dinsdag 10 mei 2011

Max Frisch vroeg zichzelf: "Weet ik, wie ik ben?"

Romans en drama's
De regionale Duitse radiozender NDR Kultur presenteert op dinsdag 10 mei, tussen 20:00 uur en 21:00 uur in het programma Kulturforum de aflevering Weiß ich wer ich bin? ─ Fragen von und an Max Frisch.
Zwitserse gedenkmunt van 20 frank,
t.g.v. de honderdste geboortedag
van Max Frisch (1911-1991).
De Zwitserse auteur Max Frisch werd op 15 mei 1911 geboren en behoorde tot de naoorlogse, Duitstalige auteurs, die met hun geschriften, vooral met de romans en toneelstukken, in ieder geval voor flink wat discussie hebben gezorgd en zeker in de hoofden van bepaalde mensen één en ander ten gunste van een positieve ontwikkeling hebben weten te bewerkstelligen.
Van oorsprong was de man architect, maar allengs ging hij meer en meer romans schrijven. Daarbij mogen we niet zijn wereldwijd besproken  en geprezen toneelstuk Biedermann und die Brandstifter (Ein Lehrstück ohne Lehre) uit 1958 vergeten.

Ook Tagebücher

Deze auteur heeft eveneens een Dagboek bijgehouden, begonnen om 1946, toen hij nog architect was. Het feit dat hij publiceerde, lag vooral besloten in hetgeen hij als Zeitgenossenschaft beschreef, en niet in de persoon Max Frisch. 
Twintig jaar later begon hij aan zijn tweede dagboek, dat in vertellende vorm een soort logboek van de eenling, de eenzame wolf, kan worden beschouwd. Wat tevens opvalt, is het feit dat het thema ouder worden, en de notities dienaangaande, een prominente plaats innemen. 
Toch was Max Frisch aan het einde van dat tweede Dagboek (1966-1971) nog maar zestig jaar oud. We worden daarin geconfronteerd met tal van vragen van de schrijver Max Frisch aan de persoon met dezelfde naam, en daarbij stuiten we weliswaar op alledaagse zaken, de dood incluis, maar wel zodanig dat de lezer zich ook aangesproken voelt. Die sfeer zal zeker terug te vinden zijn in het hier aanbevolen radioprogramma.
Max Frisch overleed op 4 april 1991: hij werd net geen tachtig jaar oud.

Geen opmerkingen: