woensdag 15 september 2010

BBC Two-tv: De 'geteisterde paus' Joseph Ratzinger

Mark Dowd heeft voor de BBC een documentaire gemaakt over het huidige opperhoofd van de Rooms-Katholieke Kerk: Joseph Ratzinger, die de meeste katholieken beter bekend zal zijn als Benedictus XVI. Deze film zal worden uitgezonden op woensdag 14 september, tussen 20:00 uur en 21:00 uur onze tijd via BBC Two.
In die documentaire komt de broer van de paus, Georg Ratzinger, aan het woord via een interview. Daarin vertelt deze hoe de recente schandalen zijn broer hebben geraakt.
Voor de buitenwereld heeft het er echter meer op geleken dat de vele kwalijke gebeurtenissen, vooral die met betrekking tot seksueel misbruik, de man op de Stoel van Petrus alleen maar hebben geïrriteerd, en dat hij niet in de geringste mate enig oprecht medeleven ondergaat met de talrijke slachtoffers waarvoor zijn instituut de verantwoordelijkheid draagt. En dan doelen we hier niet alleen maar op de vele honderden slachtoffers van genoemd misbruik door priesters, pastoors en hoger geplaatsten binnen de hiërarchie van de moederkerk.
De kerk in casu is niet alleen een instituut met een wierookvat en een kelk voor de miswijn, maar tevens een heel grote doofpot, waarin het kruis, waaronder de vele slachtoffers gebukt gaan, moet worden gedumpt.
__________
Foto:
 de Stoel van Petrus bezet door de Duitser Joseph Ratzinger.

Geen opmerkingen: