woensdag 26 januari 2011

Sip Hofstede exposeert vanaf zaterdag in Eenrum


De in 1949 geboren Sip Hofstede is actief op tal van terreinen van het culturele leven in zijn Stad, maar tevens daarbuiten. Hij is werkzaam als architect, zowel voor de buitenkant als voor interieurs, en de ervaringen die hij daarmee heeft opgedaan, kan hij uitstekend mede als leidraad gebruiken voor zijn beeldend werk, onder meer als schilder.

Hierboven is Hofstede's gezicht op de Noorderhaven Noordzijde afgebeeld, een stadsgezicht dat niet alleen Sip Hofstede heeft geïnspireerd. Schilderes Anke Slooff — die op een boot woont  in dat gedeelte van de diepenring die het aloude stadscentrum van Groningen omgeeft — heeft ook meer dan eens delen van dat pittoreske aspect van de noordelijke metropool uitgebeeld.
Sip Hofstede, die een opleiding aan Academia Minerva in de stad Groningen heeft gevolgd, is ook in de wereld der muziek actief. Zo ontwerpt hij orgelfronten, en is hij organist, dirigent en pianist.
Schilderijen van hem worden vanaf zaterdag 29 januari tot en met 3 april worden in een eenmansexpositie voorgesteld in Galerie Het Raaduis te Eenrum. De expositie zal worden geopend door iemand, die in 'hedendaags Nederlands' wordt omschreven als official: de rechtsgeleerde Peter Rehwinkel, die tevens burgemeester van de vroede stad Groningen is.


Meer van de aldaar tentoongestelde werken kunt u zien in bijdragen op enkele van onze talrijke zustersite:

Op Tempel der Beeldende Kunsten is de impressie te zien die Sip Hofstede heeft gemaakt van het Haventje van Noordpolderzijl.
Een perron van een treinstation wordt uitgebeeld in een artikel op Rond beeldende kunsten.
Een straat in Groningen, naast de Korenbeurs (Aa-kerkhof Zuidzijde) met de Der Aa-kerk is te vinden op de site Cultuur in Groningen en omgeving.

Geen opmerkingen: