vrijdag 15 april 2011

Speelfilm Fanny Hill in twee delen op BBC Four

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april wordt ─ tussen 00:25 uur en 01:25 uur ─ het eerste deel (van twee) uitgezonden van de speelfilm Fanny Hill uit 2007 van James Hawes, naar de roman Memoirs of a Woman of Pleasure, or Fanny Hill uit 1749, een jaar later in een gekuiste versie opnieuw uitgekomen. De auteur heet John Cleland (1709-1789), die als romanschrijver beroemd en tegelijkertijd berucht was, in eerste instantie als gevolg van het hier genoemde, verfilmde, boek. In de film spelen onder anderen Rebecca Night, Alison Steadman en Samantha Bond.
Toen de Nederlandse vertaling van Fanny Hill ─ door G.B. Revis, die ook een inleidend woord in de Nederlandse editie heeft geschreven ─  op de markt is gekomen in 1963, was ik nog boekhandelaar en zaten we middenin die, nimmer begrepen, censuur-, respectievelijk verbod-toestanden. Tegen het vertalen zelf had geen enkele niet-dictatoriale regering iets kunnen doen, maar tegen het verspreiden ervan wel, Grofste schandaal binnen dat geheel was het feit dat verspreiding van de Engelstalige versie in ons land niet werd verboden, op basis van de aanname dat mensen die Engels hadden geleerd per definitie meer ontwikkeld waren, ook op seksueel gebied en het lezen over seksuele toestanden en gebeurtenissen. Kennelijk was de Nederlandse overheid, evenals zoveel andere, niet op de hoogte van de uitdrukking: hoe groter geest, des te groter beest. Ik kreeg dan ook het gebruikelijke bezoekje van de 'vaste brigadier' van de zedenpolitie in het Groningse politiekorps, de heer vdB, die kwam vragen of we dat inmiddels boek in voorraad hadden, waarop ik ontkennend kon reageren. En vol overtuiging, al had mijn collega van de uitgever, met wie hij zakelijk zelfs bevriend was, de toezegging voor honderd exemplaren met zestig procent grossierskorting gekregen, hetgeen ik pas daarna te horen kreeg. De uitgever kende ook heel wat kleine zaakjes, verspreid over Nederland, waar het boek onder de toonbank vandaan werd verkocht.
De Nederlandse uitgever hoopte een slaatje te kunnen slaan uit alle om Fanny Hill ontstane commotie door de prijs voor het, in fel rood kunstleer gebonden en van een wat oppervlakkig aandoend stofomslag voorziene, boek op ƒ 12,90 te stellen, hetgeen zeker vier gulden hoger lag dan wat zo'n boek onder normale omstandigheden zou moeten kosten.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen: