunnen) doen met onze identiteit — voorgesteld in Dus ik ben van de Humanistische Omroep— met de aflevering  Ik lijd, dus ik ben. Hierin komen we Désanne van Brederode tegen, evenals Peter Singer en John Krakauer.
De uitzending zal worden gerealiseerd door genoemde omroep via de televisiezender Nederland 2, tussen 23:40 uur op zondag 6 februari en 00:15 uur in de nacht op maandag 7 februari.

Geen opmerkingen: