zondag 13 juli 2008

Der Berg der Wölfe: wolven in Spanje gevolgd. — Documentaire film in juli driemaal te zien op Arte

Wolven in de bergen
Zondag 13 juli, kort voor middernacht toont de Frans-Duitse cultuurzender Arte een drie kwartier durende reportage over wolven in Spanje. Dit programma maakt deel uit van de thema-avond over Der Werwolf — Das Tier im Menschen. De reportage, die tussen zondagavond 23:50 uur en de nacht op maandag 00:35 uur zal worden uitgezonden, wordt nog voorafgegaan door een Amerikaanse speelfilm uit 1981, en een reportage, waarover op onze zustersite Tempel der Reportages meer te lezen valt.
De Spaanse documentaire die in 2004 werd gedraaid onder supervisie van Joaquin Gutiérrez Acha, duurt 42 minuten en verschaft inzicht in het leven van wolven, die zich weer in de bergen van Noord-Spanje hebben gevestigd. We krijgen beelden te zien van de paring, van de opvoeding van hun jongen en de jacht, alsmede van het contact met de andere bewoners van het gebied: wilde zwijnen, herten en wilde katten. De documentaire Berg der Wölfe kan worden beschouwd als een signaal van hoop op een betere toekomst voor de verhouding tussen mensen en wolven, nadat deze dieren — en zeker niet in de laatste plaats op basis van hardnekkige mythen — lang zijn opgejaagd en op gruwelijke wijze vervolgd door het meest agressieve en meest afgrijselijke onder alle wezens op deze aadbol: de mens.


Standaardwerk
In die context wil ik wijzen op een 1978 voor het eerst in Duitsland verschenen boek van Erik Zimen (1941-2003), één der grootste, zo niet de grootste, kenners van het verschijnsel wolf. Zijn boek, dat in de literatuurrubriek op het derde Duitse televisienet, Bücherjournal, direct na verschijnen, terecht hoog werd geprezen en aanbevolen, is wellicht nog via enkele internetboekhandels te verwerven: Der Wolf — Mythos und Verhalten [1]. Er is intussen wel weer een ander boek in Duitsland verschenen van dezelfde auteur met hetzelfde thema en een iets andere titel, maar inhoudelijk zal er zeker veel van deze grootse eersteling, met diverse foto's in kleur, zijn overgenomen.

Herhalingen
De documentaire in kwestie, die op het formaat 16:9 zal worden uitgezonden, zal door Arte in de maand juli nog tweemaal worden herhaald: eerst komende dinsdag 15 juli, 's nachts om 02:15 uur en vervolgens op dinsdag 29 juli, eveneens in de vroege nacht, vanaf 01:50 uur.
Wie echter eerst nog meer informatie vooraf wil lezen over deze rolprent, zij daartoe verwezen naar de Programm-Info van Arte.

[1] Dit boek is indertijd verschenen bij Meyster Verlag GmbH, Wien und München, ISBN -7057-2002-3.
____________
Afbeeldingen
1. Foto uit de documentaire van Joaquin Hutiérrez Acha (tevens ©).
2. Een der foto's op de achterzijde van het stofomslag van het boek Der Wolf van Erik Zimen.
3. Voorzijde van het stofomslag van hetzelfde boek.

Geen opmerkingen: