dinsdag 23 augustus 2011

John Lennon in de VS ─ zonder de andere Beatles

John Lennon in 1989.
Toen John Lennon de grond in Engeland te heet onder de voeten was geworden als gevolg van het gedrag van fans en media, vestigde hij zich in 1971 in de Verenigde Staten: samen met zijn wederhelft Yoko Ono ging hij in New York wonen. Wie zal het verbaasd hebben dat de pathologisch-oorlogszuchtige Nixon-Maffia in het Witte Huis een vredesduif van het kaliber John Lennon als een bedreiging beschouwde en hem wilde (laten) uitwijzen. Helaas werd de oorlogsmidadiger, en op tal van andere fronten super-crimineel, Nixon herkozen. Dat bracht John Lennon eerst hevig in verwarring, en wel zo erg dat hij onder de ogen van zijn vrouw Yoko Ono vreemd ging. Het gevolg was dat ze hem verliet.
John Lennon vertrok daarop naar Los Angeles, waar hij zich aanvankelijk thuis voelde en daar met Keith Moon en Harry Nilsson de bloemetjes buiten ging zetten. Na een tijdje verlangde de musicus echter terug naar zijn andere helft, die hem zowaar terugnam. Vervolgens werkten ze zichzelf in de ouderrol voor zoon Stan, en van de Aministration in Washington kregen ze warempel een verblijfsvergunning.
Mark David Chapman maakte, voor het huis van deze ex-Beatle, met kogels een einde aan het leven van de muzikale poëet.
In het NTR-programma het uur van de wolf wordt op dinsdag 23 augustus de documentaire John Lennon in New York vertoond. Daarin worden de jaren in die grote stad, waar hij rust en vree hoopte te vinden, belicht door Michael Epstein.
Om 23:20 uur begint genoemde film, die duurt tot 00:30 uur in de nacht op woensdag 24 augustus. 

Geen opmerkingen: