vrijdag 10 september 2010

Het Amerika van de Amish, TV 5-documentaire

De Amish vormen een protestantse, tegenwoordig Amerikaanse, (geloofs)gemeenschap die zonder enige vorm van moderne communicatie leeft, zoals radio, televisie en telefoon, om nog maar te zwijgen van computers en alle nieuwe snufjes die daaruit zijn voortgevloeid. 
Reizen doen ze eveneens zonder technische hulpmiddelen zoals motoren en elektronica: daarvoor gebruiken ze paarden en koetsen. Ze wekken voorts hun eigen elektriciteit op. In de speelfilm Witness uit 1985, met onder anderen Harrison Ford, wordt een goed beeld geschetst van de wijze waarop deze mensen leven.
De Amish, die vanwege hun strenge, maar zeer consequente leefwijze, ook wel als rigoristisch worden gekwalificeerd, zijn volgelingen van de Zwitser Jacob Amman (1644-1730), die van oorsprong Mennoniet was, maar met deze groepering brak. Aangezien ze daarna aan vervolging blootstonden, vestigden zij zich in andere delen van Europa en vanaf 1737 ook in de Verenigde Staten.
De Franstalige televisiezender TV 5 Monde presenteert op zaterdag 11 september  — tussen 19:35 uur en 20:30 uur een documentaire over deze gemeenschap, getiteld L'Amérique des Amish.
____________
Afbeeldingen
1.  Het vervoermiddel (rechts) van de Amish contrasteert in Pennsylvania wel heel nadrukkelijk met het gemotoriseerde verkeer.
2. Amish-kinderen in dracht, onderweg naar school.

Geen opmerkingen: