woensdag 22 september 2010

Geheime Code in Troonrede is Willem-Annunciatie

In het uitgesproken Telegraaf-programma dat hedenavond op Nederland 2 onder de nog wat nieuwe titel Uitgesproken WNL, gepresenteerd door Michiel Bicker Caarten, kwam het inmiddels als Geheime Code in de Troonrede van gisteren de ronde doende acrostichon WILLEM VAN NASSOV aan de orde. Het zal een heel gepuzzel zijn geweest dat zo in te richten. Sommigen menen daarin van alles te kunnen lezen, Wilders voelde zich geïrriteerd, maar niemand weet het fijne ervan, behalve dan Hans Wiegel, die daarnet als tafelheer naast Paul Jansen, politiek commentator van de Telegraaf, zijn uitgesproken licht op allerlei zaken met betrekking tot de Troonrede mocht laten schijnen. Gevraagd door de presentator zei Hans Wiegel te weten dat het om een Heel Groot Geheim gaat, dat hij, vanzelfsprekend, niet kon onthullen. Van-zelf-spre-kend. Dat leidde tot Bicker Caartens mededeling dat hij het na de uitzending aan Wiegel zou ontfutselen.
Voordat voor u — pas in latere instantie, in de ochtendbladen of tijdens het vroegste ochtendprogramma op de kijkbuis — de sluier zal worden gelicht, gaan wij u, hier en nu, op gepaste wijze, geïllustreerd en wel, informeren.


Dat WILLEM VAN NASSOV
 mag er door Balkenende cum suis in zijn aangebracht, maar — geheim of niet — wij gaan het u hier verklappen. Het is niets meer of minder dan een Annunciatie met betrekking tot het feit dat voor mevrouw Biesterfeld — misschien, ja vast wel, mede op grond van de huidige onsmakelijke politieke ontwikkelingen in 't Haagje — het nu wel gedaan is met het leuke van het vak van koningin, die officieel een staatsrechtelijke functie heeft. En dat leidt vanzelf tot de conclusie dat het om een 'verborgen' Annunciatie gaat: de volgende Troonrede zal, na meer dan een eeuw, weer worden voorgelezen door een Koning, genaamd Willem, die door veel van de aanhangers van Oranje wordt gezien als een Alexander de Grote.
Zie tevens onze bijdrage op de dochtersite Tempel der Politiek en Absurditeiten.
__________
Afbeelding: luxe druk (met een deel van de oplage op papier met watermerk) van het Wilhemus, met in steenrood het acrostichon in kwestie. 

Geen opmerkingen: