zondag 29 augustus 2010

Groepsexpo Billen en Buikjes bij Galerie MooiMan


Op zondag 29 augustus, eind van de maand zonder de aangekondigde hittegolven, maar tijdens de bewuste dag met een conglomeraat van herfstachtige weersomstandigheden, zal in Galerie MooiMan in Stad Groningen, om 16:00 uur de groepstentoonstelling Buikjes en Billen officieel worden geopend. Vanaf 15:00 uur echter kan men al de geëxposeerde stukken van negen kunstenaars uit het bestand van deze galerie bezichtigen. Voor de namen van de negen deelnemende kunstenaars en voor alle overige gegevens, zoals de mogelijkheden tot bezichtiging, zij hier verwezen naar de website van de galerie in kwestie.
Met zes exposities per jaar is het voor de heren van MooiMan niet mogelijk om alle vertegenwoordigde kunstenaars in een aparte expositie, dan wel in een kleinere combinatie, aan de al dan niet waarachtig geïnteresseerdetoeschouwers voorstellen. Dat heeft Jan van Stralen en Sandro Kortekaas doen besluiten een thema-expositie te organiseren waarin meer van de eigen artiesten tegelijkertijd voor het oog van het, in ieder geval Neerlands volk, tentoon te spreiden.
Hoewel er eigenlijk sprake is van twee thema's — buikjes en billen — die afzonderlijk kunnen worden gepresenteerd, is de voorstelling dat het één thema is, ook te verdedigen: immers wat heb je aan een lijf met een buikje dat niet op enigerlei wijze door een bilstuk wordt ondersteund. Bekijkt de toeschouwer de voorzijde van het mannenlijf en ontwaarthij/zij/het daar een buikje dan kan men het gevoel krijgen te zijn geïntrigeerd, en poétisch te worden aangespoord:

Wonder boven wonder,
Keer mij om en zie mij dan van onder.

Doet men dat — binnen de galerie graag in overdrachtelijke zin, dat wil zeggen: beziet men een ander stuk — dan zou het even zeer het geval kunnen zijn, dat het poetische vervolg zal luiden:

O wat ben ik blij
Dat u mij ziet van mijn andere zij.

Dat toegevoegde poëtische element — ter ondersteuning van al het beeldende — drukt u meteen met de neus op de feiten: dat tal van kunsten met elkaar verweven zijn, en u mag ze zelf in gedachten, respectievelijk voor uw geestesoog toevoegen.
Hierbij spreken wij dan ook de hoop uit dat dit vooralsnog het geval zal blijven, want wat zijn we nu zonder de talrijke kunsten. Aangezien er stromingen zijn binnen ons als tolerant bekend staande land: rechtsradikalinski's die — in navolging van hun bruine voorgangers in zwarte tijden — flink willen knagen aan een reeks van geheel unieke mogelijkheden om de diversiteit binnen de kunsten voor weinig of helemaal geen geld in te drinken, dient een iegelijk die de Kunst — als onmisbaar element voor een fatsoenlijk en 'rijk' leven — een warm hart toedraagt, zich te realiseren dat het twee seconden vóór twaalf is en men keuzes zal moeten maken vóór de kunsten en tegen de politiek-maatschappelijk-culturele destructie, zoals die steeds opnieuw door subversieve elementen wordt nagestreefd. Daarvoor zijn aanwezigheid en een duidelijke keuze eerste vereisten.
Aangezien de exposities bij Galerie MooiMan steevast zonder betaling toegankelijk zijn, kunnen pecuniaire overwegingen geen struikelblok vormen.
Waarvan akte.

Geen opmerkingen: